Logo Przewdonik Katolicki

Odpowiedzialność biur podróży

Justyna Koper
Fot.

W związku z częstym odwoływaniem wyjazdów wakacyjnych, także z powodu niepokojów politycznych, czytelnicy proszą o wyjaśnienie podstawowych zasad obowiązujących przy zawieraniu umów z biurami podróży.

 

Ustawa o usługach turystycznych wprowadza szczególny system ochrony klientów biur podróży i firm turystycznych. Przede wszystkim działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga zezwolenia wojewody. Centralny rejestr zezwoleń turystycznych prowadzony jest przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Każdy turysta i klient biura podróży, w razie wątpliwości może pisemnie lub telefonicznie poprosić o sprawdzenie w rejestrze, czy dane biuro lub firma turystyczna posiada zezwolenie, czy ma wymaganą prawem zawartą umowę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową. Organizatorzy i pośrednicy turystyczni mają obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia, które w razie niewykonania umowy przez daną firmę będą gwarantowały środki finansowe na zapewnienie klientom powrotu do kraju oraz pozwolą na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Jest to niezwykle ważne w przypadku wyjazdów zagranicznych. Jeżeli klient biura podróży wpłaca należność na imprezę turystyczną lub zaliczkę na jej poczet przekraczającą 10 proc. całej sumy, wówczas powinien domagać się pisemnego potwierdzenia posiadanych przez organizatora gwarancji.

Biuro turystyczne powinno podać informacje na temat przepisów paszportowych i o wizach oraz podać klientom aktualne dane o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach, w szczególności o przeciwwskazaniach zdrowotnych.

Ważne jest także uzyskanie informacji na temat ubezpieczenia przez biuro turystyczne od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.

Firma turystyczna nie może żądać od klienta żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy – poza opłatą manipulacyjną – jeżeli klient wskaże swojego zastępcę, który będzie uczestniczył za niego w wycieczce. W szczególnych sytuacjach, trudnych wcześniej do przewidzenia ( jak np. niepokoje polityczne), biuro podróży powinno zaproponować inny kierunek wyjazdu, a nawet zwrot wpłaconej kwoty. Organizator imprezy powinien też podać klientom informacje, gdzie może zwrócić się za granicą w razie trudności. W przypadku imprez dla dzieci organizator powinien podać też informacje na temat bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.

 

                                                                                              

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki