Logo Przewdonik Katolicki

Zmiana mentalności

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

Kiedy ks. Janusz Tomczak zaprasza na spotkanie niepełnosprawnych tych poruszających się na wózkach czy tych z zespołem Downa wiadomo, że tak zwyczajnie to nie będzie. W ruch idzie rzutnik multimedialny, jakieś wycinanki, układanki. Pantomima i drama też są mile widziane. Niepełnosprawni żyją w niepojętej bliskości z Bogiem zwłaszcza osoby z niesprawnością...

Kiedy ks. Janusz Tomczak zaprasza na spotkanie niepełnosprawnych – tych poruszających się na wózkach czy tych z zespołem Downa – wiadomo, że tak zwyczajnie to nie będzie. W ruch idzie rzutnik multimedialny, jakieś wycinanki, układanki. Pantomima i drama też są mile widziane.

Niepełnosprawni żyją w niepojętej bliskości z Bogiem – zwłaszcza osoby z niesprawnością intelektualną. Kiedy widzi się i czuje ich wiarę, człowiek często z zażenowaniem musi przyznać, że jego zaangażowanie w sprawy duchowe jest dość mizerne. Udział tych osób w Eucharystii może zaskakiwać żywiołowością i spontanicznością – wiara naiwna i bezgraniczna to chyba te wartości, z których nas – osoby rzekomo zdrowe – wyprał racjonalizm XX wieku.

Trochę inaczej kwestia wiary wygląda u osób niepełnosprawnych fizycznie. Tutaj spojrzenie na Boga często zależy od stopnia niesprawności i akceptacji tego stanu. – Osoba niesprawna często przechodzi długi i bolesny proces – od stanu buntu i żalu do Pana Boga, poprzez zniechęcenie czy depresję, aż po swoiste odrodzenie, czyli działalność na rzecz innych i odnalezienie sensu życia – tłumaczy ks. Janusz Tomczak, diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych diecezji bydgoskiej. Jego zdaniem, niepełnosprawność nie jest wyrokiem. Trzeba nauczyć się z nią żyć. – Oczywiście, wiele zależy od otoczenia, ale jeszcze więcej od samego człowieka z niesprawnością – na ile on chce przekraczać pewne bariery. Jeżeli załamie się, usiądzie i będzie czekać, aż inni go obsłużą, to z całą pewnością będzie to wyrok.

Niepełnosprawność może być szansą – tym bardziej że czasami otwiera ludziom oczy – pozwala inaczej spojrzeć na świat i dotychczasowe życie. Niepełnosprawni są skarbem Kościoła – chorzy, cierpiący są w centrum, są tym „punktem granicznym”, w którym człowiek dotyka Boga. W wielu diecezjach opieka duszpasterska nad „skarbeńkami” (jak mówi niepełnosprawny Leszek) jest coraz bardziej dynamiczna. Księża współpracują ze sobą, nawiązują kontakty. – Dzięki temu otwierają się w głowie klapki, które pozwalają w nowy sposób spojrzeć na różne rzeczy. Co roku na przykład odbywają się na południu Polski – w Brennej – spotkania katechetów specjalnych. To nieoceniona wymiana doświadczeń. Wiele zależy od tego, na jakim poziomie to duszpasterstwo jest prowadzone – może to być rzecz ważna, może to być rzecz marginalna, bo, niestety, nadal są takie diecezje czy parafie – mówi ks. Janusz Tomczak. Zresztą problem jest znacznie szerszy, bo nad parafią czy diecezją jest jeszcze państwo. – Dotychczas niepełnosprawnymi zatykano wiele dziur. Rzucano obietnice, potem ich nie realizowano. Podstawowy problem to zmiana naszej mentalności, myślenia. Społeczeństwo w dalszym ciągu jest dalekie od akceptacji niesprawności. Ile jest jeszcze sytuacji bardzo drażniącego zainteresowania niesprawnym – takiego ciekawskiego. Ile wytykania palcami, wyśmiewania. To trzeba naprawić w pierwszej kolejności!

Modlitewnik dla niepełnosprawnych
„Idę w Ramiona Ojca” to pierwszy na polskim rynku modlitewnik dla niepełnosprawnych. Niewielka książeczka (zaledwie 38 stron) może być pomocą w katechizacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Impulsem do jej powstania było spotkanie księdza Janusza z mamą niepełnosprawnego dziecka, które nie potrafiło czytać. Zakup książeczki do Pierwszej Komunii św. mijał się więc z celem. – Wówczas pomyślałem, że konieczne jest opracowanie modlitewnika w bardzo uproszczonej formie. Z przewagą grafiki nad słowem – tłumaczy ks. Tomczak. – Obrazki dotyczą sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystii oraz wieczności. Dołączone są do nich krótkie sentencje i odnośniki biblijne. Jeżeli rodzice lub katecheci chcą poszerzyć temat, mogą dotrzeć do źródła tych wiadomości.

Osiemnastoletni kontakt ks. Janusza z niesprawnymi stał się źródłem poszukiwań – m.in. materiałów dydaktycznych, które można by wykorzystać w codziennej pracy. – Tu, niestety, nie ma mądrych. Każdy niesprawny jest inny, więc i pomoc powinna być indywidualna. Udało się opracować ogólnopolski program katechezy dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz pomoce i podręczniki metodyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. To są pewne wskazówki – każdy katecheta może je stosować w zależności od możliwości i potrzeb swoich podopiecznych – dodaje ks. Tomczak.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}