Logo Przewdonik Katolicki

Wiosna dla Kościoła

Halina Pasternak
Fot.

Aby byli prawdziwą wiosną dla Kościoła życzył uczniom Gimnazjum Publicznego w Krzymowie biskup włocławski Wiesław Mering, podczas uroczystości nadania placówce imienia Papieża Jana Pawła II 18 maja 2006 r. Przed południem w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie księdza biskupa witała dyrektor gimnazjum Bożena Rosińska, przedstawiciele uczniów i ich rodziców...

Aby byli prawdziwą wiosną dla Kościoła – życzył uczniom Gimnazjum Publicznego w Krzymowie biskup włocławski Wiesław Mering, podczas uroczystości nadania placówce imienia Papieża Jana Pawła II 18 maja 2006 r.

Przed południem w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie księdza biskupa witała dyrektor gimnazjum Bożena Rosińska, przedstawiciele uczniów i ich rodziców oraz proboszcz ks. Ireneusz Mrowicki. Podczas Mszy św. bp Mering wygłosił homilię nt. roli autorytetów, szkoły i rodziny w życiu młodego człowieka. Wielokrotnie podkreślał trafność wyboru patrona szkoły, a do młodzieży powiedział: – Jesteście potrzebni ze swoją wiarą, odwagą, miłością. Życzę wam, abyście wraz z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami rozpoczęli nowy etap. Obyście stali się prawdziwą wiosną dla Kościoła, oby wasze myśli i czyny były zgodne z nauką Chrystusa – taka była nauka Jana Pawła II. Szczęść wam Boże!

Następnie ksiądz biskup poświęcił sztandar szkoły i udzielił błogosławieństwa społeczności szkolnej, duchowieństwu, przedstawicielom władz powiatowych, gminnych i oświatowych, delegacjom organizacji, instytucji i firm, dobrodziejom szkoły oraz pozostałym wiernym; w ich liczbie także Chórowi Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, który zapewnił oprawę muzyczną liturgii.

W oficjalnej części uroczystości bp Mering odsłonił i poświęcił tzw. Ścianę Patrona, na której obok wizerunku Papieża widnieje napis: „Wy jesteście nadzieją świata; wy jesteście nadzieją Kościoła; wy jesteście moją nadzieją”.

Po programie artystycznym w wykonaniu uczniów nastąpiła ceremonia nadania szkole imienia, przekazania sztandaru i akt uczniowskiego ślubowania. Doniosłe chwile uwiecznione są na fotografiach, ale i w ludzkiej pamięci, we wrażliwych sercach.

Wspominamy przeszłość, lecz żyjąc tu i teraz, żyjemy dla przyszłości. Dobrą nauką i innymi czynami wykażmy, jak bliskie są nam wartości, którym hołdował Jan Paweł II.

Nie bójmy się wypływać na głębię.

Kalendarium

2004 r.
Maj. Podjęcie przez Radę Pedagogiczną inicjatywy nadania szkole imienia.
Wrzesień-grudzień. Przygotowanie scenariuszy zajęć o wyborze patrona i ankiet.

2005 r.
Styczeń-wrzesień. Akcja informacyjna, ankiety w klasach i wśród rodziców.
Październik. Podsumowanie ankiet, wybór pięciu kandydatur, informowanie społeczności szkolnej.
1 grudnia. Referendum.
5 grudnia. Ogłoszenie wyników. Wybrano Jana Pawła II.
10 grudnia. Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Krzymowie (nr 1/83/2005) – rozpoczęcie starań o nadanie szkole imienia.
14 grudnia. Spotkanie dyrekcji szkoły, przew. Rady Rodziców, ks. katechety, przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego z proboszczem par. w Krzymowie. Złożenie u wójta gminy Krzymów wniosku o nadanie imienia szkole.

2006 r.
6 stycznia. Podczas Mszy św. proboszcz błogosławi osobom zaangażowanym w dzieło nadania szkole patrona.
12 stycznia. Delegacja gimnazjum z ks. proboszczem udaje się do Włocławka i przekazuje bp. ordynariuszowi pismo z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie szkole im. Papieża Jana Pawła II.
13 lutego. Rada Gminy Krzymów jednogłośnie przyjmuje uchwałę o nadaniu gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.
24 lutego. Dyr. Bożena Rosińska odbiera od bp. Wiesława Meringa pisemną zgodę na nadanie szkole im. Papieża Jana Pawła II.

Na podstawie informacji zawartych na stronie http://www.gimkrzymow.neostrada.pl
opracowała Barbara Sawic

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki