Logo Przewdonik Katolicki

Zjednoczeni na modlitwie

Błażej Tobolski
Fot.

Także chrześcijanie w Polsce przeżywają Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, obchodzony na świecie w dniach 18-25 stycznia. W tym czasie wyznawcy różnych Kościołów spotykają się przede wszystkim na wspólnej modlitwie podczas nabożeństw ekumenicznych. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w Polsce, na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana...

Także chrześcijanie w Polsce przeżywają Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, obchodzony na świecie w dniach 18-25 stycznia. W tym czasie wyznawcy różnych Kościołów spotykają się przede wszystkim na wspólnej modlitwie podczas nabożeństw ekumenicznych.

Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w Polsce, na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest „gościnna wymiana kaznodziei”: na nabożeństwach w kościołach rzymskokatolickich kazanie głosi duchowny innego wyznania, zaś ksiądz rzymskokatolicki – w świątyniach bratnich Kościołów. Jeśli zamiast ekumenicznego nabożeństwa słowa Bożego w kościołach rzymskokatolickich odprawiana jest Msza św., sprawuje się ją według formularza „o jedność Kościoła” z Mszału rzymskiego. Polska Rada Ekumeniczna wspólnie z Radą ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski wydała specjalną broszurę, która zawiera teksty biblijne, projekty liturgiczne i propozycje homilii na każdy dzień Tygodnia Modlitwy. Publikacja ta ukazała się już po raz dziesiąty.

Warszawa – potrzeba wzajemnej solidarności
Z udziałem biskupów i zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego odbyło się 21 stycznia centralne nabożeństwo Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Warszawie. Mszy św. sprawowanej w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa, przewodniczył bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP. W kazaniu zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Janusz Jagucki wezwał chrześcijan do wzajemnej solidarności. Nawiązał on do tematu nabożeństwa, którym były słowa z Listu św. Pawła do Koryntian: „Jeśli jeden cierpi, cierpią wszyscy”. Jego zdaniem, wśród chrześcijan powinna panować zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tymczasem bardzo często panuje obojętność wobec innych i ich potrzeb, egoizm i walka tylko o swoje. – Taka postawa nie jest postawą chrześcijańską – podkreślił biskup. Jako pozytywny przykład solidarności podał współpracę Kościołów zrzeszonych od kilkudziesięciu lat w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Podczas tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Warszawie zaplanowano 22 nabożeństwa ekumeniczne w świątyniach dziewięciu Kościołów. Obchody, które w stolicy trwają ponad trzy tygodnie, od 6 do 29 stycznia, są organizowane wspólnie przez archidiecezję warszawską i diecezję warszawsko-praską.

Poznań – jedność możliwa dzięki Chrystusowi
Z kolei podczas nabożeństwa ekumenicznego odprawianego 19 stycznia w Poznaniu (na zdjęciu), wiceprzewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wyraził nadzieję na zjednoczenie wszystkich wyznawców Chrystusa. – W obliczu trudności wciąż stojących na drodze ekumenizmu nie możemy tracić ducha. Musimy wierzyć, że dzięki mocy Chrystusa, która nas wspomaga, naprawdę możemy osiągnąć cel, jakim jest pełna jedność wszystkich chrześcijan – powiedział metropolita poznański w kazaniu wygłoszonym w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.

Abp Gądecki zaznaczył zarazem, iż zjednoczenie chrześcijan nie będzie możliwe bez szczerego nawrócenia, gdyż „nie może istnieć ekumenizm bez gotowości do reformy i odnowy”. Zdaniem metropolity, „dialog ekumeniczny spełnia funkcję rachunku sumienia i musi być wezwaniem do tego, aby prosić o przebaczenie”. – To nie inni powinni się nawracać, lecz my wszyscy mamy się nawracać do Chrystusa. I w takiej mierze jesteśmy z Nim zjednoczeni, jesteśmy także zjednoczeni między sobą – podkreślił arcybiskup.

W nabożeństwie wzięli udział duchowni i wierni Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego oraz zielonoświątkowego. Duchowni wspomnianych sześciu Kościołów tworzą powstałą w 2001 roku Poznańską Grupę Ekumeniczną, która podejmuje na terenie Wielkopolski wiele inicjatyw zmierzających do wzajemnego zbliżenia się chrześcijan.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki