Logo Przewdonik Katolicki

Łączy nas jego imię

Michał Chojnacki
Fot.

16 grudnia 2005 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Kole, podjęta została uchwała nr XLIV/314/2005, na mocy której postanowiono nadać miejscowemu Gimnazjum nr 3 imię Papieża Jana Pawła II. Wcześniej do władz miejskich wpłynęła stosowna prośba Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego umotywowana tym, że społeczność gimnazjalna chce utożsamiać się z Janem Pawłem...

16 grudnia 2005 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Kole, podjęta została uchwała nr XLIV/314/2005, na mocy której postanowiono nadać miejscowemu Gimnazjum nr 3 imię Papieża Jana Pawła II. Wcześniej do władz miejskich wpłynęła stosowna prośba Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego umotywowana tym, że społeczność gimnazjalna chce utożsamiać się z Janem Pawłem II i jego przesłaniem wiary.

Wiadomo, że wśród symboli służących rozwijaniu w uczniach poczucia przynależności do społeczności szkolnej na pierwszym miejscu znajduje się sztandar szkolny. Gimnazjum nr 3 otrzymało go w darze od Urzędu Miasta Koła. Sztandar poświęcił 1 kwietnia 2006 r., podczas Mszy św. koncelebrowanej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, biskup włocławski Wiesław Mering. W homilii pasterz diecezji mówił o znaczeniu nadania imienia Papieża placówce oświatowej: – Dobrze, że wybraliście na patrona Jana Pawła II. Warto korzystać z nauk Ojca Świętego, bowiem świat potrzebuje ludzi mądrych, światłych i dobrych. Słów księdza biskupa słuchali uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły oraz goście: władze miasta, powiatu, parlamentarzyści, duchowieństwo, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i wielu innych. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Parafialny Chór Kościelny „Lutnia” pod dyrekcją Jana Kordylewskiego.

Druga część obchodów odbyła się w gimnazjum, gdzie zebranych powitał dyr. Lech Brzeziński. Po uroczystym przekazaniu sztandaru i uczniowskim ślubowaniu rozpoczęło się widowisko słowno-muzyczne; zwornikiem między recytowanymi i śpiewanymi przez młodzież tekstami były odtworzone z nagrań fragmenty homilii i przemówień Jana Pawła II. Następnie przemawiali goście, składając na ręce dyr. Brzezińskiego gratulacje i życzenia. Przewodniczący Rady Rodziców Czesław Marek dziękował młodzieży za jej dojrzałą postawę i przejawy miłości do Papieża, zaś bp Mering życzył młodym, aby na zawsze zachowali wrażliwe serca.

Rozmawiający ze mną o nadaniu szkole patrona uczniowie często używali słów: duma, zaszczyt, radość, odpowiedzialność. – Nasz Ojciec Święty był wyjątkowym człowiekiem i dumni jesteśmy, że jest patronem naszego gimnazjum. Wierzę, że jego imię będzie nas łączyć – podsumowała Aleksandra Chojnacka.

Istotnym elementem obchodów było poświęcenie przez księdza biskupa miejsca pamięci o Janie Pawle II i tablicy ku czci Patrona, umieszczonej na zewnątrz budynku, a ufundowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kole. Ceremonii towarzyszyła podniosła atmosfera. Na zakończenie goście zwiedzili przygotowaną przez młodzież wystawę składającą się z fotografii, wycinków prasowych i innych dokumentów, obrazujących pontyfikat Sługi Bożego Jana Pawła II.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki