Logo Przewdonik Katolicki

Dar Boga dla wspólnoty

Barbara Sawic
Fot.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w niedzielę 1 czerwca, podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 16.00 w katedrze Wniebowzięcia NMP biskup włocławski Wiesław Mering udzielił święceń diakonatu czterem diakonom: alumnom kończącym piąty rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

  

Kościół diecezjalny w osobie biskupa włocławskiego za godnych przyjęcia święceń diakonatu uznał w tym roku alumnów: Kamila Adamczyka, Bartosza Andrzejewskiego, Dariusza Przybyłowskiego i Pawła Skowrona. Z ks. bp. Wiesławem Meringiem liturgię mszalną sprawowali biskup diecezjalny senior Bronisław Dembowski, ks. prałat Jacek Szymański – rektor WSD, kapłani profesorowie i moderatorzy WSD oraz m.in. proboszczowie rodzinnych parafii nowych diakonów. Przybyli rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni i przyjaciele „bohaterów dnia”. Wszyscy zjednoczeni wdzięcznością Bogu za dar nowych powołań. Śpiewy liturgiczne wykonywał chór katedralny i schola klerycka pod dyrekcją ks. prałata Józefa Nowaka.

W homilii pasterz diecezji wskazał zobowiązania i zadania płynące z przyjętych święceń: diakon powinien być świadkiem wiary w Chrystusa, aby dawać Go ludziom. Powołany jest darem dla wspólnoty. Ks. bp Mering zaznaczył też, że w powołanie diakonów jest wpisane głoszenie Ewangelii, radosnej nowiny o zbawieniu.

Składając przyrzeczenie, wybrani wyrazili wolę przyjęcia posługi w duchu pokornej miłości, przechowywania tajemnicy wiary w czystym sumieniu, głoszenia jej słowem i czynem, zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła. Przyrzekli zachowanie celibatu, zachowywanie i pogłębianie ducha modlitwy, służbę Bogu i ludziom, kształtowanie postępowania na wzór Chrystusa, cześć i posłuszeństwo obecnemu biskupowi i jego następcom. Leżeli krzyżem przed ołtarzem, gdy zgromadzenie śpiewało błagalną Litanię do Wszystkich Świętych. W dalszej części obrzędu ks. bp Mering nakładał na nich ręce, prosząc Ducha Świętego, by zstąpił na nich, umocnił i uczynił mężnymi głosicielami Ewangelii. Po modlitwie święceń, z pomocą alumnów, wyświęcani przyoblekli stuły i dalmatyki, po czym podchodzili do szafarza sakramentu, by przyjąć z jego rąk księgę Ewangelii, jako jej wierni głosiciele i słudzy. Obrzęd zakończył się przekazaniem pocałunku pokoju.

Posługę przy ołtarzu pełnili nowi diakoni; oni też, obok innych kapłanów, rozdzielali Komunię św. Przed pasterskim błogosławieństwem wiernych, w mowie okolicznościowej przedstawiciel neodiakonów wyraził wdzięczność Bogu za wszystkie dary, podziękował ks. bp. Meringowi, biskupom: pomocniczemu Stanisławowi Gębickiemu i seniorowi Bronisławowi Dembowskiemu, wspólnocie seminaryjnej z księdzem rektorem na czele oraz rodzicom za trud włożony w formację do kapłaństwa.

Po Mszy św. diakoni przyjmowali życzenia od najbliższych. Przez najbliższy rok będą się przygotowywali do święceń prezbiteratu, pogłębiając formację intelektualną i podczas praktyk duszpasterskich. W ten sposób będą kontynuatorami misji Pana Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28). Módlmy się, aby wybór obranej drogi dawał im radość wynikającą z bliskiego przebywania z Bogiem – dla ludzi.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki