Logo Przewdonik Katolicki

Siewcy nadziei

Renata Krzyszkowska
Fot.

Także w chorobie i niepełnosprawności można być radosnym, aktywnym i twórczym. Gdy po prawdziwym spotkaniu z Chrystusem znika samotność i poczucie odrzucenia, czas by zostać apostołem. Zgodnie z zasadą "do chorego przez chorego" można wiarygodnie głosić Ewangelię tym, którzy są w podobnej sytuacji, a czują się bezużyteczni i zagubieni. W przyjęciu takiej postawy mogą pomóc turnusy...

Także w chorobie i niepełnosprawności można być radosnym, aktywnym i twórczym. Gdy po prawdziwym spotkaniu z Chrystusem znika samotność i poczucie odrzucenia, czas by zostać apostołem. Zgodnie z zasadą "do chorego przez chorego" można wiarygodnie głosić Ewangelię tym, którzy są w podobnej sytuacji, a czują się bezużyteczni i zagubieni. W przyjęciu takiej postawy mogą pomóc turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych, organizowane przez Cichych Pracowników Krzyża w ich pięknie położonym Domu "Uzdrowienie Chorych" im. Jana Pawła II w Głogowie.


Choroba i niepowodzenia mogą zniszczyć człowieka, ale mogą także wyzwolić w nim też niespotykane pokłady wrażliwości i dobra - mówi ks. Janusz Malski, organizator wczaso-rekolekcji. - Ważne jest nie tylko, by umieć przyjąć cierpienie, ale także chcieć pomagać cierpiącym. Nasze turnusy rehabilitacyjne mają za zadanie nie tyle przywrócenie zdrowia fizycznego, co adaptację społeczną i "rehabilitację duchową". Wielu naszych gości bardzo jej potrzebuje. Chyba nikt tak jak człowiek chory nie ma powodów, by czuć się zagubionym, nawet pozbawionym motywacji do życia.
W czasie dwutygodniowego turnusu chorzy dowiadują się, jak wykorzystać stan choroby i cierpienia do wzrastania w dobru. Cisi Pracownicy Krzyża chcą przekonać wczasowiczów, że właśnie w chorobie można nieść nadzieję innym i głosić prawdę, że nikt nie jest bezużyteczny w Winnicy Pańskiej. Starają się oni mobilizować do działania, by pokazać, że ograniczenia, które niesie ze sobą choroba, można przezwyciężyć, zmniejszyć lub pogodnie zaakceptować. Chorzy uczą się, jak być apostołami i siać nadzieję wśród ludzi dotkniętych podobnymi problemami.
Plan dnia na każdym turnusie jest podobny. Około godz. 8 jest wspólna modlitwa w kaplicy, w czasie której odmawia się Liturgię Godzin, czyta psalmy, zanosi się do Boga dziękczynienia i prośby. Modlitwy prowadzą kapłani, wolontariusze, zaproszeni księża i siostry zakonne. Po modlitwie jest śniadanie. Menu jest różnorodne i uwzględnia potrzeby dietetyczne gości. Dużo potraw pochodzi z kuchni włoskiej, bowiem wspólnota Cichych Pracowników Krzyża pochodzi z Italii. Po śniadaniu jest czas na kawę, wspólne spotkania. Około godz. 10.30 odbywają się tematyczne konferencje i zajęcia, jest też czas na spacer lub lekturę.
Zawsze o godz. 12 odprawiana jest Msza Święta. Wczasowicze biorą czynny udział w oprawie liturgicznej. Dojście do kaplicy oraz samo jej wnętrze dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach. O godz. 13 jest obiad, a potem czas wolny. O godz. 15 wspólnie odmawia się Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Około godz. 16 odbywają się spotkania w małych grupach, podczas których każdy może wyrazić swoje zdanie na tematy poruszane w czasie wcześniejszych spotkań lub czytań mszalnych. Każdy głos, nawet osób mających trudności w wypowiadaniu się, jest ważny i z uwagą wysłuchiwany. O godzinie18 jest kolacja, a po niej "pogodny wieczór", czyli wspólne zabawy, śpiewy, skecze, tańce, ogniska itp. W czasie każdego turnusu organizowane są różne wyjazdy, np. pielgrzymka do sanktuarium w Grodowcu, zwiedzanie Wrocławia czy do aqua parku.
Dom w Głogowie działa od 2003 r. Czynny jest praktycznie cały rok, ma ponad 100 miejsc w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych z łazienką. Są tu organizowane również turnusy świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Korzystać z nich mogą zwłaszcza osoby samotne, ale nie tylko. Wiosną i w listopadzie odbywają się tu rekolekcje dla osób pogrążonych w żałobie po stracie kogoś bliskiego, także rekolekcje dla kapłanów.
Cisi Pracownicy Krzyża od zeszłego roku otrzymali wpis do rejestru ośrodków mających uprawnienia do organizacji turnusów rehabilitacyjnych, dzięki czemu pobyt wczasowiczów posiadających grupę inwalidzką może być dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na pokrycie kosztów pobytu mogą liczyć także ich opiekunowie, jeśli lekarz potwierdzi, że ich pomoc choremu jest niezbędna. Cena dwutygodniowego turnusu wynosi ok. 700 zł, z czego większość pokrywa PFRON. Chętni powinni zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wypełnić odpowiedni wniosek. Mogą to również zrobić przez organizatora turnusu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki