Logo Przewdonik Katolicki

Nałożenie rąk

kard. Gianfranco Ravasi
Fot.

Wtedy więc wkładali [apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8,17) Jednym z najstarszych i najbardziej znaczących czynności rytualnych jest nałożenie rąk, gest posiadający różnoraką symbolikę. Spróbujmy więc wymienić jakby listę jego różnych znaczeń, aby w ten sposób zobaczyć duchową i liturgiczną funkcję tego prostego gestu....

Wtedy więc wkładali [apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8,17)

Jednym z najstarszych i najbardziej znaczących czynności rytualnych jest nałożenie rąk, gest posiadający różnoraką symbolikę. Spróbujmy więc wymienić jakby listę jego różnych znaczeń, aby w ten sposób zobaczyć duchową i liturgiczną funkcję tego prostego gestu.

Najpierw jest ofiarnicze nałożenie rąk: wierny, który składa w ofierze jakieś zwierzę, w chwili kiedy ofiara zostaje poświęcona Bogu, kładzie swą rękę na głowę zwierzęcia. W czasie obrzędów rytualnych święta Kippur, czyli Dnia Pojednania, arcykapłan kładzie obie ręce na głowę kozła, który stanie się wcieleniem wszystkich grzechów ludu (Kpł 16, 21). W języku technicznym zazwyczaj mówi się tutaj o pewnym przeniesieniu czy też utożsamieniu się wiernego (lub całego ludu w przypadku święta Kippur) z ofiarą. Jest to jakby wejście w nią, aby całkowicie złożyć siebie w ofierze Bogu, czy też przelanie na nią naszego grzechu, aby być od niego rytualnie wolnym.

Jest jednak jeszcze inna okazja, kiedy nakłada się ręce: moment błogosławieństwa. Czyni to Jakub wobec dwóch synów Józefa (Rdz 48, 9. 13-14), kiedy im błogosławi, wyznaczając zadanie wśród przyszłych dwunastu pokoleń. Znacząca jest scena z Jezusem otoczonym przez dzieci, które przyprowadzono do Niego, aby „włożył na nie ręce i pomodlił się za nie” (Mt 19, 13). Kolejny raz zanotowano wymowne posłużenie się tym gestem przez Chrystusa przy opisie wielu Jego cudów. Nabiera on szczególnego znaczenia, wręcz prowokacyjnego, w przypadku trędowatych, do których zgodnie z regułami Biblii nie wolno było nawet się zbliżyć: „Wtedy przyszedł do Jezusa trędowaty... Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go...” (Mk 1, 40-41). Tutaj Jezus nakłada ręce nie tylko po to, by przekazać uzdrawiającą Bożą energię, jak to się działo przy innych uzdrowieniach, ale jakby pragnie wziąć na siebie zło, aby wyzwolić ofiarę spod jego panowania.

Innym rodzajem nałożenia rąk jest ten o charakterze typowo liturgicznym. Dotyczy nadania jakiejś funkcji, zwłaszcza sakralnej. Jest przypadek Jozuego, opisany w Księdze Liczb (27, 18-23), gdzie zostaje on ogłoszony przez Mojżesza jego następcą właśnie przez nałożenie rąk. W Księdze Powtórzonego Prawa

(34, 9) czytamy: „Jozue, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce”. Można domyślić się tutaj symbolicznego znaczenia tego gestu: przekazania łaski Bożej, która konsekruje wybranego i obdarza potrzebnymi darami, aby mógł on spełnić swą misję. To samo ma miejsce także w Nowym Testamencie w przypadku Tymoteusza, ucznia Pawła, na którego dla jego posługi nałożył ręce sam apostoł oraz „kolegium prezbiterów”, jak czytamy w Pierwszym (4, 14) i Drugim Liście do Tymoteusza (1, 6). Sam Tymoteusz zostanie napomniany, aby „na nikogo rąk pospiesznie nie wkładał” (1 Tm 5, 22).

I jest wreszcie jeszcze inne nałożenie rąk, które dotyczy wszystkich chrześcijan. W Dziejach Apostolskich trzy razy gest ten związany jest z darem Ducha Świętego. Pierwszy raz ma to miejsce w Samarii, gdzie apostołowie Piotr i Jan nakładają ręce na kilku ochrzczonych, aby otrzymali dar Ducha Świętego (Dz 8, 17-19). Wielu widzi w tym obrzędzie zapowiedź sakramentu bierzmowania. Inny przypadek dotyczy niedawno nawróconego Szawła: na niego to Ananiasz, chrześcijanin z Damaszku, wkłada ręce, aby odzyskał wzrok i napełnił się Duchem Świętym (9, 17). Na koniec sam Paweł wykonuje ten gest nad kilkoma ochrzczonymi z Efezu: „kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich” (19, 6).

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki