Logo Przewdonik Katolicki

Kto czyta - żyje wielokrotnie

Ks. Waldemar Karasiński
Fot.

Drodzy Czytelnicy! Otrzymaliście dziś do rąk pierwsze wydanie "Przewodnika Katolickiego" na rok 2005, a w nim "Ład Boży". Spójrzcie na okładkę pisma: zostało ono założone w 1895 roku, czyli równo 51 lat przed założeniem "Ładu Bożego". Jest zatem "Przewodnik" pismem czcigodnym i wielce zasłużonym dla Kościoła w Polsce. Na jego łamach znajdziemy artykuły autorstwa biskupów,...

Drodzy Czytelnicy!

Otrzymaliście dziś do rąk pierwsze wydanie "Przewodnika Katolickiego" na rok 2005, a w nim "Ład Boży". Spójrzcie na okładkę pisma: zostało ono założone w 1895 roku, czyli równo 51 lat przed założeniem "Ładu Bożego". Jest zatem "Przewodnik" pismem czcigodnym i wielce zasłużonym dla Kościoła w Polsce. Na jego łamach znajdziemy artykuły autorstwa biskupów, księży, teologów świeckich, a także licznych publicystów niekryjących się z tym, że są praktykującymi katolikami.
Przypomnę, że stanowisko Kościoła wobec środków masowego przekazu zawarte jest w Dekrecie o środkach społecznego przekazywania myśli, wydanym jako drugi dokument II Soboru Watykańskiego 4 grudnia 1963 roku. W jego treści czytamy m.in.: "przede wszystkim należy popierać dobrą prasę, która wychodzi wyraźnie w tym celu, by urabiać, umacniać i popierać opinię publiczną, zgodną z prawem naturalnym, nauką i nakazami katolickimi, oraz by podawać do wiadomości i należycie wyjaśniać fakty, dotyczące życia Kościoła". Rozwinięciem wskazań Soboru była wydana przez Papieską Radę ds. Przekazu Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu "Communio et progresio", ogłoszona 23 maja 1971 roku. Instrukcja potwierdzała akceptację mediów przez Kościół, który uznał media za "dar Boży", za skuteczne narzędzie pomagające we wzajemnym zrozumieniu się ludzi i budowaniu przyjaźni między nimi. Papieska Rada ds. Przekazu, z czasem przekształcona w Papieską Komisję ds. Środków Przekazu, wydała w 1992 roku encyklikę "Aetatis novae", adresowaną do współczesnych społeczeństw.
Kościół uznał środki społecznego komunikowania za narzędzie ewangelizacji. Zaangażowanie w posługę ewangelizacyjną mass mediów skutkuje nowymi obszarami poznawania wiedzy religijnej, podnoszeniem poziomu życia moralnego i pogłębianiem pobożności. Dlatego bardzo proszę duszpasterzy, aby ze swej strony czynili wszystko, by wierni mieli dostęp do prasy katolickiej, a także by propagowali czytelnictwo i przyczyniali się do wzrostu liczby czytelników "Przewodnika Katolickiego" - "Ładu Bożego". Zwróćmy uwagę na następujące porównanie: ogólny nakład polskiej prasy katolickiej kształtuje się tygodniowo w wysokości około 1 mln egzemplarzy (w tym prasa parafialna), gdy tymczasem katolicka prasa w Niemczech ukazuje się tygodniowo w nakładzie dziewięciu mln egzemplarzy, we Francji - dwudziestu!
"Przewodnik Katolicki" na bieżąco informuje o wydarzeniach z życia Kościoła. Stąd prośba "Ładu Bożego" do współpracowników, aby materiały przeznaczone do druku przekazywali do redakcji jak najszybciej. Tylko takie działania spowodują, że nasze pismo diecezjalne będzie żywe i dynamiczne.
Ze strony redakcji zapewniam, że pozytywnie odpowiemy na zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach, służących propagowaniu czytelnictwa prasy katolickiej, organizowanych na terenie parafii, w szkołach, domach kultury itp. ośrodkach.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki