Logo Przewdonik Katolicki

Mała ojczyzna i jej korzenie

Barbara Sawic
Fot.

Gmina Wierzbinek usytuowana jest na pograniczu historycznych Kujaw i Wielkopolski. Biorąc pod uwagę kryteria geograficzno-fizyczne, należy do makroregionów Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego.


 

 

Wójtem gminy jest Paweł Szczepankiewicz (Grand Innowator 2009, Człowiek Roku Polskiego Samorządu – nagrody przyznawanej przez Centrum im. Adama Smitha i agencję PR MMT Management). Pod jego redakcją, z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek, na rynku księgarskim ukazała się publikacja pt. Studia z dziejów południowego pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Jest ona pokłosiem konferencji „Południowe pogranicze kujawsko-wielkopolskie w dziejach Skulska, Ślesina, Sompolna ze szczególnym uwzględnieniem Wierzbinka”, która 22 maja 2010 r. odbyła się w Boguszycach. Naukowe przedsięwzięcie zorganizował … Gminy w Wierzbinku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego we Włocławku (Oddział w Boguszycach).

Zawartość publikacji stanowią artykuły utrzymane w układzie chronologiczno-problemowym: dr. hab. Andrzeja Mietza (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Zbawienie i potępienie w świadectwach nowożytnych graffii. Ze studiów nad staropolską religijnością masową południowego pogranicza kujawsko-wielkopolskiego; mgr Hanny Mróz Graffiti czasów nowożytnych na murach kościoła w Górze koło Żnina; dr. Piotra Bokoty (PTH oddział Włocławek) Społeczeństwo parafii Sadlno w pierwszej poł. XIX w. w oświetleniu ksiąg metrykalnych; dr. Tomasza Dzikiego (Archiwum Państwowe w Toruniu oddział Włocławek) Ustrój, przynależność administracyjna i własnościowa Wierzbinka oraz jego okolic w XIX wieku [1793-1918]; mgr. Mariana Kominkiewicza Z dziejów ziemiaństwa w gminie Wierzbinek poł. XIX w. do 1939 r.; dr. hab. Aleksandra Lasika (UKW Bydgoszcz) Germanizacja ziem zachodnich II Rzeczypospolitej wcielonych do Rzeszy na przykładzie tzw. Kraju Warty. Plany, realizacja, instytucje i główni wykonawcy; dr. Jarosława Kołtuniaka (Włocławskie Towarzystwo Naukowe i PTH Oddział Włocławek) Wierzbinek w latach 1945-1956; mgr. Pawła Szczepankiewicza Gmina Wierzbinek na tle województwa wielkopolskiego. Stan obecny i perspektywy rozwoju oraz prof. dr. hab. Ewy Waszkiewicz (UMK Toruń) Ciszej nad tą trumną... Po śmierci prezydenta G. Narutowicza, marszałka J. Piłsudskiego... i prezydenta L. Kaczyńskiego.

Trud prelegentów wart był utrwalenia drukiem. Tym bardziej że jest to pierwsze opracowanie o charakterze naukowym dotyczące tych terenów. Wartość książki docenią uczniowie, nauczyciele, studenci i pasjonaci historii regionu, mimo że (co oczywiste) nie wyczerpuje ona problematyki poruszonych zagadnień ani oczekiwań części odbiorców. Jest jednak cennym przyczynkiem do poznania historii Wierzbinka oraz pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.

Książkę wydaną staraniem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek sfinansowano ze środków Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Liczy 120 stron druku, zawiera zdjęcia uczestników konferencji autorstwa Piotra Muszyńskiego.

Związek z własnym regionem ma znaczący wpływ na kształtowanie społecznej tożsamości: od lokalnej do narodowej. Poznanie, zrozumienie korzeni formuje osobowość, daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności. Nie jest to możliwe bez utożsamiania się z rodzimym środowiskiem. Należy przypuszczać, że Studia z dziejów południowego pogranicza kujawsko-wielkopolskiego zainspirują regionalistów do zgłębiania wiedzy o przeszłości ich małej ojczyzny.


 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki