Logo Przewdonik Katolicki

Uczyć się siebie nawzajem

Barbara Sawic
Fot.

Przez wieki w Sompolnie żyły zgodnie społeczności: katolicka, żydowska i protestancka. Dla upamiętnienia ich współpracy, w ciągu roku są organizowane spotkania modlitewne, inicjowane przez miejscowe parafie: rzymskokatolicką św. Marii Magdaleny, ewangelicko-augsburską oraz przez władze gminy.

 

W duchu słów proroka Ezechiela: „Abyśmy byli jedno w Twoim ręku”, 12 listopada odbył się w Sompolnie dzień wspólnych modlitw i prezentacji trzech kultur, zorganizowany z inicjatywy ks. prałata Wojciecha Krzywańskiego, proboszcza parafii św. Marii Magdaleny, dziekana dekanatu sompoleńskiego.

Obchody rozpoczęły się Eucharystią. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Koncelebrowali kapłani z Kurii Diecezjalnej i inni liczni prezbiterzy. Obecni byli duchowni Kościoła ewangelicko-augsburskiego: ks. radca Andrzej Mendrok, delegat biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej Marcina Hintza, oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie ks. Waldemar Wunsz. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i miejskich, delegacje szkół, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe i inni wierni. Czynny udział w liturgii członków bratnich Kościołów przypominał o tym, że wszyscy chwalimy jednego Boga, jesteśmy jedną owczarnią.

Po Mszy św. zostały przedstawione referaty na temat różnorodności wyznaniowej mieszkańców Sompolna. Ks. dr hab. Józef Dębiński, profesor UMK w Toruniu, mówił o katolikach. Jako najstarsza i najliczniejsza część społeczności wywarli oni najistotniejszy wpływ na rozwój miejscowości. Dr Łucja Pawlicka-Nowak, była dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, wygłosiła referat dotyczący społeczności żydowskiej, a dzieje osadnictwa niemieckiego wyznania ewangelicko-augsburskiego na ziemi sompoleńskiej  przedstawił ks. Andrzej Mendrok. Wspomniał, że do 1939 r. współistnienie grup narodowościowych było tu niemal wzorcowe. Wszystkie wspólne doświadczenia, więzi, dokonania zniweczył niemiecki nazizm.

Trzecią część spotkania przeznaczono na prezentację książki Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym . Praca zbiorowa pod redakcją ks. prałata Wojciecha Krzywańskiego i ks. prałata Kazimierza Rulki jest pierwszym tak obszernym opracowaniem historii parafii w jej ponad 500-letnim istnieniu. Prezentacji książki dokonał ks. Wojciech Krzywański (prezentowana była również w „Ładzie Bożym” nr 45/2012 przez ks. Józefa Dębińskiego, przyp. BS). Świetną rekomendacją monografii są słowa ks. bp. Wiesława Meringa, zawarte we wstępie: „Otrzymujemy bardzo interesującą pozycję dotyczącą parafii św. Marii Magdaleny w Sompolnie, jej historii i dnia obecnego. Jest to zapis bardzo kompetentny i użyteczny, którego poziom gwarantują nazwiska autorów poszczególnych tekstów. Źródłem mojej osobistej satysfakcji pozostaje ukazanie wspólnot żydowskiej i ewangelickiej na terenie parafii. (…). Cieszę się, że zostają przybliżone dzieje parafii rzymskokatolickiej, a także bogactwo kulturowo-religijne innych wyznań”.

Dopełnieniem obchodów był tzw. czas otwartych świątyń, połączony z modlitwami. O godz. 15.00 w dawnej  synagodze (obecnie siedziba biblioteki) otwarto wystawę poświęconą sompoleńskiej diasporze żydowskiej. Wśród eksponatów powszechną uwagę zwracały księgi judaistyczne: Talmud i Tora. W prelekcji dr Pawlicka-Nowak uwzględniła m.in. działalność kulturalną sompoleńskich Żydów. Następnie kapłani dekanatu sompoleńskiego poprowadzili Godzinę Biblijną, z modlitwami o jedność oraz o łaskę zbawienia dla ofiar Holokaustu. O godz. 16.00 modlitwę w kościele ewangelickim poprowadzili ks. Mendrok i  ks. Wunsz. Duchowni przedstawili także zarys historii Kościoła ewangelicko-augsburskiego i sompoleńskiej parafii protestanckiej. Na zakończenie Dnia Ekumenicznego w kościele św. Marii Magdaleny odprawiono Mszę św. w intencji pojednania.

§         

W Roku Wiary Kościół rzymskokatolicki odwołuje się m.in. do nauczania II Soboru Watykańskiego. Zwołany 50 lat temu sobór otworzył nasz Kościół na dialog z innymi chrześcijanami i rozbudził nadzieję na pojednanie. Są takie dni, kiedy jesteśmy wszyscy razem i razem modlimy się do Boga, z wiarą, że przyczyniamy się do przezwyciężania podziałów i kruszenia murów istniejących między chrześcijanami. Obecność na wspólnych modłach biskupa diecezjalnego, duchownych i wiernych różnych wyznań pieczętuje nasze zaangażowanie we wspólne świadczenie o ewangelicznym orędziu zbawienia. Może też służyć refleksji nad stanem świadomości ekumenii w naszych Kościołach. W kontekście modlitw za wyznawców judaizmu podczas takich spotkań, dodajmy, za metropolitą krakowskim kard. Stanisławem Dziwiszem, że „nic tak nie pomaga budować dobrych relacji wzajemnych, jak wspólna troska o innych”.

                                                                           

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki