Logo Przewdonik Katolicki

Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo

Justyna Koper
Fot.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi występowania w procesie przed sądem, wyjaśniam pojęcie pełnomocnictwa procesowego. Każdy, kto znalazł się w roli strony procesowej przed sądem, może działać osobiście lub powołać swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował nas w procesie. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo...

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi występowania w procesie przed sądem, wyjaśniam pojęcie pełnomocnictwa procesowego.


Każdy, kto znalazł się w roli strony procesowej przed sądem, może działać osobiście lub powołać swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował nas w procesie.
Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu osoby reprezentowanej (pełnomocnictwo).
Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny oraz rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony, a nawet współuczestnik sporu i przysposobiony.
Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorstwa może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.
W sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego organu do spraw opieki społecznej działający w danej gminie.
W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Pełnomocnictwo może być ogólne, obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Natomiast do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne, określające ich rodzaj.
Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do wszelkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji oraz do zawarcia ugody.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, opatrzone podpisem mocodawcy i właściwie opłacone. W tym celu należy dokonać opłaty skarbowej w postaci znaczków skarbowych.
Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane, a po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić dokument pełnomocnictwa.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki