Logo Przewdonik Katolicki

Nauczanie przekuwane w czyn

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

W bydgoskim Domu Jubileuszowym, którego gospodarzem jest Fundacja Wiatrak, swoją działalność zainaugurowało Forum Dialogu i Myśli św. Jana Pawła II.

W bydgoskim Domu Jubileuszowym, którego gospodarzem jest Fundacja „Wiatrak”, swoją działalność zainaugurowało Forum Dialogu i Myśli św. Jana Pawła II.

Mszy św. w bazylice Królowej Męczenników przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki. Metropolita lwowski podarował świątyni relikwie papieża Polaka.

 

Zacieranie podziałów

Osobisty sekretarz Jana Pawła II podkreślił, że najgłębszym i najlepszym rodzajem kultu świętych jest czerpanie z ich przykładu życia i z ich nauczania. – Nie chodzi o posłuszeństwo świętym, ale o dawanie im posłuchu w naszym życiu. Bo przecież Bóg stawia ich na naszej drodze, a Kościół nam na nich wskazuje. W przypadku św. Jana Pawła II to zadanie mamy bardzo ułatwione. Jego życie i nauczanie zostało bowiem udokumentowanie i jest w zasięgu ręki każdego człowieka, jak chyba niczyje inne – powiedział.

Arcybiskup dodał, że przykładów zaangażowania Jana Pawła II w dialog oraz określania przez niego ram dialogu nie trzeba daleko szukać. – Były gawędy, kremówki i górskie wycieczki. Było serdeczne przekomarzanie się z młodymi zgromadzonymi pod oknem papieskim na Franciszkańskiej w Krakowie. Ale był także bardzo poważny dialog z przywódcami państw o niechrześcijańskim systemie wartości, z przedstawicielami innych wyznań i religii – powiedział.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego wyraził swoją wdzięczność wobec dzieła, jakim jest zapoczątkowane w Bydgoszczy Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II. – Myślę, że wejście w ślady papieża otworzy przed wami wspaniałą drogę, która przyczyni się do wspólnego wędrowania w stronę nieba i zacierania podziałów, jeśli nie na drodze teologicznego rozumienia Boga, to przynajmniej na drodze wspólnego życia obok siebie i szacunku dla inaczej wierzących niźli my. W tym wszystkim niech prowadzi was wstawiennictwo tego, którego pragniecie naśladować jako autorytet w dialogu z różnymi ludźmi – zakończył homilię.

 

Wrażenie niezwykłej bliskości

Po modlitwie w murach bazyliki wszyscy przeszli do siedziby Domu Jubileuszowego. Miejsca, w którym myśli i nauczanie św. Jana Pawła II są obecne od samego początku. – Forum dialogu i myśli jest naszą najnowszą inicjatywą, do której przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy. Założenie jest takie, aby możliwie na jak najlepszym poziomie i jak najskuteczniej promować nauczanie papieża. Tutaj na miejscu i wychodząc dalej, poza mury – powiedział prezes Fundacji „Wiatrak” ks. Krzysztof Buchholz.

Wykłady inauguracyjne wygłosili abp Mieczysław Mokrzycki i Jacek Moskwa. Metropolita lwowski swoje wystąpienie zatytułował „Dialogi Jana Pawła II”. Mówiąc o dialogu, jaki miał miejsce w życiu świętego, odniósł go m.in. do spotkania z człowiekiem, rozmowy z tłumami oraz rozmowy z Bogiem. – Wrażenie niezwykłej bliskości, skupienia uwagi na rozmówcy, zatroskania, dar rozumienia poglądów i obaw innych ludzi, towarzyszyły wszystkim rozmowom Ojca Świętego. Zarówno dygnitarze, politycy, artyści, jak i prości ludzie, z którymi papież rozmawiał choćby przez chwilę, mieli wrażenie, że skupiał uwagę na ich osobie – podkreślił.

Arcybiskup dodał, że podczas rozmowy drugi człowiek stawał się dla papieża całym światem, któremu poświęcał całą swoją uwagę, z troską pochylając się nad jego sprawami. – Takie nastawienie papieża do rozmowy sprawiało, że był przyjmowany z szacunkiem nie tylko ze względu na urząd, który pełnił, ale też ze względu na wartości, jakie wnosił w każde spotkanie z ludźmi – powiedział.

 

Obrona człowieka i sprawiedliwość społeczna

Jacek Moskwa – polski dziennikarz prasowy i telewizyjny, pisarz oraz watykanista – przedstawił wykład zatytułowany „Uniwersalne znaczenie myśli Jana Pawła II dla człowieka XXI wieku”. Autor książek biograficznych o Janie Pawle II próbował również odpowiedzieć na pytanie, na ile nauczanie papieża może być aktualne i atrakcyjne dla przedstawicieli innych niż katolicki, światopoglądów. – Postawę Jana Pawła II należałoby określić jako „otwartą ortodoksję”. Sformułowania tego używają niektóre środowiska w Polsce, m.in. warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. Oznacza ono, że niewzruszone w przypadku Kościoła pozostawać winny prawdy wiary, natomiast otwarcie może dotyczyć innych kwestii – społecznych, ekonomicznych i politycznych. Otwarcie takie nie oznacza rzecz jasna kapitulacji, ale twórczą dyskusję o wartościach – powiedział.

Mówiąc o sferach, w których nauczanie Jana Pawła II ma uniwersalną wartość, Jacek Moskwa wymienił obronę praw człowieka, budowanie pokoju światowego (szczególnie aktualne w obecnej sytuacji zagrożenia fundamentalizmem islamskim i neoimperializmem rosyjskim, a zarazem rozkwitu zachodniego „neomilitaryzmu”), sprawiedliwość społeczną oraz obronę rodziny w sytuacji lansowania modeli alternatywnych. – Na tym tle szczególnie oryginalnym wkładem Karola Wojtyły – Jana Pawła II – jest moim zdaniem jego etyka seksualna, dowartościowująca cielesną stronę miłości małżeńskiej, a jednocześnie polemiczna wobec panseksualizmu, dominującego we współczesnej kulturze – dodał.

Istota funkcjonowania forum i wszystkie działania oparte są na nauczaniu św. Jana Pawła II. Organami forum są: komitet założycielski, rada naukowo-programowa zrzeszająca przedstawicieli różnych środowisk oraz rada honorowa. Forum swoim zasięgiem obejmie północną Polskę. Wśród podstawowych celów działalności trzeba wymienić m.in.: rozwój intelektualny i duchowy przedstawicieli różnych środowisk oparty na nauczaniu papieża, budowanie środowiska osób skupionych wokół wartości chrześcijańskich, gotowych podjąć odpowiedzialność obywatelską. Grupami docelowymi będą: naukowcy, twórcy kultury, nauczyciele, katecheci, duchowieństwo, lekarze, przedsiębiorcy, a formami działań m.in. konferencje, wykłady, sympozja, kongresy, warsztaty czy szkolenia.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki