Logo Przewdonik Katolicki

Duszpasterz i naukowiec

Lucyna Muniak
Fot.

Trzemeszno to miasto, które swymi korzeniami sięga najstarszych czasów polskiej historii. Niewiele osób wie, że to tutaj urodził się znany mistrz szewski Jan Kiliński, a jeszcze mniej osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż z Trzemeszna wywodzi się także ks. profesor Stanisław Kozierowski, późniejszy współzałożyciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypomniano o tym...

Trzemeszno to miasto, które swymi korzeniami sięga najstarszych czasów polskiej historii. Niewiele osób wie, że to tutaj urodził się znany mistrz szewski Jan Kiliński, a jeszcze mniej osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż z Trzemeszna wywodzi się także ks. profesor Stanisław Kozierowski, późniejszy współzałożyciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przypomniano o tym w trakcie tegorocznych obchodów 85-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ku pamięci...
W obchody rocznicowe UAM wpisały się również uroczystości, które poświęcone zostały osobie, życiu i działalności ks. prof. Stanisława Kozierowskiego. Siódmego maja br. w Trzemesznie odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, połączona z wykładem prof. dr. hab. Bogdana Walczaka poświęconym tej wybitnej postaci. Tego samego dnia w trzemeszeńskiej bazylice pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Wojciecha Polaka, w takcie której odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci współzałożyciela poznańskiego Uniwersytetu. Całość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stąd jego ród
Ksiądz profesor Stanisław Kozierowski urodził sie 28 września 1874 r. w Trzemesznie, jako syn mistrza szewskiego Floriana Kozierowskiego. Najpierw uczęszczał do progimnazjum w Trzemesznie, później do gimnazjum w Poznaniu. Od 1896 r. studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie, a świecenia kapłańskie przyjął w 1899 r. Pracował najpierw jako wikariusz we Wronkach, Gostyniu, a następnie w Ostrzeszowie. Później pełnił funkcje proboszcza w podpoznańskim Skórzewie, a od 1929 roku, aż do śmierci w Winnej Górze. W 1931 r. ks. Prymas August Hlond mianował go kanonikiem kapituły metropolitalnej w Gnieźnie.
Duszpasterz, patriota, naukowiec
Był gorącym patriotą, działał nie tylko na gruncie kościelnym, ale także społecznym. W Winnej Górze kierował trzynastoma organizacjami kościelnymi i świeckimi. We Wronkach założył Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich, w Ostrzeszowie założył Czytelnię Ludową. Tam też namawiał dzieci do strajku przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim. Sąd w Ostrowie skazał go za to na 200 marek grzywny. Obok działalności społecznej, prowadził również przez całe życie badania naukowe w zakresie onomastyki, genealogii i heraldyki, a także osadnictwa średniowiecznej Wielkopolski. W uznaniu jego zasług na polu nauki otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który pozwolił na wygłoszenie wykładu habilitacyjnego przed Radą Wydziału Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego (1920 r.). Na wydziale tym pełnił funkcję docenta sekcji historycznej. W 1938 r. uzyskał nominację na profesora tytularnego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego.
Współtwórca uniwersytetu
Wydział Filozoficzny był jednym z pierwszych wydziałów Wszechnicy Piastowskiej, której jednym z założycieli był ks. Stanisław Kozierowski. Brał on udział w obradach Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu. W jej skład weszli również: dr Józef Kostrzewski (archeolog, pierwszy badacz Biskupina) oraz dr hab. Michał Sobeski (filozof i historyk filozofii). W wyniku intensywnych prac Komisji (ogółem 26 posiedzeń), 30 I 1919 r. powołano do życia Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Poznańskiego, do 24 VI 1920 r. nazywanym Wszechnicą Piastowską. Według biografów, badania księdza prof. Stanisława Kozierowskiego znalazły uznanie w świecie nauki, ale trwalsze pozostaną jego zasługi, które położył przy tworzeniu Uniwersytetu Poznańskiego. Zmarł w Winnej Górze 1 lutego 1949 r., został pochowany w rodzinnym grobowcu w Trzemesznie. Autorka dziękuje prof. dr. hab. Bogdanowi Walczakowi, prorektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za udostępnienie materiałów.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki