Logo Przewdonik Katolicki

Nowo wyświęceni prezbiterzy

Magdalena Guziak-Nowak
Fot.

Mamy 23 nowych kapłanów. Dziś w katedrze na Wawelu przyjęli święcenia z rąk kard. Stanisława Dziwisza.

 

Nowi prezbiterzy rozpoczęli swoją formację seminaryjną 26 września 2005 r. Na pierwszy rok zostało wówczas przyjętych 72 kleryków pochodzących z terenów archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

Przez pierwsze dwa lata formacji, w trakcie której klerycy podejmują studium filozofii, opiekę nad rocznikiem sprawował ówczesny wicerektor seminarium ks. Marek Leśniak. Za formację duchową odpowiedzialnymi byli: na pierwszym roku – ks. Mirosław Czapla, na drugim – ks. Mirosław Smyrak.

Na trzecim roku formacji klerycy rozpoczęli studium teologii i przyjęli strój duchowny. Opiekunem rocznika od tego czasu aż do roku piątego był ks. Józef Gubała, ojcem duchownym – ks. Leszek Chmieliński. Na ostatnim roku diakonami opiekowali się ks. rektor Grzegorz Ryś i ojciec duchowny ks. Roman Pindel.

 


Rocznik św. Jana Kantego

Szczególnym patronem wyświęconego rocznika jest św. Jan z Kęt. Będzie im o tym przypominać stuła, którą przyjęli.

Ma ona prostą symbolikę. Na jej prawej części została przedstawiona otwarta księga Pisma Świętego i wyrastająca z niej Hostia. Znak ten jest symbolem dwóch zadań każdego kapłana: głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów. Połączenie księgi Pisma i Hostii wskazuje na ich wzajemne wynikanie i zależność. Ponadto Hostia przypomina o Eucharystii, największym spośród sakramentów, który buduje Kościół. Lewa strona stuły przedstawia przebite serce Pana Jezusa. Symbolizuje kapłaństwo Serca Jezusowego, jak powiedział św. Jan Maria Vianney. Z serca wyrasta krzyż, który towarzyszy każdemu człowiekowi w jego życiu. Krzyż jest znakiem trudu i miłości, które kapłani chcą podjąć.

 

 

Podano parafię pochodzenia oraz cytat z obrazków prymicyjnych 

 

ks. Tomasz Bochnak

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”

J 13, 35

Par. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie

 

ks. Łukasz Czarnik

„W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wielki” (Te Deum)

Par. NMP Królowej Polski w Chełmku

 

ks. Mirosław Cupek

„Niech Ciebie Panie wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę” Ps 67, 4

Par. św. Aleksego w Ponikwi

 

ks. Mieszko Ćwiertnia

„Wznoszę swe oczy ku górom: skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja od Pana, co stworzył niebo i ziemię”. „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie – mówi Pan” Ps 121, 1–2; Iz 54, 10

Par. św. Jana Chrzciciela w Krakowie – Prądnik Czerwony

 

ks. Damian Drzyżdżyk

„Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o Ciebie” Syr 4, 28

Par. św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze

 

ks. Artur Gielata

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” J 3,16–17

Par. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie

 

ks. Tomasz Jarząbek

„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” Flp 4, 13

Par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Spytkowicach k. Chabówki

 

ks. Michał Kania

„Czego pragnęło serce moje, dałeś mi Panie i prośbie ust moich nie odmówiłeś” Ps 20, 3

Par. św. Klemensa w Wieliczce

 

ks. Rafał Kasperek

„Pan Bóg twój niósł cię całą drogę, którą szliście, jak ojciec nosi swego syna” Pwt 1, 31b

Par. św. Andrzeja w Szaflarach

 

ks. Grzegorz Kilanowicz

„Złożyłem w Panu całą nadzieję; On pochylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania”
Ps 40, 2

Par. św. Katarzyny w Nowym Targu

 

ks. Konrad Kozioł

„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” Flp 4, 13

Par. św. Mikołaja w Liszkach

 

ks. Dawid Król

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” Rz 8, 35

Par. NSPJ w Nowym Targu

 

ks. Marcin Maciążka

,,Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu; On sam będzie działał” Ps 37, 5

Par. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie

 

ks. Piotr Maroszek

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś” Jr 20, 7

Par. św. Grzegorza Wielkiego w Ruszczy

 

ks. Piotr Sałaciak

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” Mt 28, 19

Par. św. Klemensa w Zawoi

 

ks. Paweł Sułko

 „W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” (Te Deum)

Par. św. Wojciecha w Modlnicy

 

ks. Michał Stryszawski

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” 1 Kor 12, 4–6

Par. św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych

 

ks. Mateusz Szymczyk

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” Dz 1, 8

Par. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie os. Ruczaj

 

ks. Piotr Ślimak

„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” 2 Kor 12, 9

Par. św. Rodziny w Chrzanowie

 

ks. Michał Wicher

„Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?” Ps 27, 1

Par. św. s. Faustyny Kowalskiej w Naprawie

 

ks. Michał Wilkosz

„Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano” Mdr 7, 15

Par. św. Marcina w Wiśniowej

 

ks. Lech Wołowski

„Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” Ps 145, 9

Par. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie – Radości

 

ks. Wojciech Wylegała

„Ty jesteś Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą” Ps 16, 2

Par. św. Klemensa w Trzemeśni

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki