Logo Przewdonik Katolicki

Zasiłki i świadczenia rodzinne na nowych zasadach

Justyna Koper
Fot.

Dużym zainteresowaniem czytelników cieszą się nowe regulacje prawne w zakresie zasiłków i świadczeń rodzinnych.

Jakie zmiany nastąpiły w zakresie wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego?

Obecnie osoba zainteresowana składa wniosek w urzędzie gminy, nawet jeżeli nie posiada jeszcze orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności. W czasie oczekiwania na wydanie decyzji lekarskiej zasiłek jest normalnie wypłacany. Dokument ten należy dostarczyć w ciągu trzech miesięcy, gdyż w przeciwnym razie trzeba będzie zwracać świadczenie.

Czy zaszły jakieś zamiany dotyczące becikowego?

Urząd gminy wypłacał do tej pory jednorazowe świadczenie w kwocie tysiąca złotych tzw. becikowe, wyłącznie naturalnym rodzicom dziecka. Teraz mogą z niego korzystać również rodzice adoptujący dziecko oraz opiekunowie prawni dziecka - dziadkowie, rodzeństwo, ciotka czy wuj. Ponadto zmienią się zasady wypłacania becikowego w zakresie dokumentacji, którą zainteresowani będą mieli obowiązek przedłożenia w urzędzie. Od listopada 2009 r. kobiety będą musiały przedłożyć kartę ciąży albo zaświadczenie lekarskie, że od dziesiątego tygodnia ciąży pozostawały pod stałą opieką lekarza i poddawały się obowiązkowym badaniom.   

Czy każdy opiekun osoby niepełnosprawnej może liczyć teraz na świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne może obecnie otrzymać faktyczny opiekun osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że o takie świadczenie będzie mógł ubiegać się każdy, kto opiekuje się chorym, rezygnując z pracy zarobkowej.

Czy to prawda, że zmienią się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych?

Od września 2009 r. prawo do świadczeń rodzinnych może odzyskać wiele rodzin. Na kryterium dochodowe będzie miał teraz wpływ wzrost cen i płac z ubiegłego roku, a dochód w rodzinie będzie mógł być wyższy.

Jakie nowości wprowadzają przepisy prawne w zakresie alimentów?

Od 1 października 2008 r. obowiązuje już nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wrócił Fundusz Alimentacyjny. Na podstawie tej ustawy gminy wypłacają świadczenia na dziecko, na które jedno z rodziców nie łoży pieniędzy. Wysokość świadczenia zależy od zasądzonych sądownie alimentów. Obecnie kwota ta nie może być wyższa niż 500 złotych.

Jaki musi być dochód w rodzinie, żeby starać się o to świadczenie?     

Obecnie dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 złotych netto.

 

 

                                                                                               

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki