Logo Przewdonik Katolicki

Breviarium fidei

Małgorzata Szewczyk
Fot.

Jak radzić sobie z nędzą, jakie są zadania świeckich w Kościele, czy człowiek może ingerować w przekazywanie życia, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są współcześni chrześcijanie? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w najnowszym Breviarium fidei. Redaktor trzeciego wydania wyboru doktrynalnych dokumentów Kościoła, ks. prof. Ignacy Bokwa (kontynuował to...

Jak radzić sobie z nędzą, jakie są zadania świeckich w Kościele, czy człowiek może ingerować w przekazywanie życia, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są współcześni chrześcijanie? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w najnowszym „Breviarium fidei”.

Redaktor trzeciego wydania wyboru doktrynalnych dokumentów Kościoła, ks. prof. Ignacy Bokwa (kontynuował to dzieło od 2004 r., po tragicznej śmierci pierwszego redaktora w 2000 r., ks. prof. Andrzeja Zuberbiera), podjął się niezwykle ważkiego, odpowiedzialnego i potrzebnego zadania, tym bardziej że jest to pierwsze wydanie, które zostało poszerzone o dokumenty Soboru Watykańskiego II i późniejszych wypowiedzi Magisterium Kościoła.

Kościół – żywa tkanka
Kościół jest żywą rzeczywistością, nieustannie się rozwijającą i reagującą na zmiany zachodzące w świecie. Niezmiennie jednak wskazuje na Chrystusa, jedynego Zbawcę każdego człowieka, pomagając nierzadko zagubionemu człowiekowi odnajdować właściwe rozwiązania palących problemów każdej epoki i czasu, udzielając mu duchowego wsparcia i opieki. W zmieniających się warunkach społecznych, politycznych i gospodarczych nie pozostawia go samemu sobie, lecz w jednoznaczny sposób opowiada się za jego godnością i dobrem.

Kościół od wieków stara się towarzyszyć człowiekowi. Dzisiaj za pośrednictwem środków masowego przekazu zadanie to jest zdecydowanie łatwiejsze. Wypowiedzi Kościoła są na bieżąco dostępne praktycznie każdemu chrześcijaninowi. Wciąż pojawiają się nowe dokumenty papieskie czy wydawane przez dykasterie watykańskie. Najaktualniejszy wybór wypowiedzi kościelnej tradycji zawiera zaprezentowane 27 listopada w Warszawie „Breviarium fidei”, wydane przez poznańskie Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

Trochę historii
Pierwsze wydanie „Breviarium fidei”, pod redakcją ks. Jana Marii Szymusiaka SJ i ks. Stanisława Głowy SJ, ukazało się również nakładem poznańskiego wydawnictwa 43 lata temu, w czasie trwania Soboru Watykańskiego II (1964), drugie wydano w 1987 r. Obecne otwiera jubileuszowy cykl z okazji 110-lecia istnienia Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

Autor przy doborze tekstów, jak sam przyznaje we wstępie do dzieła, pragnął „ukazać bogactwo i zróżnicowanie treściowe nauczania Kościoła” oraz odwołał się do takich tekstów, „które pomogą dzisiejszemu czytelnikowi zrozumieć i przyjąć prawdy wiary w ich egzystencjalnej doniosłości warunków jego życia”. Dotychczasowe wydania miały układ analogiczny. Innowacją obecnego jest zastosowanie układu chronologicznego, ukazującego proces rozwoju wypowiedzi Kościoła: począwszy od najstarszych czasów, w których tematyka oscylowała wokół problemów natury teologicznej: m.in. Bóstwa Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, aż do problemów nam współczesnych: ateizmu, ekumenizmu, podważanej dziś tak często kwestii nierozerwalności małżeństwa czy konfliktów społecznych. Taka forma przedstawienia materiału czyni z kompendium przystępne, przejrzyste, a zarazem bardzo uporządkowane dzieło.

Nie jest ono bowiem zarezerwowane dla wysokiej klasy specjalistów czy naukowców: teologów, filozofów, historyków Kościoła. Pomocne będzie tak w pracy katechetów, jak i ludzi kultury i sztuki, dziennikarzy zajmujących się problematyką kościelną, publicystów, pisarzy, ale i wszystkich wierzących, którzy pragną zgłębiać dokumenty Kościoła czy ugruntować dotychczas zdobytą wiedzę w tym zakresie. Trzeba zaznaczyć, że mimo swej dużej objętości, „Breviarium” zawiera fragmenty dogmatyczne tekstów, a więc normatywne w kwestiach wiary. Znajdziemy tu obszerne passusy orzeczeń soborowych, bulli, listów, przemówień papieskich, dekretów, deklaracji kongregacji czy encyklik (włącznie z „Deus caritas est” Benedykta XVI). Opatrzone zostały komentarzami, ułatwiającymi zrozumienie kontekstu, w jakim powstawały.

Jak szukać?
Bardzo pomocne w szybkim posługiwaniu się tą publikacją są dwa indeksy: „tradycyjny” alfabetyczny oraz szczegółowo opracowany systematyczny. Można w nim znaleźć m.in. hasła: Bóg, zbawienie, liturgia, herezja, człowiek. Niezwykle przydatny jest, zamieszczony na końcu, chronologiczny indeks papieży, soborów i głównych wydarzeń związanych z teologią.

Ta długo oczekiwana publikacja jest z jednej strony dowodem zaangażowania i aktywności Kościoła z drugiej jego nieustannej konfrontacji z trudną rzeczywistością, wobec której nie wolno człowiekowi wierzącemu pozostać obojętnym.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki