Logo Przewdonik Katolicki

Bóg jest ze swoim ludem

ks. Mariusz Budkiewicz
Fot.

Dla mieszkańców Brzeźna k.Konina historycznym wydarzeniem było poświęcenie miejscowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Mszy św. w niedzielę 28 października 2007 r. obrzędu dokonał biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Uroczyste poświęcenie kościoła jest aktem liturgicznym, w którym budowla wzniesiona przez wiernych, przez posługę biskupa...

Dla mieszkańców Brzeźna k.Konina historycznym wydarzeniem było poświęcenie miejscowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Mszy św. w niedzielę 28 października 2007 r. obrzędu dokonał biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering.

Uroczyste poświęcenie kościoła jest aktem liturgicznym, w którym budowla wzniesiona przez wiernych, przez posługę biskupa staje się miejscem zgromadzeń ludu Bożego. Pierwszym darem złożonym Bogu przez wiernych z Brzeźna było duchowe przygotowanie poprzez dwudniowe rekolekcje, które prowadził ks. Dariusz Kaliński.

Msza św. na poświęcenie kościoła zgromadziła liczne duchowieństwo, członków lokalnych władz, gości oraz bardzo wielu parafian. W koncelebrze z biskupem włocławskim Eucharystię w intencji parafian i osób, które przyczyniły się do wzniesienia kościoła, sprawował dziekan dekanatu konińskiego pierwszego ks. prał. Zdzisław Ossowski i proboszcz par. Brzeźno ks. Andrzej Walczak. Na rozpoczęcie liturgii chór „Canon” pod batutą Agaty Gierłowskiej wykonał „Bogurodzicę”, po czym w imieniu wiernych ks. biskupa powitał zasłużony parafianin Jan Staszak.

Po pobłogosławieniu wody i pokropieniu nią ludu oraz poświęceniu ołtarza i ścian świątyni, ks. bp Mering wygłosił homilię nt. bogactwa symboli i treści zawartych w obrzędzie poświęcenia kościoła. Po liturgii słowa pasterz diecezji celebrował konsekrację (łac. consecratio – poświęcenie, przekazanie na własność Bogu). Widzialne znaki obrzędu, dokonywanego po odśpiewaniu przez zebranych Litanii do Wszystkich Świętych i odmówionej przez celebransa modlitwie poświęcenia, stanowią: namaszczenie ołtarza i ścian kościoła krzyżmem świętym, złożenie kadzidła i okadzenie ołtarza i kościoła, przykrycie ołtarza obrusem i obdarowanie światłem.

Na konsekrowanym ołtarzu rozpoczęła się liturgia eucharystyczna. Jako dary ołtarza w procesji przyniesiono: mszał i kielich (dar władz gminy Krzymów), puszka do przechowywania Najświętszego Sakramentu, chorągiew procesyjna, trzy ornaty, stuła, welon, cztery lichtarze ze świecami, pulpit pod mszał, obrus na ołtarz, kwiaty i ofiara pieniężna (dary parafian). Serca duszpasterzy cieszył widok licznych osób, które przystąpiły do Komunii św.

Podniosłym uroczystościom zwykle towarzyszą podziękowania. Tak było i tym razem. Najpierw słowa wdzięczności ks. bp. Meringowi przekazali młodzi: Justyna Hyża i Michał Kwiatkowski. Oboje zostali ochrzczeni niebawem po utworzeniu parafii Brzeźno i należą do pierwszego rocznika dzieci, które w tutejszym kościele parafialnym przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Teraz, w imieniu młodzieży, złożyli przed biskupem diecezjalnym zobowiązanie strzeżenia przekazanej wiary i duchowego dziedzictwa. Natomiast Bogusława Mitulska, dyrektorka Gimnazjum w Brzeźnie, podziękowała w imieniu wspólnoty parafialnej ks. proboszczowi, mówiąc m.in.: – Ksiądz Andrzej Walczak w ciągu 18 lat trudnej, heroicznej pracy dźwigał ciężar budowy, której oddał siły, serce, talenty organizatorskie. Do podziękowań dla duszpasterza przyłączył się ks. bp Mering; uznając zasługi ks. Andrzeja Walczaka, mianował go kanonikiem honorowym kapituły uniejowskiej. Ogłoszenie zaszczytnej nominacji wywołało radość, której wyrazem była spontaniczna owacja, zgotowana ks. proboszczowi przez uczestników Mszy św.

Następnie ks. biskup poświęcił kościelne organy; ich wspaniałe brzmienie towarzyszyło wspólnemu śpiewowi hymnu „Te Deum laudamus”. Wiernym odczytano treść aktu poświęcenia kościoła parafialnego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie. Pobłogosławieni przez pasterza diecezji, wracali do domów z wiarą, że Bóg jest ze swoim ludem dniem i nocą, w godzinach radości i w trudnych chwilach doświadczeń, jak również pośród szarej codzienności.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki