Logo Przewdonik Katolicki

Bądź pożyteczny

Łukasz Kaźmierczak
Fot.

Kiedy patrzę na sposób wydatkowania publicznych pieniędzy, moje - i tak już niewielkie - zaufanie do rządzących polityków ulega jeszcze gwałtowniejszemu obniżeniu. Teraz jednak dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogę sprawić, by przynajmniej niewielka część płaconych przeze mnie podatków została wykorzystana w sposób sensowny. A co najważniejsze,...

Kiedy patrzę na sposób wydatkowania publicznych pieniędzy, moje - i tak już niewielkie - zaufanie do rządzących polityków ulega jeszcze gwałtowniejszemu obniżeniu. Teraz jednak dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogę sprawić, by przynajmniej niewielka część płaconych przeze mnie podatków została wykorzystana w sposób sensowny. A co najważniejsze, by rzeczywiście służyła dobrej sprawie.Od 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy mają możliwość dobrowolnego przekazania 1 procentu swojego dochodu za konkretny rok podatkowy na rzecz dowolnie przez siebie wskazanej organizacji pożytku publicznego.
Ktoś powie: jeden procent - to tyle co nic. Inaczej jednak wygląda to w skali całego społeczeństwa. Wystarczy powiedzieć, że gdyby w zeszłym roku wszyscy Polacy skorzystali z możliwości, jakie daje nowa ustawa, to organizacje pożytku publicznego otrzymałyby niebagatelną sumę ponad 300 milionów złotych.
Na razie jednak wie o tym niewiele osób, dlatego w 2004 roku na konta organizacji pożytku publicznego trafiło zaledwie 10 milionów złotych. Reszta pieniędzy znalazła się w kieszeni żarłocznego fiskusa. W tym roku mamy szansę to zmienić.

Pro publico bonoDziś w całym kraju zarejestrowanych jest prawie 2500 organizacji pożytku publicznego. By jednak stać się jedną z nich, należy spełnić szereg warunków przewidzianych w ustawie.
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych takich, jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu. Działalność organizacji pożytku publicznego nie może być nastawiona na zysk, a cały dochód przeznaczany jest na pożytek publiczny.
Dopiero po spełnieniu tych warunków można starać się o uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Aktualny wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego znaleźć można w Internecie na stronach opp.ms.gov.pl oraz w terenowych wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego w dwudziestu sądach rejonowych.
Wśród organizacji, którym udało się uzyskać status pożytku publicznego, są także organizacje kościelne. Warto pamiętać, że status ten przysługuje aż 22 diecezjalnym oddziałom Caritas Polska. Na konto każdego z nich można wpłacić 1 procent swojego podatku dochodowego za rok ubiegły.

Zależy od nas samych...Jak to wygląda w praktyce?
Przekazując pieniądze na rzecz wybranej organizacji, musimy koniecznie sprawdzić, czy figuruje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym w spisie zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego. Tylko takiej organizacji mamy prawo przekazać nasz 1 procent dochodów.
Następnym krokiem jest obliczenie podatku za rok 2004 i wypełnienie zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37.
Kiedy już się z tym uporamy, od kwoty należnego podatku odejmujemy 1 procent i obliczoną kwotę wpisujemy we właściwą rubrykę formularza (poz. 181 w PIT-36 lub poz. 111 w PIT-37).
Następnie pomniejszamy należny podatek o obliczoną kwotę. Musimy przy tym cały czas pamiętać, że podatek możemy pomniejszyć jedynie o 1 procent należnego za 2004 rok podatku.
Pozostaje nam jeszcze dokonanie wpłaty owego 1 procentu na konto bankowe wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Uczynić to możemy w banku lub na poczcie w okresie od 1 stycznia do dnia złożenia zeznania podatkowego PIT, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2005 roku.
Druk wpłaty powinien zawierać: imię, nazwisko oraz adres wpłacającego, kwotę dokonanej wpłaty, dokładną nazwę i numer konta organizacji, na rzecz której dokonywana jest wpłata, oraz koniecznie dopisek: "wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego".
Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego przez okres pięciu lat.
I to już koniec całej tej w sumie nieskomplikowanej procedury.
Przekazując część naszego dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego, nic na tym nie tracimy. Wprost przeciwnie - mamy szansę, by w jedyny sensowny sposób zadysponować przynajmniej częścią naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Zyskujemy dobre samopoczucie, a organizacje pożytku publicznego środki niezbędne do tego, by mogły pomagać najbardziej potrzebującym.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki