Logo Przewdonik Katolicki

Tęcza radości

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

Warsztat Terapii Zajęciowej Tęcza Caritas Diecezji Bydgoskiej istnieje od czternastu lat. Realizuje głównie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które poprawiają rozwój ogólny i sprawność uczestników.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej istnieje od czternastu lat. Realizuje głównie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które poprawiają rozwój ogólny i sprawność uczestników.

 

 

Warsztat przygotowuje podopiecznych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Najważniejszą formą rehabilitacji jest terapia zajęciowa. Stanowi ona ważny element aktywizowania osób niepełnosprawnych, głównie poprzez zajęcia praktyczne prowadzone w pięciu specjalistycznych pracowniach: gospodarstwa domowego, ogrodniczej, stolarskiej, rękodzieła artystycznego i małej poligrafii.

 

Lepsze jutro

Zajęcia dostosowane są do możliwości psychicznych, fizycznych, sprawności manualnej, motywacji do działania i aktualnego stanu zdrowia. Uwzględniają jednocześnie cechy osobowości, zdolności i zainteresowania każdego uczestnika warsztatu. – Warsztaty „Tęcza”, jak sama nazwa wskazuje, to tęczowe przeżycia dla tych, którzy zostali doświadczeni dysfunkcyjnością i niesprawnością. Cały zastęp wysoko wykwalifikowanej kadry chce swoim podopiecznym dać choć odrobinę słońca i radości. Wesprzeć ich w próbach zdobywania umiejętności nieodzownych w samodzielnym życiu – powiedział dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej ks. prałat Wojciech Przybyła.

Warsztat realizuje program terapii przez twórczość, pracę i formy rehabilitacji społecznej. Buduje i rozwija społeczność osób niepełnosprawnych. – Owo obcowanie społeczne polega na odnajdywaniu dla siebie różnych form aktywności, takich jak warsztaty artystyczne, uprawa ogrodu, turystyka, sport, koncerty, nauka zawodu. W ten sposób uczestnik podejmuje próbę racjonalizacji swego czasu, odnajduje grupę wsparcia i identyfikacji, tworzy społeczność otwartą, bezpieczną, zapewniającą kontakt oraz działanie społeczne. Współczesna pedagogika twórczości przyjmuje założenie, że każdy człowiek posiada predyspozycje twórcze. Przy czym niekoniecznie są one identyfikowane z uzdolnieniami artystycznymi. Zaangażowanie całej swojej osobowości w jakąś ideę czy sprawę może nas przynaglać do działania niekonwencjonalnego, nowego dla nas samych i dla grupy – dodała Grażyna Bieńkowska z WTZ „Tęcza”.

 

Na co dzień „niewidzialni”

Twórczość indywidualna to ważny – pozawerbalny komunikat o doświadczeniach. – Nosimy w sobie pierwotną potrzebę wizualizacji naszych emocji, wyobrażeń czy zranień. W procesie twórczym uzewnętrzniamy je w sposób mniej dla nas bolesny, a dla grupy bardziej czytelny. Mają one charakter spontaniczny, neutralizujący stres mówienia o swoich problemach, bardziej szczery i otwarty na wypowiedzi twórcze innych. W arteterapii ważny jest skutek, zmiana, poruszenie wewnętrzne. Przeżycia artystyczne tkwiące w każdym uczestniku mają wyzwalać w nim procesy integracyjne, wzmacniać komunikację, oczyszczać relacje międzyludzkie i budować pozytywne postawy prospołeczne – dodała Bieńkowska.

Sztuka osób niepełnosprawnych jest środkiem i celem prowadzonej w warsztacie terapii. – Zauważamy i cieszymy się, że staje się ona przedmiotem profesjonalnie prowadzonych kampanii promocyjnych. Ponieważ granice sztuki niepełnosprawnych artystów i twórców w pełni sprawnych zacierają się. Sztuka staje więc ponad podziałami. Poprzez nasze prace mówimy do wszystkich, że stoimy przed wami – my, na co dzień „niewidzialni” – podsumowała Grażyna Bieńkowska.   

Prace uczestników są wystawiane regularnie w Pierogarni pod Aniołami prowadzonej przez Caritas Diecezji Bydgoskiej, a także w progach gościnnej Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej. Warsztat „Tęcza” to rozbudowana forma pomocy na rzecz bliźniego, liczne spotkania i cenne inicjatywy w ciągu całego roku. Życzymy wszystkim podopiecznym, aby ich twórczość przywróciła wiarę w pozytywną siłę działania, które przekracza granicę cierpienia i nie stygmatyzuje nim prawdziwej sztuki.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki