Logo Przewdonik Katolicki

Consecrare znaczy poświęcić

Barbara Sawic
Fot.

Obecny neogotycki, trzynawowy kościół parafialny św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie wybudowano w latach 1855-1856. Najstarszą jego częścią jest murowane prezbiterium, które istniało w pierwszym kościele z drewnianą nawą. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z drugiej poł. XVII w., przyozdobiony bogato trybowanymi sukienkami z ok. 1730 r. Bardzo...

Obecny neogotycki, trzynawowy kościół parafialny św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie wybudowano w latach 1855-1856. Najstarszą jego częścią jest murowane prezbiterium, które istniało w pierwszym kościele z drewnianą nawą. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z drugiej poł. XVII w., przyozdobiony bogato trybowanymi sukienkami z ok. 1730 r.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu parafii była wizytacja kanoniczna, którą niedawno przeprowadził bp pomocniczy Stanisław Gębicki. W ostatnim dniu wizytacji, w niedzielę 3 czerwca, ks. biskup przewodniczył uroczystości konsekracji nowego kamiennego ołtarza; poświęcił też ambonkę i odnowione, przebudowane prezbiterium. W Mszy św. uczestniczyli kapłani z dziekanem dekanatu sompoleńskiego i proboszczem par. św. Marii Magdaleny w Sompolnie ks. prał. Wojciechem Krzywańskim na czele oraz rzesza wiernych. W ich gronie można było dostrzec Jolantę Oblizajek – wojewódzką konserwator zabytków, oddział w Koninie oraz Pawła Szczepankiewicza – wójta gminy Wierzbinek, na terenie której położona jest par. Sadlno.

Słowo powitalne wygłosił proboszcz parafii ks. prał. Zygmunt Skrobicki, wysoko oceniając zaangażowanie wiernych w realizację zakończonego dzieła, jak też przychylność władz konserwatorskich i gminnych. Wielką rolę społeczności parafialnej w tej mierze podkreślił w homilii ks. bp Gębicki, mówiąc, że ufundowany na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa ołtarz jest „trwałym świadectwem wiary tych, którzy tu żyli i żyją na przełomie tysiącleci”. Potomnym będzie on przypominał o wierze ojców i o obowiązku trwania przy Chrystusie. Ołtarz jest miejscem, gdzie sakramentalnie spełnia się wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu. Z niego pochodzi pokarm ożywiający sposób myślenia i działania wiernych, kształtowany na obraz i podobieństwo Boga w Jezusie Chrystusie.


Ks. bp Stanisław Gębicki dokonuje namaszczenia kamiennego ołtarza (z pomocą dk. Janusza Bartczaka i al. Karola Skrobickiego, bratanka ks. proboszcza – z prawej strony)

Projekt ołtarza i prezbiterium został zatwierdzony w 2005 r. przez ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oddział w Koninie i komisję diecezjalną ds. sztuki sakralnej we Włocławku. Rzeźbiarską formę ołtarza i ambonki wykonano z czerwonego marmuru tardosz i kremowej mugli, natomiast prezbiterium zostało wyłożone kamieniem naturalnym o nazwie Alicante (Hiszpania). Z tego też kamienia wykonana jest podstawa krzyża i lichtarze znajdujące się w prezbiterium. Projekt wykonali Zdzisław Kwiatkowski i Piotr Kiełb z firmy KMK Marmur Granit z Gierałcic (województwo opolskie). Cała kompozycja prezbiterium, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i rzeźbiarskim nowych elementów, w pełni harmonizuje z historyczną, młodopolską polichromią ścian świątyni, która w latach 90. ub. wieku, w ramach prac prowadzonych pod nadzorem konserwatorskim wewnątrz i na zewnątrz kościoła, została gruntownie odnowiona.

Po liturgii słowa ksiądz biskup celebrował konsekrację (łac. consecrare – poświęcić; consecratio – poświęcenie, przekazanie na własność Bogu). Widzialne znaki obrzędu stanowią: namaszczenie ołtarza krzyżmem świętym, złożenie kadzidła i okadzenie, przykrycie obrusem i obdarowanie światłem.

Na konsekrowanym ołtarzu rozpoczęła się liturgia eucharystyczna. Do stołu Pańskiego przystąpiło bardzo wiele osób; Komunię św. rozdawali wszyscy obecni kapłani i dk. Janusz Bartczak.


Jolanta Oblizajek i wójt Paweł Szczepankiewicz wśród uczestników Mszy św.

Szacunek budzi postawa wiernych z Sadlna, którzy silnie utożsamiają się ze swoją parafią. Ich przedstawiciele włączyli się w sprawowanie liturgii (czytania mszalne, oprawa muzyczna w wykonaniu chóru i orkiestry). Jak już wspomniano, zwrócił na to uwagę bp Stanisław Gębicki; z równym uznaniem mówił on o ożywionym życiu religijnym par. Sadlno i pracy jej duszpasterza. Także i ks. proboszcz, dziękując parafianom za wspólnotę Eucharystii, podkreślił ich zaangażowanie, bezinteresowność, chęć pomocy, szczodrą ofiarność. Wszyscy mają swoją cząstkę w zakończonym dziele; cała parafia jest w jakiś sposób w nim obecna, także przez modlitwę i życzliwość.

Ksiądz prał. Skrobicki jest proboszczem w Sadlnie od 1990 r. Wcześniej od 1983 r. był tu administratorem. Potrafi harmonijnie łączyć troskę o sferę duchową życia parafii z dbałością o jej stronę materialną. Jako duszpasterz uczy, wychowuje, kieruje życiem duchowym powierzonych jego trosce wiernych. Jest przez nich szanowany i zwyczajnie lubiany, czego wyrazem była spontaniczna owacja, zgotowana mu przez uczestników Mszy św. Dwoje przedstawicieli parafian podziękowało ks. bp. Stanisławowi za pasterską posługę, wręczając mu piękny bukiet czerwonych róż.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki