Logo Przewdonik Katolicki

Wiedza i mądrość

Tomasz Sawic
Fot.

10 stycznia, w rocznicę nawiedzenia Włocławka przez ikonę Sedes Sapientiae (Matki Bożej Stolicy Mądrości), ofiarowaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II środowiskom akademickim całego świata, miały miejsce uroczystości związane z poświęceniem i otwarciem Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Wymowa dnia skłaniała do zadumy i refleksji, ale jednocześnie była właściwą...

10 stycznia, w rocznicę nawiedzenia Włocławka przez ikonę Sedes Sapientiae (Matki Bożej Stolicy Mądrości), ofiarowaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II środowiskom akademickim całego świata, miały miejsce uroczystości związane z poświęceniem i otwarciem Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Wymowa dnia skłaniała do zadumy i refleksji, ale jednocześnie była właściwą okazją do ukazania radości.

W części artystycznej, odbywającej się w seminaryjnej Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przed publicznością wystąpili alumni WSD w niezwykle wymownym spektaklu pt. „Nawrócenie”, a następnie odbył się koncert zespołu Eden. Była to „modlitwa poprzez muzykę” – jak powiedział lider zespołu. O godz. 17 w kościele seminaryjnym św. Witalisa rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ordynariusz włocławski Wiesław Alojzy Mering w koncelebrze z rektorem WSD ks. dr. Jackiem Szymańskim, diecezjalnym duszpasterzem akademickim ks. dr. Witoldem Dorszem oraz licznym duchowieństwem. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz wyższych uczelni włocławskich wraz ze studentami.
Wprowadzenia do liturgii dokonał ks. Witold Dorsz. Wspomniał na ważne wydarzenie, jakim było ubiegłoroczne nawiedzenie Włocławka przez ikonę Sedes Sapientiae. Duszpasterz zwrócił uwagę, że Ojciec Święty, ofiarowując ikonę, wskazywał na Maryję jako Tę, która prowadzi do swego Syna. Wyraził radość, że podobnie jak w roku ubiegłym, Eucharystii przewodniczy pasterz diecezji i podziękował mu za troskę o środowisko akademickie.
Do wędrówki przez świat ikony Sedes Sapientiae, a zwłaszcza do pierwszej rocznicy nawiedzenia przez nią środowiska akademickiego Włocławka nawiązał na wstępie homilii bp Wiesław Mering. Oprócz dążenia do wiedzy, zdobywania jej, człowiekowi potrzebna jest mądrość. Nie jest łatwo rozróżnić obie te wartości; mamy skłonność je utożsamiać, co często prowadzi do tragicznych nieporozumień. Jan Paweł II niejednokrotnie i w różny sposób przypominał środowiskom naukowym, że mądrość w hierarchii wartości jest umiejscowiona znacznie wyżej niż wiedza. Dalszą treść homilii stanowiła refleksja nad słowami czytanej Ewangelii św. Marka (1, 21-28). Konkludując, bp Wiesław Mering stwierdził, że nie możemy zdobyć mądrości bez starania o to, aby oprócz wiedzy mieć też miłość. Mądrości uczy nas Chrystus. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie, czego poszukuje w życiu: wiedzy czy mądrości. „Niech nasze pragnienie będzie pragnieniem miłości w Jezusie Chrystusie przez Maryję”.
Po Komunii Świętej ks. Witold Dorsz wyraził wdzięczność księdzu biskupowi i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i urządzenia siedziby duszpasterstwa. Bp Mering dokonał poświęcenia ikony i krzyża – daru dla Duszpasterstwa Akademickiego.
Ostatnia część uroczystości odbyła się w gmachu dawnego Kolegium Wikariuszy przy placu Kopernika 3, gdzie od niedawna znajduje się Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego. W obecności duchowieństwa, władz uczelni, studentów i lokalnych mediów bp Wiesław Mering dokonał poświęcenia locum duszpasterstwa. Spotkania, które się tu już odbywają i będą odbywały, są okazją do modlitwy i refleksji nad wiarą, służą pogłębieniu wiedzy religijnej, odnalezieniu swego miejsca we wspólnocie Kościoła, nawiązaniu przyjaźni i przeżyciu chrześcijańskiej radości.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki