Logo Przewdonik Katolicki

(Nie)dostatek...

Bernadeta Kruszyk
Fot.

W archidiecezji gnieźnieńskiej do różnych stowarzyszeń, organizacji i wspólnot katolickich należy około trzech procent wiernych. Dużo? Mało? Mogłoby być lepiej... Nie da się ukryć, że od kilku lat liczba osób zaangażowanych w działalność różnorakich ruchów kościelnych sukcesywnie maleje. W statystykach nie wygląda to może niepokojąco, ale widać wyraźnie, iż aktywność...


W archidiecezji gnieźnieńskiej do różnych stowarzyszeń, organizacji i wspólnot katolickich należy około trzech procent wiernych. Dużo? Mało? Mogłoby być lepiej...


Nie da się ukryć, że od kilku lat liczba osób zaangażowanych w działalność różnorakich ruchów kościelnych sukcesywnie maleje. W statystykach nie wygląda to może niepokojąco, ale widać wyraźnie, iż aktywność laikatu nie jest już tak dynamiczna, jak w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Dlaczego? Powód pierwszy to pogłębiająca się ignorancja religijna i będące jej konsekwencją powierzchowne przeżywanie wiary. Powód drugi to brak chęci i umiejętności zaangażowania się w życie Kościoła - marazm, apatia i duchowe lenistwo. Powód trzeci - będący niejako konsekwencją dwóch poprzednich - to utrwalający się wzorzec katolika ograniczającego swą religijność do wypełniania podstawowych praktyk religijnych. Wielu świeckich utożsamia Kościół z duchowieństwem i traktuje go jak instytucję, w której księża oraz osoby konsekrowane świadczą usługi religijne, a świeckim pozostaje rola klientów. Taki zafałszowany obraz utrudnia właściwe rozumienie pozycji laikatu oraz pomniejsza wagę misji, jaką ma on do wypełnienia w Kościele.
Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej "Lumen gentium" uczy, iż wierni świeccy, dzięki sakramentom chrztu i bierzmowania, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Myśl tę rozwinął Ojciec Święty Jan Paweł II, który w adhortacji apostolskiej "Christifideles laici" wyraźnie podkreślił, iż wierni świeccy - wykonując swoją pracę na świecie - są w szczególny sposób powołani do współpracy z Chrystusem w przywracaniu dziełu stworzenia jego pierwotnej wartości oraz porządkowaniu go zgodnie z planem Bożym. Mają uobecniać i realizować naukę Ewangelii w dziedzinach, z którymi są związani, a pierwszą płaszczyzną ich społecznego zaangażowania winna być rodzina i parafia. ,,Świeccy winni nabierać coraz głębszego przekonania o tym, jak bardzo istotne jest apostolskie zaangażowanie na terenie własnej parafii - pisze Papież. - W aktualnych warunkach świeccy mogą i powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach oraz dla rozbudzenia misyjnego zapału w stosunku do niewierzących, jak i tych, którzy zachowując wiarę, porzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego życia". Innymi słowy, mają być apostołami Chrystusa i świadczyć o Nim nie tylko od święta, ale każdego dnia powszedniego.
Do wypełniania tej misji powołani są wszyscy ochrzczeni, niemniej obowiązek ,,dawania przykładu" spoczywa w szczególności na ludziach deklarujących przynależność do różnorakich wspólnot i ruchów katolickich. I ludzi tych jest ciągle zbyt mało. W archidiecezji gnieźnieńskiej działa ponad dwadzieścia stowarzyszeń i organizacji kościelnych (w tym pięć zajmujących się formacją młodzieży), które skupiają łącznie zaledwie trzy procent wiernych. Są one obecne głównie w dużych parafiach, ale i w małych nie brakuje zorganizowanych form apostolskiej aktywności laikatu: ministranci, lektorzy, Koła Żywego Różańca. Ważne, by w tej różnorodności odnaleźć jedność i umieć połączyć formację religijną z działalnością społeczną.

Stowarzyszenia i organizacje katolickie działające na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Ruch Domowy Kościół
Rodziny Szensztackie
Odnowa w Duchu Świętym
Neokatechumenat
Akcja Katolicka
Towarzystwo św. Wojciecha
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Klub Inteligencji Katolickiej
Towarzystwo Czytelni Ludowych
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"
Polski Związek Kobiet Katolickich
Świętowojciechowa Rodzina Misyjna
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Ruch Światło-Życie
Eucharystyczny Ruch Młodych
Krucjata Eucharystyczna
Towarzystwo Przyjaciół KUL
Pomocnicy Matki Kościoła
Rycerstwo Niepokalanej
Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci
Parafialne grupy duszpasterstwa charytatywnego
Stowarzyszenie św. Wincentego ŕ Paulo
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki