Logo Przewdonik Katolicki

Życie - świadectwo służby

Barbara Sawic
Fot.

Jubileusz 80. rocznicy urodzin, 15. rocznicy przyjęcia święceń biskupich oraz imieniny obchodził 1 września 2007 r. bp senior Bronisław Dembowski. Na tę okoliczność do Włocławka przybyli, zaproszeni przez biskupa diecezjalnego Wiesława Alojzego Meringa, hierarchowie Kościoła z prymasem kard. Józefem Glempem na czele. Tak doniosły jubileusz ma miejsce właściwie w całym Kościele,...

Jubileusz 80. rocznicy urodzin, 15. rocznicy przyjęcia święceń biskupich oraz imieniny obchodził 1 września 2007 r. bp senior Bronisław Dembowski. Na tę okoliczność do Włocławka przybyli, zaproszeni przez biskupa diecezjalnego Wiesława Alojzego Meringa, hierarchowie Kościoła z prymasem kard. Józefem Glempem na czele.

Tak doniosły jubileusz ma miejsce właściwie w całym Kościele, był jednak szczególnie świętowany we wspólnocie diecezjalnej, którą przez 11 lat kierował bp Dembowski. W bazylice katedralnej, w której 20 kwietnia 1992 r. został on wyświęcony na biskupa włocławskiego, o godz. 11 rozpoczęła się Msza św.: dziękczynienie Bogu za dar życia, kapłańską i biskupią posługę jubilata. Pod przewodnictwem bp. Dembowskiego Eucharystię sprawowali: kard. Józef Glemp, który również wygłosił homilię, metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński, bp charkowsko-zaporoski Marian Buczek, biskupi włocławscy i liczni prezbiterzy. W Eucharystii uczestniczył bp senior Czesław Lewandowski.

Duchowieństwo, siostry zakonne i wierni świeccy wyrazili więź z Ks. Biskupem przez pamięć i modlitwę. Na uroczystość przybyła również najbliższa rodzina, przyjaciele i goście dostojnego jubilata.

Wprowadzenia do liturgii Mszy św. i powitania dokonał bp Mering. Nawiązując do rocznicy wybuchu II wojny światowej, wspomniał ofiarę krwi złożoną przez Kościół włocławski oraz doświadczenia wojenne, jakie były udziałem późniejszego bp. Dembowskiego.

Do września 1939 r. i lat okupacji nawiązał w homilii kard. Józef Glemp. On także wspomniał męczeńską daninę Kościoła włocławskiego. W dalszej części homilii, w świetle Ewangelii dnia – przypowieści o talentach – stwierdził: „Bóg obdarzył cię, drogi Jubilacie, wieloma talentami”. Zdaniem ks. kardynała, pierwszym talentem była w życiu bp. Dembowskiego rodzina, która w pokoleniach przodków zawsze służyła dobru społecznemu i narodowemu. Drugim była rodzina światła, rodzina dla ociemniałych z Lasek i rodzina w kościele św. Marcina w Warszawie. Im to ks. Dembowski otwierał oczy duszy, pomagał odkrywać sens życia, niósł chrześcijańską nadzieję. Jako trzeci talent, kard. Glemp wymienił rodzinę nauki, w której jubilat uczył innych, dociekał, co to jest dobro i sprawiedliwość, pokazywał, że Kościół to wysiłek wiary i rozumu. Kolejnym talentem biskupa jubilata jest rodzina diecezjalna, w której wziął na siebie odpowiedzialność za organizację, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów. Również na forum Episkopatu Polski głos bp. Dembowskiego był „zawsze wyważony, zawierający słuszne sugestie i poszukujący rozwiązań przez stawianie właściwych pytań”. Zawsze był otwarty na dialog z tymi, którzy się oddalili od Boga, brał udział w obradach Okrągłego Stołu, opiekował się Odnową w Duchu Świętym. Na zakończenie ks. prymas złożył jubilatowi życzenia, aby z pogodą ducha nadal służył ludowi Bożemu.

Na zakończenie celebracji życzenia bp. Dembowskiemu złożył abp Henryk Muszyński, jego poprzednik na biskupstwie włocławskim i kard. Marian Jaworski, przyjaciel jubilata jeszcze z czasów warszawskich.

Przed udzieleniem błogosławieństwa zgromadzonym dostojny jubilat wyraził wdzięczność Bogu, po czym podziękował wszystkim za pamięć i obecność w tak ważnym dla niego dniu. Uroczystość zakończyła się agapą w refektarzu WSD; tu w imieniu społeczności seminaryjnej życzenia i podziękowanie bp. Dembowskiemu złożył rektor, ks. dr Jacek Szymański. Życzenia jubilatowi złożył również biskup włocławski Wiesław Mering, który nie omieszkał podziękować kardynałom, biskupom i kapłanom za obecność, a seminarium za przygotowanie jubileuszu.

Redakcja i czytelnicy „Ładu Bożego” przyłączają się do życzeń, zapewniając Księdza Biskupa o modlitwie w jego intencji.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki