Logo Przewdonik Katolicki

Dzień Judaizmu

Renata Krzyszkowska
Fot.

Po raz dziewiąty Kościół katolicki w Polsce obchodził Dzień Judaizmu. W tym roku przyświecało mu hasło: Na drodze ku Temu, który nadchodzi. Centralne uroczystości odbyły się w Kielcach z udziałem m.in. naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha i przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Międzyreligijnego abp. Stanisława Gądeckiego, który w czasie nabożeństwa...

Po raz dziewiąty Kościół katolicki w Polsce obchodził Dzień Judaizmu. W tym roku przyświecało mu hasło: „Na drodze ku Temu, który nadchodzi”. Centralne uroczystości odbyły się w Kielcach z udziałem m.in. naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha i przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Międzyreligijnego abp. Stanisława Gądeckiego, który w czasie nabożeństwa biblijnego podkreślił, że poprzez wiarę w jednego Boga wszyscy stajemy się braćmi. Abp Gądecki zaznaczył, że Abraham jest pomostem Żydów ku innym narodom, natomiast Chrystus jest pomostem narodów ku Żydom. Zaakcentował też, że więzi duchowe między chrześcijanami i żydami istnieją od dawna, ponieważ mamy wspólne korzenie. W ramach obchodów IX Dnia Judaizmu w krakowskim kościele Franciszkanów Konwentualnych uczestniczyli w nabożeństwie żydzi i chrześcijanie – metropolita krakowski abp Stanisław Dziwisz i prezes gminy żydowskiej Tadeusz Jakubowicz oraz przedstawiciele obu wyznań. Abp Dziwisz przypomniał, że tegoroczny Dzień Judaizmu obchodzony jest pomiędzy dwiema rocznicami ważnymi dla relacji między Kościołem a Żydami – w ub. roku minęło 40 lat od uchwalenia deklaracji soborowej „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskiej, zaś w kwietniu tego roku upłynie 20 lat od nawiedzenia synagogi rzymskiej przez Papieża Jana Pawła II.
Na zdjęciu: wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki (w środku), biskup pomocniczy Marian Florczyk (z lewej) i bp Kazimierz Gurda podczas nabożeństwa biblijnego w bazylice katedralnej w Kielcach.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}