Logo Przewdonik Katolicki

Czas rozliczeń

Piotr Wielicki
Fot.

Do 30 kwietnia tego roku ponad 27 mln podatników musi rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych. Chociaż w tym roku katalog ofert ulg jest mniejszy, niż przed rokiem, warto przed przystąpieniem do wypełniania zeznania podatkowego zwrócić uwagę na te, które jeszcze zostały i skutecznie je wykorzystać. Niemal co roku podatnicy mają do dyspozycji mniej ulg podatkowych, które uchroniłyby...

Do 30 kwietnia tego roku ponad 27 mln podatników musi rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych. Chociaż w tym roku katalog ofert ulg jest mniejszy, niż przed rokiem, warto przed przystąpieniem do wypełniania zeznania podatkowego zwrócić uwagę na te, które jeszcze zostały i skutecznie je wykorzystać.

Niemal co roku podatnicy mają do dyspozycji mniej ulg podatkowych, które uchroniłyby ich pieniądze przed fiskusem. Tak było także w 2002 roku, który przyniósł likwidację większości ulg mieszkaniowych (m.in. dużą ulgę budowlaną czy ulgę na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej) i popularną ulgę zdrowotną. Okazuje się jednak, że nie wszystko stracone.

Prawo nabyte


Chociaż więc od 1 stycznia 2001 r. nie można już korzystać z ulgi budowlanej, to jednak osoby, które rozpoczęły inwestycję mieszkaniową (na przykład budowę domu lub mieszkania) i nabyły prawo do ulgi przed tą datą, mogą kontynuować odliczenia z tytułu realizacji tej inwestycji na dotychczasowych zasadach. W zeznaniu podatkowym za 2002 rok można z tego tytułu odliczyć 19 proc. faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 35 tys. 910 zł. Trzeba jednak pamiętać, by limit ten pomniejszyć o wcześniejsze odliczenia w ramach dużej ulgi budowlanej.
Prawo do korzystania ze starych ulg budowlanych i odliczania na starych zasadach wydatków na te cele przysługuje do końca 2004 roku. Jeżeli więc ktoś w latach 1992-96 nabył prawo do odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych i dokonał dalszych wydatków na budowę innego budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkaniowe, przebudowę starego strychu albo suszarni lub przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne, a także wykończenie tego lokalu w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, może odliczyć te wydatki do 31 grudnia 2004 r.
Z kolei podatnicy, którzy prawo do odliczenia od podatku nabyli w latach 1997-2000, mogą odliczyć wydatki na kontynuację inwestycji, poniesione od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. Prawo do odliczenia z tego tytułu obejmuje wydatki na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, kupno nowego budynku lub lokalu mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego lokalu na cele mieszkaniowe w nowo wybudowanym budynku do dnia zasiedzenia tego lokalu.

Rekompensata i większe limity


Aby zrekompensować odebrane ulgi podatkowe, wprowadzono nową, polegającą na odpisywaniu od dochodu odsetek od kredytów, zaciąganych na budowę lub zakup własnego domu lub mieszkania. Jeżeli więc pieniądze na którąś z wymienionych inwestycji pochodzą z kredytu bankowego, warto zastanowić się, czy nie skorzystać z zaproponowanej przez ustawodawcę oferty. Trzeba przy tym pamiętać, iż odliczyć można tylko odsetki od części kredytu nie przekraczającej równowartości 70 metrów kwadratowych mieszkania według średniej, ogólnopolskiej ceny, która w tym roku nie przekracza 189 tys. złotych. W ramach nowej ulgi można też odliczyć odsetki od kredytów wykorzystanych na przebudowę budynków mieszkalnych, tak aby mogły one służyć celom mieszkalnym, a także nadbudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych. Jednak z nowej ulgi mogą korzystać wyłącznie ci, którzy nie korzystali ze wspomnianych wyżej, zlikwidowanych ulg mieszkaniowych.
Warto pamiętać o uldze remontowej, tym bardziej, iż rok 2002 był ostatnim, w którym obowiązywał trzyletni (ustalony na lata 2000-2002) limit na remont i modernizację domu lub mieszkania. Dzięki niemu podatnik mógł w ciągu tych trzech lat odpisać sobie 19 proc. wydatków na remont, ale nie więcej niż 4 tys. 640 zł w wypadku domu i 3 tys. 850 tys.zł w wypadku mieszkania, co odpowiada wydatkom nie przekraczającym 24 315,79 zł i 20 263,16 zł. Z ulgi mogą skorzystać także ci, którzy w 2002 roku nie przeprowadzili remontu, a tylko zaopatrzyli się w niezbędne materiały. Jeżeli ktoś dodatkowo remontował instalację gazową i wyczerpał podane limity, może dodatkowo odliczyć 770 zł, co odpowiada wydatkom w wysokości 4052 zł.
W zeszłym roku wzrosły niektóre limity odliczeń od podatku. Jeżeli więc ktoś kupił w 2002 roku przyrządy i pomoce naukowe, programy komputerowe i wydawnictwa fachowe bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem, może zmniejszyć podatek o 19 proc. poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż o 433,2 zł, co jest równoznaczne z wydatkiem 2 tys. 280 zł. Taki sam limit obowiązuje na wydatki związane z odpłatnym dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym.

Dwa PIT-y i dwa załączniki


Formularz rocznego zeznania podatkowego za zeszły rok muszą wypełnić samodzielnie osoby, które: chcą opłacić podatki wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem; poza dochodami w swoim zakładzie pracy, w którym mają etat, miały także inne dochody (np. z prac zleconych w innej firmie); chcą skorzystać z ulg podatkowych. Samodzielnie rozliczają się również emeryci i renciści, którzy chcą odliczyć sobie kwoty, jakie przeznaczyli na cele objęte ulgami oraz osoby które gdzieś dorabiały.
PIT-ów nie muszą samodzielnie wypełniać podatnicy, którzy poproszą swój zakład pracy, aby rozliczył ich z podatku za 2002 rok. Zwolnione z rozliczania się z fiskusem są również osoby, które w zeszłym roku nie osiągnęły żadnych dochodów lub ich dochody były niewielkie i nie przekroczyły kwoty dochodów, których osiągniecie nie wymaga konieczności zapłaty podatku. W 2002 roku była to kwota 2 tys. 727 zł. Jeżeli jednak od tych niewielkich zarobków były pobierane zaliczki na podatek, opłaca się złożyć zeznanie podatkowe po to, by te pieniądze odzyskać.
W tym roku mamy dwa podstawowe druki formularzy rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 dla podatników, którzy w zeszłym roku prowadzili działalność gospodarczą oraz dla tych, którzy musieli doliczyć do swoich dochodów dochody swoich małoletnich dzieci, np. rentę rodzinną oraz PIT-37, który wypełnią osoby otrzymujące wynagrodzenie za pracę, emeryci i renciści oraz pracujący na zlecenie. Oprócz tego fiskus przygotował dwa załączniki: PIT/D dla ulg mieszkaniowych oraz PIT/0 dla pozostałych ulg.
Formularze można pobrać w urzędzie skarbowym albo z Internetu, ze strony Ministerstwa Finansów.
Niestety, nie można jeszcze rozliczyć się z fiskusem za pośrednictwem Internetu, więc swoje zeznania podatkowe musimy zanieść osobiście do właściwego urzędu skarbowego albo wysłać pocztą. Pamiętajmy, że za wysłanie PIT-u pocztą i wpłatę pieniędzy na konto fiskusa trzeba zapłacić.
Jeżeli wysyłamy pieniądze do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty lub banku, koniecznie zwróćmy uwagę na numery kont bankowych urzędów skarbowych, obowiązujących od początku 2003 roku. Nowych numerów można szukać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub zapytać o nie na poczcie.

Ulgi z tytułu darowizn


Te ulgi przysługują tylko dla darowizn nie na rzecz osób fizycznych. Jeżeli darowizna przeznaczona jest na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, od podatku można odpisać do 15 proc. wydatków.
W wypadku darowizn przeznaczonych na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwo publiczne, obronę narodową, ochronę środowiska, cele dobroczynne oraz związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, ich wyposażenia i utrzymania, odliczenie nie może przekroczyć 10 proc. wydatków. Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może być większa niż 15 proc. dochodu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki