Logo Przewdonik Katolicki

Odnaleźć Chrystusa w sobie

Agnieszka Góra
Fot.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się rok liturgiczny, któremu towarzyszy hasło Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Przez cały rok, zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła, będziemy pogłębiać świadomość naszego powołania do życia w świętości, które wypływa z sakramentu chrztu świętego. Inauguracja roku liturgicznego w katedrze włocławskiej nastąpiła...

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się rok liturgiczny, któremu towarzyszy hasło „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Przez cały rok, zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła, będziemy pogłębiać świadomość naszego powołania do życia w świętości, które wypływa z sakramentu chrztu świętego.

Inauguracja roku liturgicznego w katedrze włocławskiej nastąpiła w wigilię pierwszej niedzieli Adwentu, 2 grudnia 2006 r. Mszy św. koncelebrowanej z nieszporami przewodniczył biskup diecezjalny Wiesław Alojzy Mering. On też wygłosił homilię nt. znaczenia Adwentu jako czasu nawrócenia, w którym z radością i nadzieją oczekujemy przyjścia Pana, przygotowujemy się do przyjęcia tajemnicy Wcielenia.

Pasterz diecezji posłużył się w nauczaniu słowami św. Augustyna, Ojca i Doktora Kościoła, który pisał o nieskończoności i ciągłości istnienia w czasie, o istnieniu i wartości przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Pamięć jest obecnością przeszłości, oczekiwanie – obecnością rzeczy przyszłych, natomiast dostrzeganie to obecność rzeczy teraźniejszych: „dostrzeganie Jego obecności tu i teraz. Najpierw w człowieku, a potem w liturgii Kościoła”.

Jak uczy Papież Benedykt XVI: „Nadzieja chrześcijan jest skierowana ku przyszłości, ale jednocześnie jest dobrze zakorzeniona w przeszłości”. W jaki sposób rozpoznam teraźniejszość, jeśli zabraknie mi pamięci o przeszłości? Czy moje oczekiwanie nie będzie zafałszowane, jeśli nie będę wiedzieć, kim naprawdę jestem? Gdy człowiek zostaje odarty z przeszłości – lub sam się jej wyrzeka – to z pewnością ulega zachwianiu jego przyszłość, jego dążenia i cele.

Ksiądz biskup zachęcał, aby każdy – na mocy powołania i wybrania – odkrywał znaczenie słów: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21, 36). Sam Chrystus Pan, nauczając o życiu przyszłym, domaga się od nas, abyśmy z perspektywy życia wiecznego czerpali mądrość dla życia na ziemi; po to, by w przyszłości nie spotkała nas klęska.

Współpracując z Bogiem w rozwijaniu talentów, człowiek urzeczywistnia życiowe powołanie, a wypełniając na co dzień wolę Bożą – umacnia swoje zjednoczenie ze Stwórcą. Kapłani dekanatu kolskiego pierwszego, odbywający rekolekcje adwentowe w par. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu Kolskim, rozpoczęli rok liturgiczny koncelebrowaną Mszą św. z nieszporami. Eucharystii przewodniczył wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów ks. prał. Tadeusz Lewandowski. – Słowa „Przypatrzmy się powołaniu naszemu” przypominają, że Bóg, który jest Miłością, powołał człowieka, aby upodobniał się do Niego, aby Go poznawał, aby prowadził z Nim dialog i miał udział z Jego życiu – powiedział po Eucharystii ks. kan. Józef Wronkiewicz, dziekan.

Michał Chojnacki

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki