Logo Przewdonik Katolicki

Odkryjmy Świętego Józefa

Błażej Tobolski
Fot.

Bliska jest nam Matka Boża. Szukamy Jej wstawiennictwa, obecna jest w naszych modlitwach. Wysłuchaliśmy wielu kazań o Maryi, przeczytaliśmy wiele książek. A kto dziś modli się do św. Józefa, Jej męża i ojca Świętej Rodziny?


 

Sami teolodzy mówią: „O Maryi nigdy dosyć”. Inni odpowiadają im: „O Józefie ciągle za mało”. Jedni i drudzy mają rację. I choć w tradycji Kościoła większą uwagę poświęcano Matce Bożej, to jednak św. Józef także był obecny w jego nauce od początku i zwłaszcza teraz nie można go pomijać. Tak jak nie można rozdzielać Świętej Rodziny. W Nowym Tysiącleciu chrześcijaństwa przyszedł czas, by odkryć tego świętego na nowo. I to nie tylko dla nauki, jaką jest teologia, ale jako wspaniałego patrona dla każdego z nas.

 

Patron na nasze czasy

Myślę, że wielu katolików zapytanych o św. Józefa powiedziałoby tylko: starzec, opiekun Świętej Rodziny, Pismo Święte nie zanotowało ani jednego jego słowa. Tymczasem Biblia w żadnym miejscu nie mówi o jego podeszłym wieku. Był raczej człowiekiem młodym, choć starszym od Maryi. Był również Jej mężem, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem żydowskim, już przed poczęciem się Syna Bożego, choć nie wziął jeszcze małżonki pod swój dach. To w rodzinie św. Józefa pochodzącego z rodu Dawida „Słowo stało się ciałem”. Jemu Bóg powierzył Świętą Rodzinę, stworzenie dla niej domu, jej utrzymanie, bezpieczeństwo, wychowanie Jezusa. – Św. Józef i Maryja prowadzą nas do Jezusa. To właśnie Oni zostali wybrani przez Boga spośród całej ludzkości na to, by stworzyć łono dla zrodzenia Syna Bożego w świecie. Także dziś św. Józef strzeże i osłania mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest Kościół – mówi ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. Warto więc, aby odkryli go dla siebie przede wszystkim młodzi mężczyźni, którzy dopiero założą własne rodziny, ale i starsi, jako ojcowie, jako ludzie pracy.

Musisz emigrować za pracą? I św. Józef zmuszony był uciekać z rodziną do Egiptu. Zaangażowany jesteś w dzieło ewangelizacji? On przecież niósł symbolicznie Jezusa do ziemi pogan, do Egiptu. Jan Paweł II nazwał go też „pierwszym obrońcą życia”, bo przecież ocalił Dziecię przed oprawcami Heroda. To właśnie swoimi czynami, jak podkreśla ks. Latoń, „mówił” św. Józef na kartach Ewangelii. Nie bez powodu nazywany jest on również w litanii „Postrachem duchów piekielnych”. – To naprawdę potężny „patron na nasze czasy”, o czym mówi Jan Paweł II w swojej adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos”, poświęconej św. Józefowi i jego posłannictwu w życiu Chrystusa i Kościoła – zauważa ks. Latoń. Tak brzmi również hasło zbliżającego się X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Jednak strona naukowa to tylko część tego wydarzenia. – Chodzi nam przede wszystkim o to, by jak najwięcej ludzi znalazło w św. Józefie swojego patrona, który obecny jest, o czym często zapominamy, u samego początku historii zbawienia – tłumaczy prezes Polskiego Studium Józefologicznego.

 

Świat przybywa do Kalisza

X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny odbędzie się w dniach 27 września – 4 października 2009 r. w Kaliszu, gdzie znajduje się najstarsze sanktuarium św. Józefa i najstarszy koronowany obraz tego świętego na świecie, koronowany koronami papieskim w 1796 r. Tego typu kongresy odbywają się co cztery lata od 1970 r. w różnych miejscach i mają na celu rozwój oraz kształtowanie się nauki teologicznej józefologii, umożliwiają także wymianę myśli i doświadczeń między naukowcami z całego świata. Kalisz był już zresztą gospodarzem takiego kongresu w 1985 r.

Można powiedzieć, iż w tym roku w Kaliszu przy św. Józefie rzeczywiście spotka się cały świat. Swój udział w kongresie zgłosiło bowiem 64 prelegentów z 15 krajów. Po raz pierwszy w historii kongresów obecni będą również przedstawiciele z Afryki, którzy przybędą z Angoli. Wykłady odbywające się w nowo powstałym w Kaliszu Centrum Józefologicznym będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a ich tematyka będzie naprawdę różnorodna, jak wynika z zapowiedzi udostępnionych na stronie internetowej Centrum. Tam również sukcesywnie pojawiać się będą teksty poszczególnych wystąpień.

Rozwijające się Centrum Józefologiczne jest jakby zapleczem naukowym dla sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, które stanowi duchowe centrum kultu św. Józefa w Polsce. Podczas kongresu to właśnie w sanktuarium każdego dnia sprawowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem polskich biskupów i głoszone będą konferencje dla wiernych, m.in. przez o. Josepha-Marie Verlinde z Francji. Kongres bowiem, jak podkreślają jego organizatorzy, ma być szansą zwłaszcza dla pielgrzymów na odkrycie dla siebie św. Józefa, na spotkanie z nim i, za jego pośrednictwem, z samym Bogiem. Dlatego to przede wszystkim oni zaproszeni są do nawiedzenia w dniach kongresu kaliskiego sanktuarium oraz do wzięcia udziału w wykładach.


 


Postać na nasze czasy

„Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Kościół widzi w nim również wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych. [...] postać Józefa z Nazaretu nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z Nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”.

Jan Paweł II, z adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos”

 

 

 

Józefologia – nauka teologiczna mająca na celu odsłonięcie wyjątkowej roli św. Józefa, jaką przewidział dla niego Stwórca w historii zbawienia. W tym celu od czasów Soboru Watykańskiego II na całym świecie powstają Stowarzyszenia i Centra Józefologiczne, m.in. we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Kanadzie Meksyku, Salwadorze, Korei, Chile i na Malcie. W śród nich ważną rolę odgrywa także powstałe w 1970 r. Polskie Studium Józefologiczne z siedzibą w Kaliszu, gdzie znajduje się Centrum Józefologiczne.

 

 

 


Informacje o kongresie

 

Centrum Józefologiczne

ul. Złota 144, 62-800 Kalisz

e-mail: laton@amu.edu.pl

tel. 062-767-10-77

www.jozefologia.pl

 

Sanktuarium św. Józefa

pl. św. Józefa 7, 62-800 Kalisz

e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

tel. 062-757-58-22

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki