Logo Przewdonik Katolicki

Mieszkanie po bliskim

Justyna Koper
Fot.

Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych stwierdza, że w razie śmierci najemcy mieszkania wstępują w stosunek najmu tego mieszkania jego najbliżsi: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoba, która faktycznie pozostawała we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą, a także...

Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych stwierdza, że w razie śmierci najemcy mieszkania wstępują w stosunek najmu tego mieszkania jego najbliżsi: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoba, która faktycznie pozostawała we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą, a także osoba mieszkająca z najemcą stale do jego śmierci.

Osoby te z mocy prawa stają się najemcami lokalu i nabywają uprawnienia i obowiązki związane z tym lokalem, chyba że się tego prawa zrzekną wobec wynajmującego.

Jednakże przepisy ustawy wykluczają możliwość wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy przez osobę, która ma tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego. W razie braku osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu lub w razie zrzeczenia się przez nie tego prawa, stosunek najmu lokalu wygasa.

W praktyce często zdarza się, że dziadkowie pragną pozostawić mieszkanie swoim wnukom.

Do tej pory niejasne były interpretacje prawne w zakresie wstąpienia w stosunek najmu osoby, która jeszcze nie uzyskała pełnoletności. Według przepisów kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, dlatego ma prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu rodziców i w związku z tym nie ma własnego tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu.

Mieszkanie dla wnuka
Dopiero w uchwale z czerwca roku 2000 Sąd Najwyższy stwierdził, że osoba niemająca 18 lat może wstąpić w stosunek najmu po bliskim, z którym mieszkała do chwili jego śmierci.

Sąd uznał, że to, iż rodzice, pod których władzą pozostaje niepełnoletni, mają własne lokum, nie oznacza, że nie może on uzyskać mieszkania po bliskim.

Dzięki tej interpretacji wnuki opiekujące się swoimi dziadkami mogą wstąpić po nich w stosunek najmu.

W razie wystąpienia jakichkolwiek przeszkód, na przykład ze strony przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej albo właściciela, należy zwrócić się z pozwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu do sądu rejonowego, wydziału cywilnego.

Natomiast jeżeli został już wniesiony do sądu pozew o eksmisję, wówczas należy wykazać swoje pokrewieństwo ze zmarłym najemcą oraz fakt zamieszkiwania z nim aż do chwili śmierci.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki