Logo Przewdonik Katolicki

Wykorzystać szanse

Ks. Piotr Gąsior
Fot.

Z ks. dr. Krzysztofem Wilkiem, nowym dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, rozmawia ks.Piotr Gąsior

Z ks. dr. Krzysztofem Wilkiem, nowym dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, rozmawia ks. Piotr Gąsior

 

Jak media laickie potraktowały temat katechizacji na rozpoczęcie tegorocznego roku szkolnego?

– Powtarzały się pewne stałe tematy, jak np. cena podręczników czy wyprawki szkolnej. Obecne było także pytanie o miejsce nauczania religii w szkole. Według „Newsweeka” (nr 35/2012) 47 proc. Polaków jest usatysfakcjonowanych faktem nauczania religii w szkole. Zaś CBOS podaje, że 72 proc. Obecnie na lekcje religii katolickiej uczęszcza 98 proc. uczniów szkół podstawowych, 96 proc. gimnazjalistów i 91 proc. licealistów. Nie zapominajmy również o osobach innego wyznania. Kolejny temat to spadek liczby uczniów z powodów demograficznych. Redukcja godzin dotyka także katechetów.

 

Należy Ksiądz do entuzjastów czy sceptyków katechizacji w szkole?

– Do entuzjastów. Nie możemy zastanawiać się, czy lepiej byłoby głosić Dobrą Nowinę w salkach katechetycznych, bo to obecna sytuacja, a nie marzenia i dywagacje stanowią optymalną szansę do ewangelizacji. Współpracując z księżmi wizytatorami, chcemy pomóc katechetom, by maksymalnie wykorzystali szanse, jakie daje praca w szkole. Zależy nam na jakości lekcji religii i na tym, by katecheza zawsze prowadziła do głębokiej zażyłości z Jezusem i aby religia pomagała w dochodzeniu do dojrzałości.

 

Jaką ma Ksiądz wizję współpracy z katechetami?

– Będziemy kontynuować dotychczasowe projekty: Mieć wyobraźnię miłosierdzia, Dzień Papieski, konkursy biblijne, Olimpiadę Teologii Katolickiej. Nie możemy też zapomnieć o permanentnej formacji katechetów. Przygotowaliśmy na bieżący rok wraz z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” propozycje cotygodniowych warsztatów, ale również cztery serie rekolekcji w rejonach katechetycznych. Chcemy stworzyć takie środowisko ludzi Kościoła, w którym młody człowiek będzie się dobrze czuł zarówno w sali lekcyjnej, jak i przed ołtarzem parafialnej świątyni.

 

Ale problem odpływania młodzieży katechizowanej z parafii istnieje. Czy potrafimy temu przeciwdziałać?

– Współczesny młody człowiek w epoce internetu otrzymuje masę informacji nie zawsze sprawdzonych i potrzebnych. To niszczy autorytety, prowadzi do zgorszenia i utrudnia właściwe wybory. Jako duszpasterze nie możemy pozostać obojętni na młodych, którzy deklarują swoje odejście od wiary, Kościoła i rezygnują z katechizacji. Jeżeli odchodzą, to znaczy, że nie znaleźli tego, czego poszukują lub nikt im tego we właściwy sposób nie ukazał. O te osoby trzeba się także troszczyć, nawet gdy pozostaje tylko modlitwa w ich intencji. Zaangażowanie duszpasterskie musi iść w parze z bliską obecnością wśród dzieci i młodzieży, kompetencją i autentyzmem życia osób konsekrowanych i katechetów świeckich. Bo młodzi wciąż szukają swojego miejsca w Kościele. My, duszpasterze, musimy wyjść naprzeciw tym poszukiwaniom i zaproponować dobry program działania.

 

 

Czy nadal będzie kontynuowane wręczanie medali katechetom?

– Wielkie zaangażowanie w dzieło katechezy jest dostrzegane i bywa doceniane przez księdza kardynała i Wydział Duszpasterstwa. Tradycyjnie w naszej archidiecezji przekazywane były katechetom srebrne medale Jana Pawła II z okazji 20-lecia pracy katechetycznej. To tylko zewnętrzny znak wdzięczności, dlatego warto to co dobre podtrzymywać i promować także tych, którzy nie mają jeszcze długiego stażu pracy.

 


W diecezji krakowskiej katechizuje obecnie: 664 księży i diakonów; 218 sióstr zakonnych i 593 osoby świeckie.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki