Logo Przewdonik Katolicki

Ciało

kard. Gianfranco Ravasi
Fot.

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka (Rz 8, 9)

 

“Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka” (Rz 8, 9)

 

W naszej kulturze pojęcie to nabrało specyficznych konotacji, odległych od koncepcji biblijnej: dla nas bowiem "ciało", poza bezpośrednim skojarzeniem fizjologicznym, oznacza seksualność, często w jej najbardziej instynktownej postaci, albo przeciwstawiane jest duszy i duchowości, wskazując na materię cielesną. Tymczasem hebrajski termin basar, "ciało", określa byt żyjący, uwydatniając jego wymiar kruchości, zanurzenia w ograniczonych parametrach czasu i przestrzeni, jego ułomne istnienie. W tym świetle zrozumiała jest różnica między stworzeniem a Bogiem, który jest "duchem", czyli bytem wiecznym, nieskończonym, doskonałym i pełnym. Jak zauważa Izajasz: "Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg, ich konie to ciało, a nie duch" (31, 3).

W tej perspektywie wyraźnie widać, czym jest centralna tajemnica Wcielenia: Słowo, odwieczne i stwórcze Słowo Boże, staje się sarx, czyli staje się czasem i przestrzenią, doświadcza ograniczeń, cierpienia, a nawet śmierci (J 1, 1. 14). Równie ważna jest mowa o chlebie życia, którą Jezus wygłasza w synagodze w Kafarnaum: "Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało" (zob. J 6, 51). Prowokacja Jezusa jest tu oczywista i jasna staje się reakcja Jego słuchaczy, jeśli pomyślimy, że jeden z najsilniejszych zakazów dotyczących pokarmów obejmował spożywanie mięsa z jego życiem, czyli z krwią (Rdz 9, 4).

Jezus nie zamierzał oczywiście doprowadzić do sakralnej antropofagii, lecz właśnie w oparciu o omówione powyżej znaczenie ciała jako istnienia i osoby ludzkiej chciał zaproponować tę komunię między sobą a wiernym, jaką jest obecna Eucharystia. "Spożywanie ciała" Chrystusa staje się zatem zwięzłym i klarownym określeniem wysławiającym pełnię komunii między Bogiem a ludźmi, a znaki chleba i wina pozwalają na realizację tej głębokiej jedności w ludzkich dziejach. Musimy jednak od razu dodać, że słowo "ciało", po grecku "sarx", nabiera radykalnie innego znaczenia w terminologii pawłowej.

Termin ten istotnie otrzymuje u niego zdecydowane zabarwienie negatywne. "Ciało" jest dla Pawła zasadą zła, które nami kieruje, a które przezwycięża łaska Boża nabyta przez wiarę człowieka. "Ciału", które skłania nas do przewrotnych uczynków albo do złudzenia, że sami możemy się zbawić przez zwykłe przestrzeganie prawa, przeciwstawia się Duch Boży, który działa w nas i prowadzi nas do wspólnoty życia z Bogiem: "Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne" (Ga 6, 8; zob. cały rozdz. 8 Listu do Rzymian).

Z powodu tego nowego znaczenia słowa "ciało" pisząc do Rzymian, Paweł głosi, że Bóg "zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego" (8, 3). Syn Boży także dla Apostoła pochodzi "według ciała z rodu Dawida" (1, 3), stając się zatem prawdziwym człowiekiem z ciała. Nie ma On jednak w sobie tej destrukcyjnej mocy, jaką jest "grzeszne ciało". Tym tłumaczyć należy użycie przez Pawła wyrażenia "podobieństwo ciała" odniesionego do Chrystusa.

 

 


 

Grzmot – to zjawisko atmosferyczne stanowi część choreografii stosowanej w epifaniach, czyli majestatycznych objawieniach Boga, i wraz z obłokami, błyskawicami i trzęsieniami ziemi jest znakiem Jego straszliwej i transcendentnej tajemnicy. Grzmot jednak jest pojmowany również jako głos Boży, także dlatego, że po hebrajsku qôl znacza zarówno "głos", jak i "grzmot" (zob. Ps 29).

 

Wiatr – po hebrajsku, podobnie jak po grecku, jedno słowo ruah (gr. pneuma) oznacza jednocześnie i wiatr, i ducha. Dlatego wydarzeniom Pięćdziesiątnicy, dnia zesłania Ducha Świętego, towarzyszy "gwałtowny wiatr". Natomiast Psalmista nazywa wiatr także "posłańcem" (104, 4) albo rydwanem Boga (18, 11).

 

 

Tłum. Dorota Stanicka-Apostoł

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki