Logo Przewdonik Katolicki

Zawierzcie św. Józefowi!

Błażej Tobolski
Fot.

Niech X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny odbywający się w Kaliszu ukaże św. Józefa całemu światu jako Patrona na nasze czasy! wezwał biskup kaliski Stanisław Napierała józefologów rozpoczynających swoje obrady.

– Niech X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny odbywający się w Kaliszu ukaże św. Józefa całemu światu jako „Patrona na nasze czasy”! – wezwał biskup kaliski Stanisław Napierała józefologów rozpoczynających swoje obrady.

 

Właśnie w Kaliszu, gdzie znajduje się najstarsze sanktuarium św. Józefa na ziemiach polskich, łaskami słynące miejsce licznych pielgrzymek, 27 września rozpoczął się X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. Przybyli na niego naukowcy, duchowni i świeccy z całego świata, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz świadectwem życia w zawierzeniu Opiekunowi Świętej Rodziny z Nazaretu.

 

W międzynarodowym towarzystwie

Obrady kongresowe zainaugurowała uroczysta Eucharystia, której w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczył ordynariusz diecezji kaliskiej Stanisław Napierała. Dokonał on również ich symbolicznego otwarcia, zapalając świecę kongresową i zawierzając to zgromadzenie św. Józefowi. Przybyłych na kongres gości z całego świata powitał w imieniu organizatorów ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego i dyrektor Centrum Józefologicznego w Kaliszu, gdzie odbywać będą się trwające do 4 października obrady.

Wśród uczestników kongresu trzeba wymienić przede wszystkim o. Tarcisio Stramare, prezesa Ruchu Józefowego w Rzymie i koordynatora wszystkich centrów józefologicznych na świecie. Biorą w nim udział także przedstawiciele ośrodków józefologicznych, m.in. z Hiszpanii, Kanady, USA, Meksyku, Salwadoru, Chile, Brazylii, Argentyny, Włoch, Niemiec, Francji, Białorusi i oczywiście z Polski. – W sposób szczególny witam gości z Angoli, bowiem reprezentanci z Afryki uczestniczą w kongresie po raz pierwszy w jego historii. To, ciesząc się obecnością w Kaliszu czcicieli św. Józefa z Czarnego Lądu. Przypomniał także, iż historia kongresów józefologicznych odbywających się co cztery lata rozpoczęła się w 1970 r. w Rzymie. Wpisał się w nią również Kalisz będący gospodarzem obrad w 1985 r. Ks. Latoń wyraził też nadzieję, że kongres stanie się ważnym przyczynkiem do spełnienia życzenia Sługi Bożego Jana Pawła II, „aby św. Józef był patronem Kościoła naszych czasów”.

 

Gość specjalny kongresu

Podczas Mszy św. inauguracyjnej wprowadzono również do kaliskiego sanktuarium relikwie i obraz bł. Brata Andrzeja z Monteralu (Kanada), wielkiego czciciela św. Józefa. – Chcemy go prosić, jako „gościa specjalnego”, aby na swój sposób, z nieba, prowadził ten kongres – podkreślił ks. Andrzej Latoń. Relikwie pierwszego stopnia przekazane przez zakonników ze Zgromadzenia Braci Świętego Krzyża stanowi tkanina nasączona krwią błogosławionego.

Bł. Brat Andrzej (1846-1937), osierocony jako dziecko przez rodziców, dopiero w wieku 25 lat wstąpił do zakonu. Całe życie darzył wielkim kultem św. Józefa, jemu zawierzając wszystkie swoje zamysły i działania. Przez ponad 60 lat swojego zakonnego życia rzesze chorych otrzymywały od Boga dzięki jego modlitwie za pośrednictwem św. Józefa łaskę uzdrowienia. Był również inicjatorem budowy w Montrealu największego na świecie sanktuarium św. Józefa. „Módlcie się do św. Józefa, a on zawsze będzie waszym ojcem i przewodnikiem”, doradzał zawsze swoim współbraciom. Przyrzekł, podobnie jak Matka Teresa, że po swojej śmierci będzie mógł jeszcze bardziej czynić dobro na ziemi i pomagać ludziom.

 

Patron na nasze czasy?

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. inauguracyjnej bp Stanisław Napierała podkreślił, że kongres „gromadzi się w Kaliszu w 20. rocznicę ukazania się adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos”, wydanej przez Papieża Jana Pawła II”, a poświęconej św. Józefowi i jego posłannictwu w życiu Chrystusa i Kościoła. Z niej zostało również zaczerpnięte hasło kongresu: „Św. Józef – Patron na nasze czasy”.

– Nasuwa się pytanie: Jak może być patronem na nasze czasy ktoś, kto żył dwa tysiące lat temu? Czasy, w których żył św. Józef, to czasy zupełnie inne niż te, w których żyjemy my, ludzie XXI wieku. A jednak Ojciec Święty Jan Paweł II widział racje i powody, dla których św. Józefa trzeba uważać za Patrona na nasze czasy – przekonywał bp Napierała. Jedną z tych sytuacji, w których powinniśmy szukać opieki św. Józefa, jest obecnie zagrożenie życia ludzkiego. Na poparcie tezy kaznodzieja przytoczył słowa wypowiedziane przez Papieża podczas jego wizyty w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.: „Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci”.

 

Podpora rodzin

Święty, ustanowiony przez samego Boga „głową Najświętszej Rodziny”, oręduje również w sposób szczególny za rodzinami wszystkich czasów, także dziś, przekonywał biskup kaliski, „kiedy rodzina na różne sposoby jest zagrożona”. Wśród tych współczesnych zagrożeń wymienił on m.in. brak wystarczających warunków materialnych, lęk przed utratą pracy, „zwłaszcza przez kobietę z powodu pojawienia się jej w stanie błogosławionym”, długotrwałą rozłąkę rodziny związaną z dalekimi wędrówkami za pracą, alkoholizm i bezrobocie. – Rodzina w naszych czasach jest zagrożona zrównaniem jej z pseudo-związkami osobników tej samej płci – wołał biskup, przywołując papieskie słowa wypowiedziane z mocą do tłumów zgromadzonych w Kaliszu w 1997 r.: „Bracia i Siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina!”. – Ufamy, że Święty Józef, „podpora rodzin”, a także „postrach duchów piekielnych”, zwycięży swoim wstawiennictwem podstępne, iście szatańskie działania, które jawnie lub ukrycie uderzają w rodzinę, aby ją zniszczyć – wyraził nadzieję ordynariusz kaliski w imieniu wszystkich zebranych w sanktuarium czcicieli św. Józefa.
Informacje o kongresie, działalności Centrum Józefologicznego i kulcie św. Józefa Kaliskiego można znaleźć na: www.jozefologia.pl.

 

 

Wyjątkowy patron

„W czasach podważania chrześcijańskiego modelu rodziny i jej praw, deptania godności życia ludzkiego, eksperymentów w zakresie genetyki, propagowania aborcji, burzenia porządku natury pomiędzy mężczyzną a kobietą, w dobie kryzysu ojcostwa, w sposób szczególny kierujemy nasz wzrok ku św. Józefowi, Opiekunowi Syna Bożego i Świętej Rodziny. [...] Benedykt XVI życzy, by Międzynarodowy Kongres Józefologiczny w Kaliszu przyczynił się do zgłębienia tajemnicy Kościoła, którego misji wobec współczesnego pokolenia św. Józef jest patronem wyjątkowym”

Z telegramu Benedykta XVI do uczestników Kongresu

 

 


Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki