Logo Przewdonik Katolicki

Przyjrzeć się powołaniu

Ks. Mirosław Miłek
Fot.

Dobiega końca rok duszpasterski poświęcony przywracaniu nadziei bliźnim. Z bólem dostrzegamy, że doświadczający głodu nadziei świat żyje jakby na próbę, jakby ludzie obawiali się konsekwencji podejmowania najważniejszych decyzji; jakby żyli w lęku przed przyszłością. Przywracanie nadziei człowiekowi jest jednym z najważniejszych zadań Kościoła katolickiego. Sługa Boży...

Dobiega końca rok duszpasterski poświęcony przywracaniu nadziei bliźnim. Z bólem dostrzegamy, że doświadczający głodu nadziei świat żyje jakby na próbę, jakby ludzie obawiali się konsekwencji podejmowania najważniejszych decyzji; jakby żyli w lęku przed przyszłością.

Przywracanie nadziei człowiekowi jest jednym z najważniejszych zadań Kościoła katolickiego. Sługa Boży Jan Paweł II uczył, że każdy z nas, chrześcijan, uczniów Pana, musi być apostołem nadziei. Jej poziom zależy od naszego stałego zaangażowania.

Kolejny rok duszpasterski w Kościele będzie przebiegał pod hasłem „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Wierzę, że głęboka refleksja nad naszym powołaniem, odkrycie go na nowo, może stać się źródłem odnawiającym ludzką nadzieję. Ufam, że może się do tego przyczynić m.in. nowa inicjatywa duszpasterska, którą z początkiem listopada podjęliśmy w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. „Przyglądamy się” naszemu powołaniu, głosząc przed każdą niedzielną Eucharystią krótką katechezę do dorosłych. Nie ukrywam, że inspiracją stało się dla nas doświadczenie diecezji płockiej; po konsultacji z dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. kan. dr. Januszem Kochańskim uzyskaliśmy zgodę na wykorzystywanie katechez opartych na Katechizmie Kościoła Katolickiego, przygotowanych przez powołany do tego celu zespół duszpasterzy.

O tym, jak bardzo potrzebna jest katecheza dla dorosłych, świadczą liczne przykłady z codzienności; płytka, powierzchowna wiedza religijna wielu katolików musi budzić niepokój. Współczesny człowiek, posiadający dość dobrą wiedzę ogólną o świecie, nie czuje potrzeby, a tym bardziej obowiązku pogłębiania swojej wiary i głoszenia jej innym! Trzeba zmienić ten sposób myślenia.

Ogłoszony 7 grudnia 1992 r. przez Jana Pawła II Katechizm Kościoła Katolickiego został nazwany przez Ojca Świętego „darem dla wszystkich”. Z początkiem listopada jakby na nowo przyjęliśmy ten dar, aby przybliżać sobie i parafianom bogactwo jego treści. Mam nadzieję, że coniedzielne rozważania w kościele NSJ w Sieradzu staną się dla wiernych skutecznym środkiem do lepszego poznania Chrystusa, do przypatrzenia się swemu powołaniu. Ufam, że dzięki naszej duszpasterskiej inicjatywie wierni świeccy będą potrafili objaśniać innym wiarę katolicką, a gdy zajdzie potrzeba, bronić jej z pomocą zgodnych z teologią, rzeczowych argumentów.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki