Logo Przewdonik Katolicki

Wolontariat

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy proszą o przybliżenie tematyki wolontariatu. Odpowiadam na niektóre pytania.

 

Co to jest wolontariat?

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma potrzeb innych ludzi praca bez wynagrodzenia. Świadczenie pomocy innym ludziom w formie wolontariatu jest coraz bardziej popularne w naszym kraju. Podstawowe zasady i pojęcia zostały już ukształtowane przez różne organizacje współpracujące z wolontariuszami.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce bezpłatnie działać na rzecz innych ludzi. Mogą być to osoby pełnoletnie i niepełnoletnie (w tym przypadku potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego). Należy pamiętać, że wolontariat nie jest wliczany do stażu pracy, od którego zależy na przykład długość urlopu wypoczynkowego w zakładzie pracy albo przyszła emerytura.

Kto może korzystać ze świadczeń wolontariuszy?

Większość organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy. Dotyczy to na przykład działalności w zakresie pomocy społecznej czy też ochrony zdrowia. Ponadto z pomocy wolontariuszy korzystają organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe, podmioty kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Na jakiej zasadzie wolontariusz świadczy pomoc?

Wolontariat najczęściej opiera się na ustaleniach ustnych co do rozpoczęcia pracy, zakresu obowiązków i odpowiedzialności za ich wykonanie. Jednak niektóre organizacje preferują pisemną umowę szczegółowo określającą współpracę z wolontariuszem lub porozumienie określające kwalifikacje i wymagania. Wolontariusz może umówić się z pracodawcą co do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub wykupienia polisy OC, a także pokrywania kosztów dojazdu. Wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia i nikt nie odprowadza składek ZUS za niego. Dlatego też wolontariat nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jednak warto w swoim życiorysie pochwalić się pracą jako wolontariusz, świadczy to bowiem o aktywności i zaangażowaniu społecznym człowieka.

W kilkunastu miastach polskich działają Centra Wolontariatu, prowadzące bazy danych wolontariuszy oraz organizacji i osób prywatnych, które chcą skorzystać z ich pomocy. Ponadto organizowane są Festyny Inicjatyw Pozarządowych, gdzie organizacje prezentują swoją działalność i zachęcają do współpracy. Można również włączyć się do jednorazowej akcji na przykład dotyczącej ochrony środowiska.

Warto być wolontariuszem, gdyż można zdobyć nowe umiejętności oraz mieć satysfakcję z pomocy innym ludziom.

 

 

 

                                                                                    

   

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki