Logo Przewdonik Katolicki

Szkoły integracyjne

Justyna Koper
Fot.

Zbliża się nowy rok szkolny, dlatego warto przypomnieć, jakie prawa i obowiązki względem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zawiera ustawa o systemie oświaty. Przede wszystkim ustawa wprowadziła pojęcie integracja. Oznacza ono umożliwienie kształcenia się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo w przedszkolach i szkołach wraz z dziećmi zdrowymi...

Zbliża się nowy rok szkolny, dlatego warto przypomnieć, jakie prawa i obowiązki względem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zawiera ustawa o systemie oświaty.

Przede wszystkim ustawa wprowadziła pojęcie „integracja”. Oznacza ono umożliwienie kształcenia się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo w przedszkolach i szkołach wraz z dziećmi zdrowymi i pełnosprawnymi. System oświaty obejmuje kształcenie specjalne i integracyjne dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń ustawa zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowanie takich form kształcenia i wychowania, które stosownie do potrzeb umożliwiają naukę w dostępnym dla nich zakresie, resocjalizację oraz specjalistyczną pomoc i opiekę.

Ustawa mówi o tym, że system oświaty zapewnia wszystkim dzieciom i młodzieży realizację prawa do kształcenia się, wychowania i opieki oraz daje możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Ponadto system oświaty zapewnia opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania. System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, oraz przedszkola specjalne, a także szkoły specjalne oraz oddziały integracyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ustawa wprowadziła więc szlachetną ideę wspólnego kształcenia się dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Jest ona już realizowana poprzez tworzenie w przedszkolach i szkołach oddziałów integracyjnych.

Ponadto osieroconym dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki, zagrożonym uzależnieniem, niedostosowanym społecznie, ustawa zapewnia opiekę w szkołach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Można więc powiedzieć, że dzieci i młodzież niepełnosprawna – przynajmniej w myśl ustawowych zapisów – może już teraz w pełni i na równi ze zdrowymi rówieśnikami korzystać z nauki i wychowania szkolnego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki