Logo Przewdonik Katolicki

Balsam miłosierdzia

Ks. Waldemar Karasiński
Fot.

Nie wystarczy mówić o miłosierdziu Bożym. Nie wystarczy je podziwiać. Miłosierdzie Boże winno stać się dla nas, ludzi, puntem wyjścia. Ono pozwala nabrać sił do pójścia drogą Bożą, odwagi koniecznej do odwrócenia się od tego, co życiu złe.

 

Istnieje ścisły związek między miłosierdziem Boga a tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W wydarzeniach misterium paschalnego Zbawiciel świata ukazuje nam bezmiar Bożej miłości. Orędzie Miłosierdzia jest orędziem miłości Boga; ono wskazuje nam, że możemy i powinniśmy je głosić przez modlitwę, czyn i słowo. Istotą orędzia jest prawda o tym, że Bóg miłosierny kocha człowieka i zawsze jest blisko niego. Stajemy się apostołami Bożego Miłosierdzia wtedy, gdy z wolnej woli, z głębokim przekonaniem podejmujemy misję, jaką przekazała światu św. Faustyna. Modlimy się za siebie i innych, za cały świat, kiedy czynimy miłosierdzie, niosąc pomoc bliźnim.
Miłość Boga i miłość człowieka są nierozłączne. Św. Jakub w jednym z listów stwierdził, że wiara bez uczynków jest martwa (zob. Jk 2, 26). To proste zdanie jest bardzo ważne dla każdego z nas. W Dzienniczku  mamy wypowiedź Jezusa do s. Faustyny: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości do Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić” (Dz. 742). Ufni w Boże miłosierdzie, przez pełnienie uczynków miłosiernych co do duszy i ciała, realizujemy najważniejsze przykazanie i możemy zasłużyć na nagrodę życia wiecznego: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Nasze świadectwo życia ma być poparte czynami życia dobrego, szlachetnego, pełnego braterskiej miłości oraz miłości ku Bogu, który przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zbawił nas i przygotował nam miejsce w domu Ojca, który jest w niebie.
 

Pod honorowym patronatem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa 18 kwietnia w domu pielgrzyma „Arka” w Licheniu odbędzie się konferencja „Obiekty sakralne”.
W programie:
– wykłady i prezentacje specjalistów z dziedziny budowy, renowacji, wyposażenia i zabezpieczenia obiektów kościelnych,
– prezentacja rozwiązań energooszczędnych,
– bezpłatne konsultacje z ekspertami.
Organizatorzy zapraszają gospodarzy parafii i wspólnot zakonnych, członków diecezjalnych komisji artystyczno-architektonicznych. Ze względów organizacyjnych, warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wcześniejsze potwierdzenie udziału: tel. 12 35 77 298, tel. kom. 692 588 471, e-mail: biuro@operante.pl.
Miłym akcentem będzie losowanie wśród uczestników nagród: urządzenia do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania OKI MC362 DN i oprogramowania „Cecylia 2012 MAX”, służącego do wyświetlania tekstów pieśni, multimediów, wspomagającego głoszenie homilii i innych wystąpień. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie www.obiektysakralne.pl/konferencja.
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki