Logo Przewdonik Katolicki

O jasne światło Ducha

Adam Suwart
Fot.

Z księdzem Stanisławem Budzikiem, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Adam Suwart Biskupi polscy wybrali niedawno Księdza Biskupa na sekretarza generalnego KEP. Proszę powiedzieć, jak Ksiądz Biskup widzi u progu nowej służby posługę na tym ważnym dla Kościoła w Polsce stanowisku? Jest to dla mnie nowe...

Z księdzem Stanisławem Budzikiem, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Adam Suwart


Biskupi polscy wybrali niedawno Księdza Biskupa na sekretarza generalnego KEP. Proszę powiedzieć, jak Ksiądz Biskup widzi u progu nowej służby posługę na tym ważnym dla Kościoła w Polsce stanowisku?
– Jest to dla mnie nowe zadanie, do którego muszę się przygotować duchowo i merytorycznie, a czasu jest niewiele. Pewnym przygotowaniem była moja dotychczasowa posługa w Kościele i mam nadzieję, że będę mógł w nowej pracy wykorzystać zdobyte już doświadczenia. Są to doświadczenia duszpasterskie w kilku parafiach, kierowanie Caritas Diecezji Tarnowskiej i Wydawnictwem Biblos, praca rektora Seminarium Duchownego, studia zagraniczne i kontakty z przedstawicielami Kościołów z różnych stron świata, kilkanaście lat wykładania teologii dla kandydatów do kapłaństwa i teologów świeckich, wreszcie posługa biskupa pomocniczego, w której bezpośredni kontakt z wiernymi łączył się z dzieleniem troski o całokształt spraw diecezjalnych. Podejmując służbę Kościołowi w nowym wymiarze, będę mógł nawiązać do dorobku moich poprzedników i korzystać z ich doświadczeń. Biskup Piotr Libera z wielką życzliwością wprowadza mnie w całokształt zadań związanych z kierowaniem Sekretariatem KEP, za co jestem mu bardzo wdzięczny.

Konferencja Episkopatu Polski jest, według różnych świeckich sondaży, podmiotem cieszącym się niezmiennie przez lata jednym z najwyższych współczynników zaufania społecznego wśród Polaków. Z drugiej jednak strony, dokumenty, apele i działalność KEP pozostają dla wielu wiernych mało znane i niedostępne. Czy nowy sekretarz generalny KEP ma własne plany, jak tę sytuacje zmienić?
– Wydaje się, że głos polskich biskupów dociera mimo wszystko do wiernych. Przecież po każdym spotkaniu plenarnym Konferencji Episkopatu jest formułowany zwięzły komunikat, w którym biskupi informują, co było tematem obrad i co stanowi przedmiot ich pasterskiej troski. Komunikat ten zazwyczaj jest czytany w kościele podczas niedzielnych nabożeństw. Także listy pasterskie Episkopatu docierają bezpośrednio do wiernych. Prasa katolicka i inne media informują o działalności zarówno całej Konferencji, jak i poszczególnych biskupów. Problemem może być język oficjalnych dokumentów Kościoła, także język przepowiadania Ewangelii. Kościół ciągle staje przed dylematem, jak przekazywać niezmienne Słowo Boże za pomocą zmieniającego się ludzkiego języka, jak dotrzeć do słuchacza, poruszyć wszystkie struny jego serca i umysłu, nie tracąc przy tym nic z jasności i całości przekazu.

Kiedy Ksiądz Biskup przenosi się do Warszawy?
– Ustaliliśmy z przewodniczącym KEP abp. Józefem Michalikiem, że przejmę obowiązki w sierpniu, natomiast do końca lipca nad pracami Sekretariatu będzie czuwał dotychczasowy sekretarz generalny. W lipcu miałem od dawna zaplanowaną pielgrzymkę z kapłanami do Lourdes i do Fatimy. Mimo nawału prac związanych z zakończeniem posługi w diecezji tarnowskiej, przeniesieniem się do Warszawy i podjęciem nowych obowiązków, pragnę wziąć udział w tej pielgrzymce i potraktować ją jako rodzaj rekolekcji przed podjęciem ważnego i trudnego zadania w Kościele.

Wybór na sekretarza generalnego KEP dokonał się 16 czerwca 2007 r., w dzień wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi. Niepokalana, Matka Kościoła, jest także Patronką Ruchu Światło-Życie, z którym związany byłem przez ostatnie trzy lata jako delegat Episkopatu. Nowy moderator generalny Ruchu, ks. dr Adam Wodarczyk, wybrany w tym samym dniu przez Konferencję Episkopatu, przypomniał mi, że właśnie minęła 65. rocznica „nawrócenia” Założyciela Ruchu. Przebywając w celi śmierci w Katowicach, w oczekiwaniu na wykonanie wyroku śmierci za działalność niepodległościową, Franciszek Blachnicki doświadczył w pewnym momencie jakby eksplozji wewnętrznego światła, które dało mu niezwykłą pewność wiary i jasność drogi, którą miał odtąd podążać. To światło nie opuściło go już do końca życia i pozwoliło mu niezmordowanie pracować dla dzieła wyzwolenia człowieka i odnowy Kościoła. O takie jasne światło Ducha Świętego chcę się modlić na Jasnej Górze, w Lourdes i w Fatimie – w miejscach, w których Bóg daje nam przez Matkę swojego Syna dowody swego wielkiego miłosierdzia.

Biskup Stanisław Budzik, urodził się w 1952 roku w Łękawicy k. Tarnowa. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym otrzymał w 1977 r. święcenia kapłańskie i pracował jako wikariusz. W 1982 r. został skierowany na studia specjalistyczne z dogmatyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku, uwieńczone doktoratem. Po powrocie do diecezji powierzone mu zostały obowiązki dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej, którą kierował do 1990 r. Przez kilka lat kierował Wydawnictwem Diecezji Tarnowskiej Biblos. Od 1989 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, zaś w latach 1997-2004 wykładał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1998 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W roku 2002 powierzono mu stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT w Krakowie. W latach 1998-2004 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Papież Jan Paweł II mianował go 24 lutego 2004 r. biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i biskupem tytularnym Hólar (Islandia). Jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Ostatnie Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski wybrało biskupa Budzika na sekretarza generalnego KEP.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki