Logo Przewdonik Katolicki

Uczniowie Chrystusa

Lucyna Muniak
Fot.

Rozmowa z Księdzem Sławomirem Rachwalskim, diecezjalnym Koordynatorem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym - Czym jest Odnowa w Duchu Świętym? Celem Odnowy w Duchu Świętym jest otwarcie się na osobę Ducha Świętego i Jego dary, czyli głębsze życie w oparciu o łaskę chrztu i bierzmowania. Odnowa jest miejscem doświadczenia wielkiej miłości Boga i mocy, z jaką porywa każdego z...

Rozmowa z Księdzem Sławomirem Rachwalskim, diecezjalnym Koordynatorem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym
- Czym jest Odnowa w Duchu Świętym? Celem Odnowy w Duchu Świętym jest otwarcie się na osobę Ducha Świętego i Jego dary, czyli głębsze życie w oparciu o łaskę chrztu i bierzmowania. Odnowa jest miejscem doświadczenia wielkiej miłości Boga i mocy, z jaką porywa każdego z nas do podążania ku Niemu przez Chrystusa w mocy Ducha Świętego. To doświadczenie przeżywane we wspólnocie braci i sióstr staje się dla nas źródłem gotowości do służby poprzez czynną miłość. Duch Święty uzdalnia każdego z nas do tej służby poprzez dary, które nazywamy charyzmatami. Charyzmat to dar dany dla dobra ludzi i budowania Kościoła. Przyjął się podział charyzmatów na trzy grupy obejmujące dary związane z mową, działaniem z mocą i poznaniem. Do pierwszej grupy należy na przykład modlitwa w językach, do drugiej dar uzdrawiania dzięki modlitwie. Trzecia grupa obejmuje charyzmaty związane z rozeznawaniem. Te charyzmaty to fundamenty dla wszystkich pozostałych darów: nauczania, głoszenia, służby, czynienia dzieł miłosierdzia, przewodzenia... - A chrzest w Duchu Świętym? Doświadczenie "chrztu w Duchu Świętym" jest fundamentalne dla Odnowy. To otwarcie się na moc Ducha Świętego otrzymaną już w sakramentach Kościoła. Jest to pewne przeżycie wewnętrzne - nowe doświadczenie obecności Pana Boga na modlitwie i w codziennym życiu. Jest to także moment ujawnienia się jednego lub więcej darów charyzmatycznych. - Każda wspólnota działa niezależnie od siebie? Odnowa w Duchu Świętym od początku była ruchem oddolnym. Wierni modlili się i doświadczali obecności Ducha Świętego, dzielili się swoimi doświadczeniami i tak zachęcali do tego innych. Dlatego nigdy nie powstała w tym ruchu hierarchiczna struktura. Grupy Odnowy w Duchu Świętym w Polsce reprezentuje Krajowy Zespół Koordynatorów, jednak nie jest jednostką organizacyjną nadrzędną nad tymi grupami. Jego pouczenia, propozycje i wytyczne mają charakter doradczy i służebny. - Gdzie działają wspólnoty? Przy parafiach pod kierunkiem księdza proboszcza, który może wyznaczyć kapłana odpowiedzialnego za wspólnotę. Oprócz tego każda z nich ma swojego lidera świeckiego, który razem z kapłanem kieruje wspólnotą i grupę animatorów. Ich zadaniem jest różnorodna posługa wobec wspólnoty, np. przewodniczenie modlitwie podczas spotkania grupy. - Ile mamy wspólnot w naszej archidiecezji? W tej chwili działa dwadzieścia sześć grup modlitewnych Odnowy. Najstarsza powstała w 1978 r. w Bydgoszczy, przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli (u ojców Jezuitów). Trudno określić jednoznacznie, ile osób jest dziś zaangażowanych w Odnowę w naszej archidiecezji, ponieważ jest to dynamiczna rzeczywistość, która się ciągle zmienia. Do Odnowy nie można się "zapisać", w Odnowie można uczestniczyć, mniej lub bardziej być zaangażowanym. W tej chwili jest to blisko sześćsetpięćdziesiąt osób. - Jak następuje "wejście" w Ruch? Zapraszamy do udziału w Ruchu najczęściej poprzez świadectwo, indywidualną ewangelizację, koncerty ewangelizacyjne (w Gnieźnie działa grupa ewangelizacyjna "Piąta Pieczęć"). Osoba pragnąca wejść w Ruch odbywa Seminarium Odnowy w Duchu Świętym - cykl cotygodniowych spotkań. Seminarium ma kilka etapów. Rozpoczyna się od głoszenia prawdy o Jezusie, przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Akcenty mogą rozkładać się różnie w różnych wspólnotach, ale podstawowym celem Seminarium życia w Duchu jest doprowadzenie uczestników do doświadczenia "chrztu w Duchu Świętym". - Czy może Ksiądz opowiedzieć o modlitwie uwielbienia i związanej z nią "modlitwie językami"? W Odnowie w Duchu Świętym bardzo ważna jest modlitwa uwielbienia. Grupy modlitewne uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, których celem jest wielbienie Boga i budowanie wspólnoty braci i sióstr. "Dar języków" jest jednym z charyzmatów i najczęściej związany jest z modlitwą uwielbienia. W naszych wspólnotach często wielbimy Boga, spontanicznie wypowiadając słowa modlitwy. Czasami jednak brakuje słów, by wyrazić głośno swoje doświadczenie miłości Boga i Jego obecności we wspólnocie. Wtedy pod natchnieniem Ducha Świętego wypowiadamy sylaby, które filologicznie mogą nie mieć żadnego znaczenia. Najczęściej modlitwa przechodzi w harmonijny śpiew w językach. Modlitwa językami jest także znakiem gotowości, by Duch Św. użył nas według swoich planów. Misją, do której, jak rozeznajemy, jest wezwany Ruch Odnowy w Duchu Św. jest ewangelizacja, posługa przez modlitwę wstawienniczą, aktywna obecność w życiu parafii oraz apostolska obecność w świecie.
Dziękuję za rozmowę

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki