Logo Przewdonik Katolicki

Rady w Licheniu

Błażej Tobolski
Fot.

To chrzest sprawia, że wszyscy mamy bilet wstępu na łódź Kościoła. Wielu zadowala bycie na niej jedynie biernym pasażerem. Są jednak na szczęście tacy, którzy podejmują wyzwanie i stają się aktywnymi członkami załogi współpracującej ze sternikiem. Ponad 1200 z nich zjechało się do Lichenia z różnych zakątków Polski.

 

  

Wśród ludzi, którzy świadomie biorą współodpowiedzialność za los Kościoła i podążają kursem wytyczonym przez swoich duszpasterzy, są bez wątpienia członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich. W naszym kraju to ok. 100 tys. osób. Ich delegacje ze wszystkich polskich diecezji, z wyjątkiem tylko jednej – drohiczyńskiej, spotkały się w dniach 14–15 września w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na historycznym wydarzeniu, jakim był I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich. Zdecydowanie najliczniej reprezentowana była na nim archidiecezja poznańska, z której przybyło blisko 300 osób. Mniejsze, ale również duże, bo ok. 50-osobowe grupy wydelegowały diecezje: lubelska, rzeszowska, warszawsko-praska, opolska, gnieźnieńska i płocka. Kongres odbył się z inicjatywy abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, pod hasłem „Współpracownicy Komunii Kościelnej”. – Jesteście ludźmi, którzy kochają Kościół. Gdyby tak nie było, nie poświęcalibyście swojego czasu dla spraw parafii i nie podjęlibyście trudu przyjazdu do Lichenia – zaznaczył abp Gądecki, rozpoczynając kongres.

Powołanie świeckich

Wydarzenie to było doskonałą okazją nie tylko do wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń pomiędzy delegatami z poszczególnych parafii, ale także ukazało możliwości animowania życia parafialnego przez członków rad duszpasterskich. Służyły temu różnorodne prelekcje i spotkania tematyczne. – Jako świeccy jesteśmy powołani do udziału w apostolskiej misji Kościoła. Od nas, laikatu, zależy w dużej mierze przyszłość procesu ewangelizacji, jak i kształtu Polski, którą mamy przemieniać w duchu Ewangelii – podkreślał podczas jednego z wykładów Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej zwracając uwagę, że współczesna parafia nie może być oparta jedynie na duszpasterskim charyzmacie proboszcza, ale na harmonijnej i twórczej współpracy świeckich i duchownych. Parafia zresztą, tak jak cały Kościół, powinna realizować trzy podstawowe funkcje: dawać świadectwo Ewangelii, służyć bliźnim oraz celebrować swoją wiarę. Takie też były tematy podejmowane na spotkaniach w grupach. Jedną z nich prowadził ks. dr Andrzej Magdziarz, proboszcz parafii w podpoznańskim Kicinie. Razem ze swoimi parafianami przybliżył on potrzebę istnienia i współpracy z radą duszpasterską Parafialnego Zespołu Liturgicznego, którego celem jest m.in. lepsze przygotowanie wiernych do sprawowania posług liturgicznych. – Nie sposób myśleć o parafii, nie dostrzegając najistotniejszego elementu życia Kościoła, jakim jest liturgia – przekonywał ks. Magdziarz.

Jest dużo lepiej

W czasie kongresu zaprezentowano również wyniki najnowszych badań opracowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wraz z Instytutem Teologii Praktycznej UKSW w Warszawie, dotyczących Parafialnych Rad Duszpasterskich. Wynika z nich, że według deklaracji księży proboszczów, rady te istnieją w 80 proc. polskich parafii. To zdecydowany, bo aż czterokrotny wzrost w porównaniu z 2008 r. Procentowo najwięcej ma ich diecezja tarnowska (w 98,4 proc. parafii), a oprócz niej jest jeszcze 12 diecezji (z 42, jakie są w Polsce), w których ponad 90 proc. wspólnot parafialnych posiada takie gremia. Jednak, jak zauważył komentujący te liczby ks. dr Tomasz Wielebski z UKSW, niestety mniej więcej jedna trzecia tych rad zajmuje się kwestiami ekonomicznymi. Natomiast jeśli podejmują już one doradztwo w sprawach duszpasterskich, nierzadko obserwuje się zachwianie proporcji w kierunkach ich działań. Najczęściej bowiem zajmują się one zagadnieniami charytatywnymi oraz liturgiczno-sakramentalnymi (w ok. 60 proc. przypadków), a zdecydowanie rzadziej inicjatywami apostolskimi, katechetycznymi czy misyjnymi, do których podejmowania są również zobowiązane.

Badania pokazują też, że świeccy zaangażowani w rady właściwie oceniają swoją rolę doradczą względem proboszcza. Nie przeszkadza im to jednak w wypowiadaniu własnych sugestii bądź w krytycznym ustosunkowywaniu się do podejmowanych działań duszpasterskich. – Nie wydaje się przy tym, żeby polskiej rzeczywistości parafialnej groził model zarządzania parafią, który często obserwujemy na Zachodzie, gdzie osoby świeckie biorą całkowitą odpowiedzialność za parafię, a rolę duchownego ograniczają do wypełniania koniecznych posług liturgicznych – uspokajał dr Mateusz Tutak z UKSW.

Z myślą o przyszłości

Jak natomiast podkreślił współorganizator kongresu ks. dr Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterskiej KEP, nasze działanie w parafii zależy od osobistej duchowości i tego, jaki obraz Kościoła nosimy w sercu. – Jeśli chcemy poważnie traktować nasze zaangażowanie w Kościół, to musi ono być służbą. To jest nasze wspólne branie krzyża Chrystusa dla zbawienia świata – mówił ks. Stułkowski, zachęcając zebranych do wzięcia symbolicznego drewnianego krzyża. – To specjalny krzyż pasujący do ręki. Mając go przy sobie, możemy ściskając go w dłoni modlić się i łączyć z ofiarą krzyżową Zbawiciela – tłumaczył.

Z dużym zainteresowaniem uczestników kongresu spotkała się też propozycja warsztatów dla rad duszpasterskich w poszczególnych parafiach. – Chcielibyśmy w ten sposób dostarczyć ich członkom konkretnych narzędzi do posługi doradzania duszpasterzom i animowania życia parafii – przyznał ks. dr Wojciech Sadłoń z ISKK, dodając, że inicjatywa ta dopiero jest przygotowywana. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, zapowiedział z kolei podjęcie prac nad następnym takim kongresem, który, miejmy nadzieję, odbędzie się najdalej za trzy lata.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki