Logo Przewdonik Katolicki

Pomnażać talenty, wychwalać Boga

al. Marek Kańkowski
Fot.

Jesienią 1986 r. odbył się I Przegląd Twórczości Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Przedsięwzięcie zyskało powszechne uznanie, wzbudziło żywe zainteresowanie alumnów obdarzonych przez Boga uzdolnieniami artystycznymi. Nic więc dziwnego, że zostało wpisane do kalendarza seminaryjnego i należy do tradycyjnych imprez kulturalnych odbywających się rokrocznie w WSD....

Jesienią 1986 r. odbył się I Przegląd Twórczości Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Przedsięwzięcie zyskało powszechne uznanie, wzbudziło żywe zainteresowanie alumnów obdarzonych przez Boga uzdolnieniami artystycznymi. Nic więc dziwnego, że zostało wpisane do kalendarza seminaryjnego i należy do tradycyjnych imprez kulturalnych odbywających się rokrocznie w WSD.

Tegoroczny, XX Przegląd Twórczości Alumnów odbył się w dniach 17-19 listopada. Jego myślą przewodnią były słowa „Nie lękaj się… zaufaj Panu”. Uroczystej inauguracji dokonał rektor WSD ks. dr Jacek Szymański, który w słowie wprowadzającym zwrócił uwagę, że nadrzędnym celem, przesłaniem Przeglądu, jest wychwalanie Boga przy użyciu talentów otrzymanych dzięki Jego łasce.

Pierwszy wieczór miał charakter imprezy zamkniętej. Widownię stanowili księża: wychowawcy i profesorowie seminarium, pracujący w Kurii Diecezjalnej i parafiach włocławskich, liczne siostry ze zgromadzeń zakonnych i klerycy. Zgodnie z programem najpierw została wystawiona drama pt. „Wieża Babel” autorstwa alumna IV roku Łukasza Brauera, który spektakl wyreżyserował. Przedstawienie ukazywało ogrom Miłosierdzia Bożego, trwającego pomimo obojętności współczesnego świata. Wykonawcami byli klerycy z różnych roczników.

W drugiej części wieczoru alumni prezentowali talenty muzyczne: najpierw wystąpili soliści, a następnie odbył się koncert pięcioosobowego Zespołu Powołaniowego „Kerygma”. Publiczność usłyszała zarówno kilka znanych utworów wykonanych w nowych aranżacjach, jak i kompozycje premierowe. Pokaz umiejętności nie tylko artystycznych, ale i lingwistycznych dali alumni z lektoratu języka włoskiego, wykonawcy utworów m.in. „La vera gioia” i „Felicita”. Również seminaryjna schola otrzymała zasłużone oklaski za urozmaicony program, w którym oprócz kompozycji „poważnych” zaprezentowano utwory rozrywkowe. Gośćmi specjalnymi jubileuszowego Przeglądu byli księża, którzy jako klerycy WSD we Włocławku brali udział w pierwszych jego edycjach.

Obecnie są kapłanami różnych diecezji; chętnie przyjęli zaproszenie do udziału w Przeglądzie i podczas wieczoru inauguracyjnego dali koncert swoich dawnych, „przeglądowych” utworów.

W czasie kolejnych wieczorów występujących na deskach scenicznych alumnów oklaskiwali zaproszeni goście. W sobotę 18 listopada odbyły się dwa występy; zgromadziły one liczną publiczność, składającą się w głównej mierze z młodzieży. Natomiast widownię niedzielnego koncertu galowego stanowili członkowie rodzin alumnów, ich znajomi i koledzy.

Wykonawcy udowodnili, iż wielkość Pana można wysławiać na różne sposoby.

Twórcze aspiracje kleryków nie ograniczają się jedynie do Przeglądu. W ubiegłym roku grupa alumnów przygotowała inscenizację dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. Podczas tegorocznego Wielkiego Postu obecni diakoni wystawili „Misterium życia i Męki Chrystusa”, a w pierwszą rocznicę nawiedzenia Włocławka przez ikonę Sedes Sapientiae alumni obecnego roku trzeciego przygotowali spektakl „Historia nawrócenia”. W czasie tegorocznej oktawy Wszystkich Świętych odbył się wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego, którego realizatorami i wykonawcami byli klerycy drugiego roku.

Trzeba również wspomnieć o licznych koncertach ewangelizacyjnych Zespołu Powołaniowego „Kerygma”, cieszących się zasłużonym uznaniem w parafiach diecezji włocławskiej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki