Logo Przewdonik Katolicki

Uwaga: konkursy!

Barbara Sawic
Fot.

Z okazji VIII Narodowego Dnia Życia, który obchodzić będziemy pod hasłem Rodzina. Praca. Świętowanie, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej, Caritas Diecezji Włocławskiej i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłaszają konkursy adresowane do uczniów i przedszkolaków.

Z okazji VIII Narodowego Dnia Życia, który obchodzić będziemy pod hasłem „Rodzina. Praca. Świętowanie”, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej, Caritas Diecezji Włocławskiej i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłaszają konkursy adresowane do uczniów i przedszkolaków.

 

Konkurs literacko-geograficzny pt. „Podróż mojego życia” – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Praca może mieć formę projektu, opowiadania, pamiętnika, bądź reprezentować inny gatunek literacki. Musi mieć charakter dzieła autorskiego, wcześniej niepublikowanego. Pod względem objętości nie może przekraczać sześciu stron formatu A4 (czcionka „12” Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy standardowe). Do tekstu należy dołączyć mapę (mapy).

Autor uzasadnia wybór odwiedzanych miejsc, uwzględniając również marzenia członków rodziny. Ilustruje je na mapie, przeprowadza kalkulację kosztów podróży, przedstawia możliwości urzeczywistnienia projektu. Podaje również: nazwę konkursu, swoje imię, nazwisko i wiek, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.

Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, trzy najwyżej ocenione prace należy przesłać pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Nowomiejska 15A, 87–800 Włocławek, w terminie do 10 marca.

Kryteria oceny: zgodność z tematem konkursu i mottem Narodowego Dnia Życia, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, oryginalność ujęcia, zachowanie wymogów formalnych.

 

Konkurs fotograficzny pt. „Rodzinna niedziela” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zasady udziału: do 10 marca uczestnik konkursu przesyła pod adresem KPCEN we Włocławku maksymalnie pięć wykonanych przez siebie fotografii, wydrukowanych w minimalnym formacie 15, jak również zapisanych na nośniku elektronicznym (płyta CD). Fotografie należy opisać i opatrzyć komentarzem autorskim. Żadna nie powinna być wcześniej nigdzie publikowana. Przesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich upowszechnienie na portalach internetowych.

Kryteria oceny: ujęcie tematu, walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne (wrażliwość autora), oryginalność. 

 

Konkursy plastyczne:

„Święta – czas dla rodziny” – dla przedszkoli

„Moja rodzina świętuje niedzielę” –  dla szkół podstawowych

„Świętowanie i praca w mojej rodzinie” – dla gimnazjów

Konkurs należy przeprowadzić w grupach przedszkolnych i klasach, a pięć najlepszych prac przesłać do KPCEN we Włocławku, do 10 marca.

Zasady udziału: format pracy – A3; technika – akryl, akwarela, olej, pastel, tempera. Uwaga: prace wykonane w innych technikach nie będą oceniane. Przy ocenie brane będą pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość, estetyka. Do każdej pracy należy dołączyć dane informacyjne o autorze (identycznie jak w wypadku konkursu literacko-geograficznego i fotograficznego).

Wszystkie prace dostarczone do KPCEN stają się własnością organizatorów. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Bojarska, koordynatorka przedsięwzięcia, tel. 54 231 33 42, w. 18.

 

Wielki finał

Rozdanie nagród zwycięzcom etapu finałowego odbędzie się  28 marca, podczas konferencji regionalnej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Towarzyszyć jej będzie wystawa nagrodzonych prac. Z przyjemnością informujemy, że nagrodę główną stanowi ośmiodniowa pielgrzymka do Włoch i Watykanu, ufundowana przez Caritas Diecezji Włocławskiej.

 


Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki