Logo Przewdonik Katolicki

Ponownie o uprawnieniach pracownika podczas urlopu

Justyna Koper
Fot.

Temat uprawnień pracownika na urlopie zainteresował czytelników, dlatego kontynuując go, wyjaśniam zasady korzystania z urlopów, wypowiedzeń i zaległych urlopów. Czy w zakładzie pracy powinien obowiązywać harmonogram urlopów? Kodeks pracy precyzuje zagadnienia dotyczące zasad korzystania z urlopów w zakładach pracy. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z wcześniej opracowanym...

Temat uprawnień pracownika na urlopie zainteresował czytelników, dlatego kontynuując go, wyjaśniam zasady korzystania z urlopów, wypowiedzeń i zaległych urlopów.

Czy w zakładzie pracy powinien obowiązywać harmonogram urlopów?
– Kodeks pracy precyzuje zagadnienia dotyczące zasad korzystania z urlopów w zakładach pracy. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z wcześniej opracowanym planem urlopów. Plan ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Czy istnieje możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim?
– Jest to możliwe na wniosek pracownicy. Dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Czy w okresie korzystania z urlopu pracownik może być zwolniony z pracy?
– Pracownikowi nie może być wypowiedziana umowa o pracę, jeżeli przebywa na urlopie. Jednak jeżeli wystąpiły przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika, wtedy zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia nawet w czasie urlopu pracownika.

Czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy, jeżeli zakład pracy wypowiedział mu umowę o pracę?
– Według przepisów kodeksu pracy, pracownik musi wykorzystać urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli pracodawca w tym okresie mu go udzieli. Nie ma znaczenia, czy wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło ze strony pracodawcy czy też pracownika. Pracownik może zatem po rozpoczęciu okresu wypowiedzenia wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. W przypadku urlopu zaległego pracownik powinien wykorzystać cały niewykorzystany dotychczas urlop. Natomiast w przypadku bieżącego urlopu wypoczynkowego pracownikowi zostanie udzielony urlop proporcjonalny, zależny od okresu przepracowanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Zwolnienie pracownika od obowiązku świadczenia pracy nie sprzeciwia się udzieleniu pracownikowi w tym czasie urlopu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki