Logo Przewdonik Katolicki

Patron zobowiązuje

Barbara Sawic
Fot.

Mszą Świętą w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku rozpoczęła się 18 maja uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Krojczynie. Eucharystii przewodniczył i sztandar szkoły poświęcił biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Na początku proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Jankowski powitał pasterza diecezji i duchowieństwo:...

Mszą Świętą w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku rozpoczęła się 18 maja uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Krojczynie. Eucharystii przewodniczył i sztandar szkoły poświęcił biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering.

Na początku proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Jankowski powitał pasterza diecezji i duchowieństwo: dziekana dekanatu szpetalskiego i proboszcza par. Chełmica Duża ks. Henryka Wysockiego, proboszcza par. Zaduszniki ks. kan. Ryszarda Szajerskiego, byłych proboszczów par. Grochowalsk ks. Mariana Kuszyńskiego i ks. Janusza Kowalskiego (dziś proboszczowie par. Raciążek i Świnice Warckie). Powitane zostały władze samorządowe z burmistrzem i wiceburmistrzem Dobrzynia n. Wisłą Ryszardem Dobieszewskim i Ryszardem Bartoszewskim na czele, przedstawiciele władz oświatowych: Andrzej Gralak z kuratorium oświaty w Bydgoszczy i Małgorzata Oborska – dyrektorka delegatury kuratorium oświaty we Włocławku, a także dyrektorzy, sponsorzy i społeczność gimnazjum w Krojczynie: dyr. Jolanta Pigłowska, grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice.

Wybór patrona szkoły jest odpowiedzialną decyzją. Musi to być ktoś, kogo życie mogłoby służyć za wzór do naśladowania; autorytet, do którego będą się odwoływać członkowie społeczności szkolnej, dokonując ważnych wyborów. Działania grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum w Krojczynie, uczniów i ich rodziców wskazały, że najlepszym wzorcem będzie postać Jana Pawła II. Powszechne jest oczekiwanie, że patron stanie się gwarantem wzrostu młodzieży w byciu kimś, komu Bóg wskazuje drogę, postępowaniu w prawości i mądrości, miłości i prawdzie, poszanowaniu godności osoby ludzkiej i patriotyzmie.

W homilii ks. bp Mering zauważył, że od każdego z uczniów i pedagogów zależy, czy społeczność szkolna stanie się autentyczną wspólnotą osób stawiających wymagania samym sobie, ofiarnych względem innych. Pasterz odwołał się do słów Ojca Świętego do młodych: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali” (Częstochowa, 1983 r.) oraz do pamiętnej metafory „każdy znajduje w życiu jakieś swoje «Westerplatte»” (Gdańsk, 1987 r.) i zawartego w niej pouczenia nt. potrzeby odkrycia tego, czym jest nasze „Westerplatte”, a następnie jego obrony – jako najświętszej wartości.


Dyr. Jolanta Pigłowska i chór szkolny „El sol”

Na długo przed 18 maja 2007 r., uczniowie pod kierunkiem nauczycieli (m.in. ks. Stanisława Jankowskiego) poznawali dzieje życia Karola Wojtyły i kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II. Brali udział w konkursach wiedzy o przyszłym patronie, w pielgrzymkach i wycieczkach do miejsc z nim związanych. Doskonalili swoje umiejętności chór „El sol”, prowadzony przez nauczyciela muzyki Jarosława Milewskiego, oraz grupa uczniów – recytatorów, przygotowywanych przez nauczycielki historii i języka polskiego, Marię Chęcką i Aleksandrę Wiatr-Kraśnicką. Uczniowie ci wystąpili 18 maja w programie pt. „Ojcu Świętemu śpiewają”, otrzymując zasłużone brawa. Członkowie chóru śpiewali również podczas Mszy św. w kościele w Grochowalsku i otrzymali pochwałę od ks. bp. Meringa; płyta CD pt. „Jan Paweł II” z utworami w wykonaniu „El sol” wręczana była gościom na pamiątkę uroczystości.

Występ uczniów poprzedziła część oficjalna, rozpoczęta odsłonięciem, a następnie poświęceniem przez ks. Henryka Wysockiego tablicy pamiątkowej na ścianie frontowej szkoły. Uroczystości towarzyszyła wystawa związana z postacią Jana Pawła II, urządzona w holu. Miejscem spotkania była sala gimnastyczna; po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn państwowy, a następnie dyr. Jolanta Pigłowska wygłosiła przemówienie inauguracyjne. Dalszą część programu stanowiły przemówienia gości, gratulacje i życzenia. Ceremonię związaną ze sztandarem szkoły rozpoczęto wbiciem gwoździ w drzewiec przez przedstawicieli gości i fundatorów. Poczet rodziców przekazał sztandar pani dyrektor, która złożyła nań ślubowanie i przekazała go uczniom. Po prezentacji sztandaru odbyło się ślubowanie uczniowskie, po czym padła komenda „Sztandar wyprowadzić”.

Życzmy, by postać patrona, świadka nadziei, była dla wspólnoty gimnazjalnej natchnieniem do realizacji planów i marzeń. Ufajmy, że uczniowie gimnazjum w Krojczynie będą tworzyli wspólnotę serc z Ojcem Świętym jako pokolenie JPII.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki