Logo Przewdonik Katolicki

Ołtarz – znak obecności Chrystusa

Michał Chojnacki
Fot.

Nawet wtedy [...], gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia 14 sierpnia, na uroczystość odpustu patronalnego ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, do...

„Nawet wtedy [...], gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie”.
Jan Paweł II, „Ecclesia de Eucharistia”

14 sierpnia, na uroczystość odpustu patronalnego ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, do parafii Dęby Szlacheckie przybył biskup diecezjalny Wiesław Alojzy Mering. Dostojny gość witany był przez parafian po staropolsku: chlebem i solą. Podczas Eucharystii, sprawowanej z kapłanami dekanatu kolskiego drugiego, pasterz diecezji wygłosił homilię, dokonał poświęcenia nowego kamiennego ołtarza i ambony.

Uroczystość odbyła się w rocznicę 250-lecia oddania do kultu Bożego pięknego, modrzewiowego kościoła w Dębach Szlacheckich, wzniesionego w 1756 r. z fundacji właściciela wsi Stanisława Zakrzewskiego. W 1998 r. rozpoczęto generalny remont świątyni. W ostatnim czasie całkowicie odnowiono jej wnętrze i otoczenie. Usunięto farbę ze ścian, a odsłonięte drewno pokryto woskiem. W prezbiterium położono posadzkę z granitu. Połączenie elementów kamiennych wyposażenia kościoła z jego drewnianym wnętrzem jest wyjątkowo harmonijne. – Cieszymy się, że naszym proboszczem jest ks. Wojciech Szczepankiewicz, gorliwy duszpasterz; to głównie dzięki niemu udało się przeprowadzić remont. Bywało, że podczas Mszy św. otwieraliśmy parasole, gdyż przez dach padał deszcz. To już przeszłość; mamy teraz starą, zabytkową – a jak nową świątynię! – mówiła, witając księdza biskupa przedstawicielka parafii Barbara Gauden.

Zgromadzeni wysłuchali zwięzłej informacji ks. Wojciecha Szczepankiewicza, który omówił przebieg prac remontowych i podziękował wszystkim za pomoc w urzeczywistnieniu tego dzieła. Ksiądz proboszcz dodał, że we współpracy z Urzędem Gminy w Osieku Małym budowany jest przykościelny parking. Będzie on służył parafii, szkole i całej społeczności. Wystąpienie zakończyła prośba do pasterza diecezji o poświęcenie ambony i ołtarza, jak również udzielenie błogosławieństwa zgromadzonym wiernym.

Głosząc Słowo Boże, ks. bp Wiesław Mering podkreślił, jak ważnym wydarzeniem w życiu parafii jest dzień poświęcenia ołtarza: najważniejszego miejsca w świątyni. Istotą jego poświęcenia jest odprawienie na nim Eucharystii. Ołtarz jest stołem Ofiary i Uczty, na którym kapłan czyni to samo, co Chrystus uczynił i przekazał swoim uczniom, by czynili na Jego pamiątkę; miejscem, na którym w sposób mistyczny uobecnia się ofiara krzyża aż do przyjścia Chrystusa. Przy ołtarzu czci się Pamiątkę Pana i rozdziela wiernym Jego Ciało i Krew. Jest więc ołtarz znakiem Chrystusa.

Po poświęceniu ambony rozpoczął się doniosły obrzęd poświęcenia ołtarza. Całe zgromadzenie klęcząc, odśpiewało Litanię do Wszystkich Świętych. Biskup diecezjalny namaścił ołtarz Krzyżmem świętym i dokonał jego okadzenia. Następnie rozpoczęła się liturgia eucharystyczna.

Po Komunii św. ks. bp W. Mering ponownie zwrócił się do zebranych, dziękując za wspólnotę modlitwy, serdeczne przyjęcie i życzenia. Podziękowanie za wkład pracy otrzymał proboszcz ks. Wojciech Szczepankiewicz, diecezjalny konserwator zabytków ks. Piotr Sierzchała i Jolanta Oblizajek z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie. Pasterz diecezji podziękował wiernym za angażowanie się w sprawy parafii, za trud, którego owocem jest przywrócenie świetności zabytkowemu kościołowi w Dębach Szlacheckich. Zwrócił też uwagę na starannie przygotowaną, piękną oprawę liturgii. Duża w tym zasługa wikariusza parafii ks. Marcina Figla.

Przed udzieleniem błogosławieństwa zgromadzonym biskup diecezjalny wraz z całym zgromadzeniem odśpiewał uroczysty hymn dziękczynienia „Te Deum laudamus”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki