Logo Przewdonik Katolicki

Po co Kościołowi radio?

Monika Białkowska
Fot.

Kościół katolicki zainteresował się mediami od czasów ich powstania. Wynika to z misji głoszenia Ewangelii

Katechezy katedralne – ks. Paweł Gronowski

 

.

 

Od pierwszych lat po śmierci Jezusa Kościół głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu dostępnymi wówczas środkami przekazywania myśli. Wraz z rozwojem cywilizacji i udoskonalaniem sposobów przekazywania myśli, Kościół udoskonalał również sposób przekazywania Ewangelii. Kiedy powstały nowoczesne narzędzia komunikacji: radio, telewizja, film, wówczas Kościół dostrzegł w nich szansę zwiększenia możliwości głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. I tak oto nowoczesne środki społecznego przekazu znalazły się w centrum zainteresowania Kościoła. Kościół bardzo przyjaźnie przejął wynalazek Marconiego, który został zaadaptowany do misji ewangelizacji już w 1931 r., poprzez rozpoczęcie działalności Radia Watykańskiego

 

Nauczanie Kościoła

Pierwszym dokumentem doktrynalnym Kościoła, w całości poświęconym środkom społecznego przekazu była encyklika Miranda Prorsus, ogłoszona przez Piusa XII w 1957 r. Dużo uwagi mediom poświęca również instrukcja duszpasterska Communio et progressio z 1971 r. Czytamy w niej, że katolicy, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie środków społecznego przekazu, gdy wykonują dobrze swój zawód, nie tylko spełniają zaszczytny obowiązek społecznej wymiany informacji, lecz także wypełniają misję chrześcijan w świecie.

W 1992 r. została wydana instrukcja pastoralna Aetatis novae. W instrukcji tej została podkreślona waga mediów, które nazwane są współczesnym areopagiem, budującym z ludzkości światową wioskę.

 

Media w rodzinie

Dla znacznej części ludzi media są głównym i jedynym narzędziem informacyjnym i formacyjnym. W wielu domach media zastąpiły rodzinne rozmowy. Nieustanne towarzyszenie włączonego odbiornika radiowego i telewizyjnego wyklucza możliwość prowadzenia poważnych rozmów. W ten sposób domownicy przebywają w domu, ale nie ze sobą, lecz obok siebie. Takie działanie mediów, rozluźniające i rozbijające więzi rodzinne, jest przedmiotem wielu badań socjologicznych, a ich wyniki są nieraz alarmujące. Stąd bardzo ważny apel o odpowiedzialność w korzystaniu z mediów i ich tworzeniu.

 

Siła radia

Radio ma potężną siłę, bo jest medium towarzyszącym. Nie zmusza słuchacza do koncentrowania się tylko na odbiorniku, jak telewizja, internet czy gazeta. Radio towarzyszy słuchaczom w pracy, w kuchni, w samochodzie, kiedy się budzą i rozpoczynają dzień, dla wielu jest towarzyszem, kiedy udają się na spoczynek. W ciągu dnia jest zawsze w tle. Siłą radia jest również fakt, że jest ono powszechne i wszechobecne – dociera do mieszkańców dużych aglomeracji i wsi. Radio, dzięki temu, że wykorzystuje elementy emocjonalnego odbioru, staje się również medium bardzo osobistym, potrafiącym nawiązać subtelną więź między słuchaczem a autorem.

 

Katolickie, czyli jakie?

Gdy chodzi o stan radiofonii katolickiej w Polsce, składają się na nią koncesje należące do archidiecezji i diecezji w Polsce, istnieją również stacje parafialne oraz lokalne.

Radiofonię katolicką w Polsce można podzielić na trzy segmenty: Radio Maryja, rozgłośnie zgrupowane wokół radia Plus oraz lokalne stacje diecezjalne.

Jakie powinno być radio katolickie? To pytanie zaczęło pojawiać się wraz z powstaniem rozgłośni diecezjalnych. Wielu biskupów, przekonanych do zasadności zakładania rozgłośni diecezjalnych, nie potrafiło odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie to radio powinno być. Instynktownie zakładano, że radio katolickie powinno realizować misję ewangelizacji. Ale rozwinięcie zasad i sposobów tej realizacji nastręczało wielu kłopotów. Powracały pytania, czy wyznacznikiem radia katolickiego jest ilość form modlitewnych w ofercie programowej? Czy obecność transmisji Mszy św. i innych form liturgicznych? Czy może radiem katolickim jest to radio, w którym pracują katolicy? A może radio, którego oferta skierowana jest tylko do katolików?

 

Po pierwsze: profesjonalizm

Radio katolickie to po prostu dobre, profesjonalne radio, potrafiące skutecznie konkurować z innymi rozgłośniami, pozbawione kompleksu niższości i nastawione zarówno na sukces ewangelizacyjny, jak i komercyjny.

Katolickie media są jednocześnie i publiczne i komercyjne, i niekomercyjne. Są przekaźnikiem myśli publicznej w zakresie informacji, edukacji i kultury, realizują misję ewangelizacyjną, propagując wartości, ideały, płynące z Ewangelii, a na rynku komercyjnym zdobywają środki na działalność. Są Kościołowi potrzebne, żeby wspierać misję ewangelizacyjną lokalnego biskup, będąc składową częścią wielkiego dzieła, jakim jest głoszenie Ewangelii współczesnemu światu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki