Logo Przewdonik Katolicki

Ekumenizm - zadanie dla każdego

Błażej Tobolski
Fot.

Na potrzebę słuchania drugiego człowieka i rozmawiania z nim językiem miłości zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański, w związku z trwającym Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Przypomniał też, że jedność osiąga się przede wszystkim przez wspólną modlitwę. Poniżej publikujemy pełny tekst papieskiego przemówienia. Drodzy bracia i siostry! Niedziela...

Na potrzebę słuchania drugiego człowieka i rozmawiania z nim językiem miłości zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański, w związku z trwającym Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Przypomniał też, że jedność osiąga się przede wszystkim przez wspólną modlitwę.

Poniżej publikujemy pełny tekst papieskiego przemówienia.

Drodzy bracia i siostry!
Niedziela dzisiejsza przypada w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który – jak wiadomo – obchodzony jest co roku na naszej półkuli w dniach od 18 do 25 stycznia. W 2007 roku jego tematem są słowa pochodzące z Ewangelii Marka, odnoszące się do zachwytu ludzi nad uzdrowieniem głuchoniemego przez Jezusa: „Głuchym słuch przywraca i niemym mowę” (Mk 7, 37). Zamierzam szerzej skomentować ten biblijny temat 25 stycznia, w uroczystość Nawrócenia św. Pawła, kiedy z okazji zakończenia Tygodnia Modlitw przewodniczyć będę o godz. 17.30 nabożeństwu Nieszporów w Bazylice św. Pawła za Murami. Oczekuję waszego licznego przybycia na to liturgiczne spotkanie, ponieważ jedność osiąga się przede wszystkim modlitwą, a im bardziej zbiorowa jest modlitwa, tym bardziej jest miła Panu.

W tym roku wstępny projekt Tygodnia, przyjęty następnie przez międzynarodowy komitet mieszany, przygotowany został przez wiernych z Umlazi w południowej Afryce, miasta bardzo biednego, gdzie AIDS przybrał rozmiary pandemii i gdzie bardzo nikłe są ludzkie nadzieje. Jednak zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla wszystkich, a szczególnie dla chrześcijan. Jako spadkobiercy podziałów, do których doszło w przeszłości, chcieli oni przy tej okazji skierować apel: Chrystus wszystko może, On „głuchym słuch przywraca i niemym mowę” (Mk 7, 37), to znaczy zdolny jest wzbudzić w chrześcijanach żarliwe pragnienie słuchania drugiego, porozumienia się z nim i rozmowy językiem wzajemnej miłości.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przypomina nam tym samym, że ekumenizm jest doświadczeniem głębokiego dialogu, wzajemnego słuchania i rozmowy, lepszego poznania; to zadanie, które mogą wykonać wszyscy, szczególnie jeśli chodzi o ekumenizm duchowy, oparty na możliwych w tej chwili wśród chrześcijan modlitwie i dzieleniu się. Życzę, aby pragnienie jedności, przełożone na modlitwę i braterską współpracę w celu niesienia ulgi cierpieniom człowieka, mogło szerzyć się coraz bardziej na szczeblu parafii i ruchów kościelnych oraz w instytutach zakonnych. Korzystam z okazji, by podziękować Komisji Ekumenicznej Wikariatu Rzymu oraz proboszczom miasta, którzy zachęcają wiernych do obchodzenia Tygodnia. Mówiąc ogólniej, wdzięczny jestem tym wszystkim, którzy w różnych częściach świata z przekonaniem i zaangażowaniem modlą się i działają na rzecz jedności. Niech Maryja, Matka Kościoła, pomoże wszystkim wiernym otworzyć się wewnętrznie przez Chrystusa na wzajemne porozumienie w miłości i prawdzie, aby stać się w Nim jednym sercem i jednym duchem (por. Dz 4, 32).

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki