Logo Przewdonik Katolicki

W czas Bożego Narodzenia

s. Janina Sabat USJK
Fot.

Trudno byłoby nie przybyć do szkoły katolickiej, jeśli tego sobie ona życzy powiedział biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 19 grudnia 2005 r. w sieradzkiej parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w intencji wspólnoty stanowiącej Zespół Szkół Katolickich i wszystkich osób jej życzliwych. Była to druga z kolei Wigilia Bożego Narodzenia...

Trudno byłoby nie przybyć do szkoły katolickiej, jeśli tego sobie ona życzy – powiedział biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 19 grudnia 2005 r. w sieradzkiej parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w intencji wspólnoty stanowiącej Zespół Szkół Katolickich i wszystkich osób jej życzliwych.

Była to druga z kolei Wigilia Bożego Narodzenia przeżywana wraz z księdzem biskupem. Oprócz społeczności ZSK obecni byli pracownicy Urzędu Miasta z prezydent Barbarą Mrozowicz-Nieradko, przedstawiciele starostwa, władz samorządowych, szkolnictwa oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7. W homilii wygłoszonej przez pasterza diecezji nie zabrakło słów adresowanych do dzieci i młodzieży: – Jesteśmy w świątyni, przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Ołtarz jest zawsze znakiem Jezusa Chrystusa, a kapłan oddaje mu cześć przez ucałowanie na początku i na końcu Mszy św. Podkreślając znaczenie tego gestu, kaznodzieja wskazał młodym, że Jezus Chrystus jest Skałą, na której winni budować swoje życie. – Trzeba umieć dostrzec to wszystko, czym dzisiejszy świat usiłuje przysłonić Chrystusa: w życiu, w kulturze, w nauce, w rodzinie, w małżeństwie, w obyczajach, w przyjaźni, w koleżeństwie – mówił bp Mering. Homilię zakończyły słowa podziękowania „temu, który jest spiritus movens, sprężyną wprawiającą w ruch Zespół Szkół Katolickich i duszpasterstwo przy tej szkole”, czyli ks. kan. Janowi Witkowskiemu.
Po Eucharystii odbył się spektakl teatralny o tematyce wigilijnej, z licznym udziałem dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i ZSK. Wykonawcy otrzymali zasłużone brawa.
Spotkaniu wigilijnemu w szkole, przebiegającemu w pięknej, bożonarodzeniowej scenerii towarzyszyła rodzinna atmosfera. Biskup Wiesław Mering podkreślił rolę chrześcijańskiego wychowania, zwracając uwagę, że Ojciec Święty Benedykt XVI dbałość o edukację, naukę, wykształcenie młodzieży zalicza do najważniejszych zadań stojących przed Kościołem, władzami samorządowymi, przed każdą społecznością świecką. Nawiązując do swej niedawnej wizyty w Rzymie, pasterz diecezji powiedział, że Papieżowi bardzo leży na sercu troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży: – Ojciec Święty mówił o potrzebie dobrych i stałych kontaktów ze szkołami i władzami samorządowymi. I dlatego patrzę z radością na przedstawicieli władz samorządowych, na nauczycieli, dyrektorów. Oto odpowiedź na życzenie, oczekiwanie Papieża Benedykta XVI! Jeżeli chcemy coś zrobić dla dobra wspólnego, musimy współdziałać ze sobą – zachęcał ordynariusz włocławski.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki