Logo Przewdonik Katolicki

Chorzy dla chorych

PK
Fot.

W tym roku minęło pięć lat od wydania przez biskupa Jana Tyrawę dekretu zezwalającego na działalność Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej. Ten szczególny czas stał się okazją do dziękczynienia i podsumowania dotychczasowej posługi.

 
Same obchody rozciągnęły się w czasie. Pierwsza część miała miejsce podczas Eucharystii z okazji Światowego Dnia Chorego, a druga w siedzibie Caritas Diecezji Bydgoskiej. To właśnie wtedy odbyło się walne zebranie członków, które również poprzedziła Msza św. Przy ołtarzu stanęli: diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia oraz asystent Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej ks. Leszek Chudziński, diecezjalny duszpasterz niewidomych ks. Piotr Buczkowski oraz asystent Cichych Pracowników Krzyża ks. Dariusz Horbatowski z Głogowa.
 
Cele i działalność
Centrum Ochotników Cierpienia, zwane Apostolatem Zbawczego Cierpienia, założył w 1947 r. włoski kapłan – sługa Boży ks. prałat Luigi Novarese – który 11 maja tego roku zostanie ogłoszony błogosławionym. Swoje życie poświęcił chorym i niepełnosprawnym. Jego główną ideą było głoszenie, że osoba cierpiąca może stać się aktywnym ewangelizatorem, a samo cierpienie można przemienić w służbę. Gdy chory dzięki spotkaniu z Chrystusem odkryje sens swojego doświadczenia, samotności i odrzucenia, staje się szczególnym głosicielem Ewangelii dla będących w podobnej sytuacji. Apostolat ten polega na cierpliwym towarzyszeniu choremu w stopniowej akceptacji swojego życia i na zachęceniu do złożenia go w ofierze. W Polsce dzieło jest obecne już od 25 lat w kilkunastu diecezjach – w bydgoskiej od 2008 r. Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy apostolskie mające na uwadze ukazanie godności osób chorych i cierpiących oraz ich dowartościowanie. Ponadto włącza te osoby w duszpasterską aktywność Kościoła lokalnego, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Zasadniczą cechą wyróżniającą ten apostolat jest to, że sami chorzy – często przy pomocy zdrowych – prowadzą działalność dla chorych. Osoby zdrowe należące do wspólnoty, nazywane są „braćmi i siostrami chorych”.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i powołanie przede wszystkim poprzez działalność apostolatów zrzeszonych w tzw. Grupach przewodnich, które istnieją w łączności z Kościołem lokalnym, czyli w parafiach. W Bydgoszczy dzieje się tak w kilku wspólnotach. Członkowie spotykają się co najmniej raz w miesiącu, zdobywając odpowiednią formację, wspierając się nawzajem, zachęcając do apostolstwa modlitwy i ofiary. Spotkania grupy mogą się odbywać w domu osoby najmniej sprawnej czy też w parafii, ale zawsze w miejscu najbardziej dogodnym dla wszystkich. Wśród wspólnych inicjatyw należy wymienić Eucharystie dla chorych w pierwszą niedzielę miesiąca w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, konferencje, pielgrzymki i rekolekcje dla chorych, działalność rehabilitacyjną w „Domu Uzdrowienia Chorych im. Jana Pawła II” w Głogowie na turnusach połączonych z rekolekcjami oraz akcje społeczno-kulturalne. Aby stać się członkiem stowarzyszenia, kandydat otrzymuje materiały formacyjne i wypełnia deklarację przynależności, dopełniając wszystko złożeniem przyrzeczenia.
 
Początki w diecezji bydgoskiej
Apostolat Zbawczego Cierpienia Diecezji Bydgoskiej powstał w parafii Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy. Na terenie tej wspólnoty znajdują się dwa ośrodki chorych: szpital – sanatorium w Smukale oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. To tutaj idea włoskiego prałata sługi Bożego ks. Luigiego Novarese znalazła podatny grunt już w 2005 r. I tak członkowie apostolatu nieprzerwanie od siedmiu lat w każdy czwartek spotykają się z pacjentami zakładu opiekuńczego. Trwałym owocem jest również 46 krzyży, które zostały ufundowane trzy lata temu przez apostolat i zawieszone w salach chorych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.
Nie posiadamy lokalu, a miejsca naszej działalności to mieszkania chorych, szpitale, domy pomocy społecznej, ośrodki opieki nad chorymi. Wszędzie tam chcemy cierpiącym dać trochę radości, a przede wszystkim wskazać, że ich cierpienie może czemuś służyć.
„W cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska” – napisał bł. Jan Paweł II. Osoby chore pozostające w szpitalach, zakładach opieki i w czterech ścianach pokoi są powołane do misji wstawiania się za światem. Człowiek unieruchomiony przez chorobę może mieć przed oczyma mapę świata i na przykład modlić się za prześladowanych chrześcijan w innych krajach. Takie mapy świata wraz ze specjalną modlitwą chcemy w najbliższym czasie rozdawać chorym. Prowadzimy również ewangelizację dzięki czasopismom katolickim, które przez nasze ręce docierają do chorych w domach i szpitalach. Ponadto zbieramy zużyte znaczki pocztowe i telefony komórkowe, które wysyłamy na cele misyjne.
W maju wspólnie z ks. Leszkiem Chudzińskim organizujemy pielgrzymkę autokarową do Włoch na beatyfikację założyciela ks. Luigi Novarese. W programie oprócz Rzymu jest również Padwa, San Giovanni Rotondo, Manopello, Loretto i Wenecja. Każdy, kto chciałby być członkiem stowarzyszenia, może zajrzeć na stronę www.cisi.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 504 093 427.
 
Nadesłał: Jan Polański – przewodniczący Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki