Logo Przewdonik Katolicki

To dopiero początek

Piotr Jóźwik
fot. BenStudioPRO Adobe Stock

Tematu deprawacji dzieci i młodzieży nie można sprowadzać wyłącznie do zajęć z edukacji seksualnej, bo problem jest zdecydowanie szerszy. Mówiąc obrazowo: wydaje się, że udało się wygrać bitwę, ale wojna trwa.

Zatrzymać niebezpieczeństwo płynące z zajęć edukacji seksualnej – dla pasterzy Kościoła w Polsce to był temat numer jeden przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Świadczą o tym apele i komunikaty wydane przez naszych biskupów.
W połowie sierpnia Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu wystosowała apel do rodziców i prawnych opiekunów. „Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje” – czytamy.
Apel zatytułowany „Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!” miał związek z doniesieniami o kolejnych miastach, które w prowadzonych przez siebie szkołach chcą wprowadzić edukację seksualną lub tzw. edukację antydyskryminacyjną. „Przypominamy – napisał bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego – że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów”.
Niespełna dwa tygodnie później Komisję Wychowania Katolickiego wsparło szersze gremium – Rada Biskupów Diecezjalnych. „Przypominamy – napisali hierarchowie – że wychowanie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Natomiast zadaniem szkoły jest ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości”. „Świadomość praw rodziców oraz ich aktywne zaangażowanie w działalność rad rodziców są tym ważniejsze – rozwinęli swoją myśl w dokumencie «Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców» biskupi – że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się wyłącznie na autorytet władz samorządowych, jako organu prowadzącego.

Pełna treść artykułu w Przewodniku Katolickim 36/2019, na stronie dostępna od 01.10.2019

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki