Logo Przewdonik Katolicki

Pielgrzymka papieskiego wyzwania i miłosierdzia

Jadwiga Knie-Górna
Fot.

100 tys. Czechów zapowiedziało swój udział w dwóch Mszach św. z Benedyktem XVI. 70 tys. spodziewanych jest w Brnie na Morawach i 30 tys. w podpraskim Starym Bolesławcu. Dla nas, Polaków, liczby te są szokująco niskie.

100 tys. Czechów zapowiedziało swój udział w dwóch Mszach św. z Benedyktem XVI. 70 tys. spodziewanych jest w Brnie na Morawach i 30 tys. w podpraskim Starym Bolesławcu. Dla nas, Polaków, liczby te są szokująco niskie.

 

Jednak według opinii kapłanów pracujących na ziemi czeskiej dane te trzeba odczytywać w kontekście realiów tamtejszego Kościoła. Niewątpliwie wizyta Benedykta XVI u naszych południowych sąsiadów jest okazją do ożywionej dyskusji o czeskim katolicyzmie. Jak twierdzi Jaroslav Šubrt, czeski dziennikarz katolicki, tamtejszy Kościół przeżywa dziś moment przełomu. Jego zdaniem ?Kościół katolicki w Czechach ukończył etap pewnej konsolidacji po upadku komunizmu?.

 

Jednak według opinii kapłanów pracujących na ziemi czeskiej dane te trzeba odczytywać w kontekście realiów tamtejszego Kościoła. Niewątpliwie wizyta Benedykta XVI u naszych południowych sąsiadów jest okazją do ożywionej dyskusji o czeskim katolicyzmie. Jak twierdzi Jaroslav Šubrt, czeski dziennikarz katolicki, tamtejszy Kościół przeżywa dziś moment przełomu. Jego zdaniem „Kościół katolicki w Czechach ukończył etap pewnej konsolidacji po upadku komunizmu”.

 

55-godzinna wizyta…

Praga, Brno i Stará Boleslav – te trzy miasta odwiedzi Benedykt XVI w czasie swej podróży apostolskiej do Republiki Czeskiej w dniach 26-28 września. Ojciec Święty odleci z rzymskiego lotniska Ciampino do Pragi 26 września o godz. 9.20 – przylot do stolicy Czech przewidziany jest na godz. 11.30 tegoż dnia. Jako pierwszy Papież, o godz. 12.30, odwiedzi kościół Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, gdzie znajduje się słynna figura Dzieciątka Jezus z Pragi i wygłosi tam pozdrowienie. O wizytę w tymże sanktuarium Benedykt XVI prosił osobiście. Na godz. 16.30 przewidziano kurtuazyjną wizytę u prezydenta republiki w Pałacu Prezydenckim. W pół godziny później w tym samym miejscu rozpocznie się spotkanie z politykami i przedstawicielami społeczeństwa oraz z korpusem dyplomatycznym. O godz. 18 w stołecznej katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha odbędą się nieszpory z udziałem duchowieństwa, osób zakonnych, seminarzystów, członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych, podczas których Benedykt XVI również wygłosi homilię. Nazajutrz, w niedzielę 27 września, Papież odleci rano samolotem do Brna, gdzie na terenie lotniska Tuřany o godz. 10 rozpocznie się Msza św. pod jego przewodnictwem i z jego homilią. Po liturgii Ojciec Święty odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański. O godz.  12.45 odleci z powrotem do Pragi. Tam też – w Sali Tronowej Pałacu Arcybiskupiego – na godz. 17.15 zaplanowano spotkanie ekumeniczne, w czasie którego Benedykt XVI wygłosi przemówienie, po czym przeniesie się do Salonu Władysława w Zamku na Hradczanach, gdzie o godz. 18 spotka się ze światem akademickim. W ostatnim dniu swej wizyty Ojciec Święty uda się rano do miasteczka Stará Boleslav, gdzie we wspomnienie liturgiczne św. Wacława, patrona Czech, o godz. 9.45 rozpocznie się Msza św. Będzie to również spotkanie z młodzieżą, do której Papież skieruje specjalne przesłanie, po czym powróci do Pragi. Tu o godz. 13.15 w Pałacu Arcybiskupim spożyje obiad z biskupami czeskimi. Potem Ojciec Święty uda się na stołeczne lotnisko Stará Ruzyně, gdzie o godz. 17.15 rozpocznie się ceremonia pożegnania, podczas której Benedykt XVI wygłosi ostatnie podczas tej wizyty przemówienie. O godz. 17.45 samolot z Papieżem i jego świtą na pokładzie odleci do Rzymu. Podróż do Czech będzie 13. zagraniczną pielgrzymką apostolską obecnego Ojca Świętego i trzecią w tym roku.

Miejsca papieskiej pielgrzymki…

  Od samego początku w kościele Matki Bożej Zwycięskiej i klasztorze karmelitańskim na Malej Stranie w Pradze działy się rzeczy niezwykłe. W 1638 roku Ojciec Cyryl, modląc się przed figurką, doznaje osobistego objawienia Jezusa, a jego gorące modlitwy przywołują cuda. Kroniki podają, że chorym poprawia się zdrowie, podupadły klasztor uzyskuje środki na remont i przebudowę kościoła, Praga zwycięsko broni się przed atakiem wojsk szwedzkich, a cała Mala Strana wychodzi nietknięta z szalejącej wszędzie epidemii zarazy. Od tej pory figurka Praskiego Dzieciątka Jezus zaczyna być zwana i czczona jako - łaskami słynące Cudowne Jezulatko. 4 kwietnia 1665 roku miała miejsce Jego uroczysta Msza koronacyjna. Naród czeski ofiarowuje się w niewolę duchową Najświętszego Dzieciątka Jezus. W czasie uroczystości figurka Jezusa zostaje ubrana w szaty królewskie w barwach św. Wacława. Praskie Jezulatko odegrało jeszcze raz niemałą rolę w historii Pragi. W 1784 roku cesarz Józef II kasuje większość zakonów w cesarstwie. Z Pragi wygnani zostają również karmelici. W latach 1785-1790 figurką opiekuje się Zakon Kawalerów Maltańskich, który prowadzi duchową obronę Pragi przed zalewem husyckiej herezji. Ich gorące misteria do Chrystusa Eucharystycznego i modlitwa do Najświętszego Dzieciątka Jezus sprawiają, że lewobrzeżna Praga pozostaje katolicka. Cud Praskiego Juzulatka trwa, bowiem w zlaicyzowanej stolicy Czech, gdzie wiele kościołów stoi pustych lub stało się muzeami, przed jego figurką modlitwa wielu wiernych trwa nieustannie.

   Brno zostało wymienione w źródłach pisanych po raz pierwszy w roku 1091, jest drugim pod względem wielkości i znaczenia miastem Republiki Czeskiej. Jednocześnie jest historyczną stolicą Moraw i byłą siedzibą królewskiego rodu Przemyślidów. Brno otrzymało miejskie prawa w 1243 roku z rąk króla Wacława I. Oblicze miasta tworzy zamek Špilberk, w którym zachował się wczesnogotycki pałac z dwoma kaplicami, w późniejszym okresie przekształcony w barokową twierdzę, a w XIX w. w okrutne więzienie dla więźniów politycznych, znane pod nazwą  więzienie narodów. Na wzgórzu Petrov dominuje urokliwa gotycka katedra świętych Piotra i Pawła. Na początku XVI w. powstał w Brnie portal staromiejskiego ratusza ze zgiętą wieżyczką (pinakiel) - późnogotyckim motywem zdobniczym. Nie można zapomnieć również o wielu historycznych gmachach, jak liczne kompleksy budynków klasztornych, barokowo-naturalistyczna fontanna Parnas, dwór biskupi, renesansowe pałace panów z Lipé i panów z Kunštátu, kościół św. Jakuba czy Hausperský palác.       Stará Boleslav w ciągu stuleci stała się miejscem pielgrzymek nie tylko wiernych z Czech. Tutaj bardzo licznie przybywają także katolicy z Austrii, Słowacji i Polski. Sanktuarium tworzą dwie świątynie: bazylika św. Wacława oraz bazylika Maryi Panny. Bazylika św. Wacława, głównego patrona Czech, wznosi się na miejscu jego męczeńskiej śmierci oraz pierwszego grobu. Po trzech latach od śmierci patrona naszych południowych sąsiadów, jego szczątki zostały przeniesione do katedry w Pradze. Kościół Maryi Panny został wzniesiony na miejscu odnalezienia obrazu Najświętszej Maryi Panny, który według legendy miała otrzymać od św. Metodego, na pamiątkę swojego chrztu, św. Ludmiła, babka św. Wacława. Wizerunek odziedziczył po niej jej wnuk, który go czcił i jak głoszą podania, miał go przy sobie także w chwili swojej męczeńskiej śmierci, około roku 929. Jego wierny sługa, błogosławiony Podiven, widząc zabójstwo swego pana, zabrał obraz, chcąc ratować go z rąk oprawców. Ścigany przez nich, widząc, że nie zdoła im uciec, przechytrzył zabójców i zakopał obraz w ziemi na miejscu obecnego kościoła Maryi Panny. Wkrótce po tym został schwytany i powieszony. Obraz około roku 1160 odnalazł przypadkiem rolnik podczas orki. Dosłownie wyorał go z ziemi, bowiem jest on wykonany w metalu i od 1609 roku zwany przez Czechów Palladium – tarczą - czeskiej ziemi. Na miejscu odnalezienia obrazu została najpierw wzniesiona drewniana kaplica. Ogromna rzesza pielgrzymów, którzy w ciągu wieków przychodzili do Stará Boleslav, zmusiła do budowy w 1617 roku nowej świątyni. W Stará Boleslav należy również odwiedzić romański kościół św. Klemensa, który zaliczany jest do najstarszych romańskich budowli w Czechach. Świątynia ta została wybudowana około XI wieku, zaś freski, którymi jest ozdobiona, pochodzą z wieku XII.

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki